XL. Národní kongres České společnosti plastické chirurgie, 18.05.2023 - 20.05.2023, Praha

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovoluji si Vás pozvat již na jubilejní XL. Národní kongres České společnosti plastické chirurgie, který se bude konat 18.-20. května 2023 v reprezentačních sálech Kongresového centra České národní banky v Praze.

Během kongresu se zde setkají významné osobnosti nejen z plastické chirurgie, ale i z dalších oborů medicíny. Pevně věřím, že se všichni dozvíme nové informace, navážeme cenné kontakty a odneseme si zajímavé zkušenosti. Proto jsou pozváni, jak naši specialisté, tak jedineční odborníci ze zahraničí.

Rád bych Vás seznámil s nejdůležitějšími body programu, které nás letos čekají. 18. května odpoledne ve čtvrtek bude věnováno praktickým postupům operací prsů. Pátek 19. května a sobota 20. května budou věnovány přednáškám, nejen z oboru plastické chirurgie, ale i dalším příspěvkům řečníků z jiných oborů.

Během pátku se také Shromážděním členů, nejvyšším orgánem České společnosti plastické chirurgie, uskuteční hlasování o návrhu nových stanov a Etického kodexu.

Těším se na společná setkání, nejen ve výjimečných prostorách banky, ale i na příjemně strávené chvíle v nově zrekonstruovaném Pantheonu Národního muzea.

Bližší informace o XL. Národním kongresu České společnosti plastické chirurgie a on-line registraci naleznete na stránkách: www.kongresplastika.cz

Již čtyřikrát jsme museli měnit termín, doufáme, že se tentokráte již všichni sejdeme.

Za organizační tým Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV.

prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph. D.

prezident kongresu

Předseda České společnosti plastické chirurgie a Společnost estetické chirurgie

Přednosta Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV 


Termín konání
18.05.2023 - 20.05.2023
Místo konání
Kongresové centrum České národní banky, Senovážné náměstí 30, 110 00 Praha 1

Pořádá
Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV, Praha
Česká společnost plastické chirurgie ČLS JEP
Společnost estetické chirurgie ČLS JEP
3. lékařská fakulta, UK, Praha
1. lékařská fakulta, UK, Praha
Prezident kongresu
prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
předseda České společnosti plastické chirurgie

Pod záštitou
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC
děkan 3. LF Univerzity Karlovy, Praha

MUDr. Jan Votava, MBA
ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Ing. Aleš Michl, Ph.D.
guvernér České národní banky

Vědecký výbor
PŘEDSEDA VĚDĚCKÉHO VÝBORU
doc. MUDr. Aleš Nejedlý

ČLENOVÉ
MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
Prim. MUDr. Vladimír Mařík
doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Molitor, Ph.D.
Prim. MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.
Organizační výbor
MUDr. Jiří Bayer
MUDr. Jakub Kníže
Ing. MUDr. Martin Ouzký
MUDr. Matěj Patzelt
Monika Tišlerová
Marie Volfová
Témata
Dětská plastická chirurgie
(poúrazové stavy, tumory, vrozené vývojové vady zevního tvaru těla: rozštěpy, boltce, horní dolní končetiny, genitál…)
Rekonstrukční chirurgie prsu (preventivní výkony, BRCA, BIA-ALCL…)
Rekonstrukce poúrazových a po-nádorových defektů
Chirurgie ruky
Užití mikrochirurgie v plastické chirurgii
Postbariatrická chirurgie, tvarování postavy
Rekonstrukční chirurgie v léčbě popálenin
Estetická plastická chirurgie
Právní aspekty v plastické estetické a rekonstrukční chirurgii
Bezpečí pacienta
Humanitární mise a programy
Kazuistiky
Varia 
Jednací jazyk
čeština, slovenština, angličtina
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM KONGRESU
18. 5. 2023 (čtvrtek)
12.00 – 18.00 Registrace
12.00 – 12.45 Welcome občerstvení
12.45 – 18.00 Odborný workshop Motiva
20.00 – 22.00 Uvítací večer
Pantheon v Národním Muzeu

19. 5. 2023 (pátek)
07.30 – 17.00 Registrace
09.00 Slavnostní zahájení kongresu
09.00 – 16.30 Odborný program
16.30 – 17.30 Schůze členů ČSPCH
od 20.00 Společenský večer
Restaurace Brick´s

20. 5. 2023 (sobota)
08.30 – 17.00 Registrace
09.00 – 17.00 Odborný program
17.00 Závěr kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – obdrží potvrzení o účasti, kongres bude registrován u České asociace sester.