4. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY, 21.03.2014 - 22.03.2014, Ústí nad Labem

 

Závazná přihláška:

Přihlášku k účasti zašlete nejpozději do 13.3.2014. 

 

REGISTRACE ON-LINE

◄ z přihlašovacího formuláře na těchto stránkách.

 

Po obdržení Vaší registrace on-line a e-mailem Vám bude e-mailem zaslána potvrzená rezervace s předpisem a informacemi k platbě.

 

Součástí registračního poplatku je vstup na odborný program, sborník přednášek, materiály, občerstvení o přestávkách, objednané služby – oběd, společenský doprovodný program.

Materiály a vstupenky obdržíte u registrace.

Poplatky jsou uvedeny včetně DPH 21%.

 
 
Poplatek
 
Úhrada poplatku od 1.3. 2014
 
 
Lékař
 
600
 
 
Sestra
 
400
 
 
Přednášející
 
0
 
 
 

Úhrada poplatků

Úhradu proveďte ve prospěch účtu: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu:       1002040764/2700     

konstantní symbol: 0308       

variabilní symbol: 201406

 

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše jméno a příjmení.

Dokladem o zaplacení se prosím prokažte u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.

 

Storno poplatky:

Registrační poplatky, doprovodný program, společenský večer

  do  13.3.2014 – bez storno poplatku

  od  14.3.2014 - storno poplatek 100% z objednané služby

Ubytování

  do   6.3.2014 – bez storno poplatku

  od   7.3.2014 do 13.3.2014– storno poplatek 50% z objednaného ubytování

  od 14.3.2014 – storno poplatek 100% z objednaného ubytování

 

Vrácení poplatků - administrativní poplatek Kč 100,- Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.

Storno bude provedeno na základě Vašeho písemného nahlášení (faxem, e-mailem) na sekretariát sympozia BOS. org s. r. o., zpětně Vám potvrdíme přijetí storna.