II. odborná konference - Dlouhodobé zdravotní postižení - léčba, rehabilitace, kompenzace, adaptace, 21.09.2017 - 22.09.2017, Loď CARGO GALLERY, přístaviště Litoměřice

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolujeme si Vás pozvat na II. ODBORNOU KONFERENCI - Dlouhodobé zdravotní postižení – léčba, rehabilitace, kompenzace, adaptace, která se uskuteční v termínu 21.-22.9.2017 na lodi CARGO GALLERY, která bude kotvit v přístavišti v Litoměřicích.

 

Odborná konference je pořádána v rámci projektu „Česko – saské pohraničí bez bariér“ realizovaného z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko.

 

Odbornou záštitu nad konferencí převzal prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. – přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, Praha

Termín konání
21.09.2017 - 22.09.2017
Místo konání
Loď CARGO GALLERY, přístaviště Litoměřice
Odborná záštita
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. – Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol Praha
Témata
Dlouhodobé zdravotní postižení - léčba, rehabilitace, kompenzace, adaptace
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
21.9.2017
13.00 – 15.00 registrace, uvítací coffee break
15.00 – 16.20 BLOK I. – spondylochirurgie, neurochirurgie, úrazová chirurgie
16.20 – 16.40 přestávka, coffee break
16.40 – 18.00 BLOK II. - spinální oddělení, rehabilitace
20.00 – 23.00 společenský večer

22.9.2017
08.30 – 09.00 registrace
09.00 – 10.20 BLOK III. – urologie, sexuologie, psychologie
10.20 – 10.40 přestávka, coffee break
10.40 – 11.50 BLOK IV. – sociální péče
11.50 závěr konference
11.50 – 13.30 oběd
Organizační zajištění
SEKRETARIÁT
BOS. org s. r. o.
Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
IČ: 64049876 DIČ: CZ64049876