20. DNY DĚTSKÉ ENDOKRINOLOGIE, 25.01.2019 - 26.01.2019, Ostrov u Tisé

 

REGISTRACE ON-LINE

z přihlašovacího formuláře na těchto stránkách

    /Menu vlevo: REGISTRACE přihláška a informace – Registrace on-line/

 

Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy.

 

Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout.

Po obdržení Vaší registrace Vám bude na Vámi zadaný e-mail zasláno automatické potvrzení Vaší závazné objednávky s předpisem a informacemi k platbě.

Vaši registraci s objednávkou považujeme za závaznou. Žádáme Vás o včasnou úhradu plateb.

 
 
Poplatek
 
Úhrada od 1.1.2019
 
 
Lékař/ka
 
2000
 
 
Sestra
 
1300
 
 
 

Cena registračního poplatku obsahuje:
Vstup na konferenci a výstavu firem, konferenční materiály, občerstvení o přestávkách, oběd 
dne 26. 1. 2019, objednanou večeři – vyznačte při registraci. 

 

INFORMACE K ÚHRADĚ 
POPLATKŮ, UBYTOVÁNÍ

Úhradu plateb proveďte, prosím, co nejdříve na účet firmy BOS. org s. r. o. ve prospěch účtu: 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
 číslo účtu: 1002040764/2700
variabilní symbol: 201902
 
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše jméno a příjmení.
Dokladem o zaplacení se prokažte u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 6404987, DIČ: CZ64049876                         
 
STORNO OBJEDNÁVKY A STORNO POPLATKY:
Ubytování
• do 22.10. 2018 bez storno poplatků 
• od 23.10. 2018 storno poplatek 100 % z objednané služby
 
Registrační poplatek
• do 10. 1. 2019 bez storno poplatků
• od 11. 1. 2019 storno poplatek 100 % z objednané služby
 
Vrácení poplatků 
Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.
Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba.
 
Storno bude provedeno na základě Vašeho písemného nahlášení (faxem, e-mailem) na sekretariát
konference BOS. org s. r. o., zpětně Vám potvrdíme přijetí storna.