XXXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, 06.04.2017 - 08.04.2017, Karlovy Vary

 

REGISTRACE on-line 

◄ z přihlašovacího formuláře na těchto stránkách

    /Menu vlevo: REGISTRACE přihláška a informace – Registrace on-line/

 

Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy.

Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout.

 

Po obdržení Vaší registrace Vám bude nejpozději do 3 pracovních dnů na Vámi zadaný e-mail zasláno potvrzení Vaší závazné objednávky s předpisem a informacemi k platbě.

 

Vaši registraci s objednávkou považujeme za závaznou. Žádáme Vás o včasnou úhradu plateb.

 

Cena registračního poplatku zahrnuje:
-
vstup na konferenci a výstavu firem

- konferenční materiály

- certifikát s kreditním hodnocením

- občerstvení o přestávkách

 

(Uvedené poplatky jsou včetně 21 % DPH.)

 
 
Poplatek
 
Úhrada od 21.2.2017
Výše poplatku
 
Účastník člen*
 
2100
 
Účastník nečlen
 
2600
 
Lékař člen - jednodenní poplatek 7.4.2017
 
1300
 
Lékař člen - jednodenní poplatek 8.4.2017
 
1300
 
Lékař nečlen - jednodenní poplatek 7.4.2017
 
1600
 
Lékař nečlen - jednodenní poplatek 8.4.2017
 
1600
 
Workshop pro porodní asistentky 6.4.2017**
 
500
 
Workshop pro porodní asistentky - účastník konference - nehradí poplatek workshopu - účast na workshopu musí být objednána**
 
0
 
 
 
* člen Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP
** Účastník registrovaný na konferenci má v ceně poplatku objednanou účast na workshopu.
 
 

ÚHRADA POPLATKŮ, UBYTOVÁNÍ, SPOLEČENSKÉHO PROGRAMU

Úhradu poplatku proveďte ve prospěch účtu BOS. org s.r.o.:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 100 204 0764/2700                                       

Variabilní symbol: 201710

Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, příjmení a jméno účastníka.

 

Bankovní převod ze Slovenské republiky a ostatních zemí:                                    

Název banky: Fio banka, a. s.

Adresa banky: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Czech Republic

Adresa majitele účtu:  BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, Czech Republic

Číslo účtu – standardní platba ze SR bez poplatku: 2300 539 226/8330                        

Variabilní symbol: 201710    

 

Informace pro platbu z ostatních zemí:

IBAN: CZ3620100000002300539226          

SWIF/BIC: FIOBCZPPXXX

 

Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, Vaše příjmení a jméno.

 

Pro platby ze zahraničí použijte přepočet Fio banky dle aktuálního denního kurzu.

Hlavní stránka banky – DEVIZOVÉ KURZY – NÁKUP - ODKAZ: http://www.fio.cz/

(Po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na hlavní stránku Fio banky. Po srolování dolů naleznete v levém dolním rohu stránky DEVIZOVÉ KURZY. Vyberte devizový kurz NÁKUP.)

 

INFO: Platba ze SR se zadává jako vnitrostátní převod (odpadají poplatky za zahraniční platbu). Poplatky budou zaslány na účet vedený v CZK, Fio banka provede automaticky konverzi prostředků aktuálním kurzem banky.

Dokladem o zaplacení se prosím prokažte u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.

Ceny ubytování a obědů jsou uvedeny včetně 15 % DPH, ostatní poplatky jsou včetně 21 % DPH.

 

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 64049876, DIČ: CZ64049876

 

STORNO POPLATKY

Registrační poplatek
• do 14.3.2017 bez storno poplatků
• od 15.3.2017 do 31.3.2017 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
• od 1.4.2017 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

  

Ubytování

• do 1.3.2017 bez storno poplatků
• od 2.3.2017 do 16.3.2017 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
• od 17.3.2017 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

 

Společenský program a stravování

• do 31.3.2017 bez storno poplatků
• od 1.4.2017 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení (faxem, e-mailem) na sekretariát konference BOS. org s. r. o., zpětně Vám přijetí storna potvrdíme.

 

Vrácení poplatků

Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100,- Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.

Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba.

 

Storno účasti, ubytování a služeb musí být nahlášeno písemně sekretariátu konference e-mailem: sekretariat@bos-congress.cz. Přijetí storna Vám bude zpět písemně potvrzeno.