„Bertalanffy brain stem neurosurgery„ Live Surgery, Novemeber 27, 2013, 27.11.2013, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážení kolegové,

dovolte,  abychom Vás pozvali na workshop „ Bertalanffy Brain Stem Neurosurgery“ dne 27.11.2013 ve výukovém centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Součástí semináře je živá operace,  konference s přednáškami a video sekcí.

Na závěr plánujeme otevřenou diskuzi a fórum stran indikace a přístupu u konkrétních pacientů z naší klinické praxe.

 

Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás

  

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně,

Masarykova nemocnice o.z., KZ a.s., Ústí nad Labem

Termín konání
27.11.2013
Místo konání
Department of Neurosurgery, Masaryk Hospital, Usti nad Labem, Czech Republic
WORKSHOP MANAGER
Martin Sames, MD, PhD
Professor and Chairman of
Department of Neurosurgery
WORKSHOP SECRETARIAT
BOS. org s.r.o.
Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem
Czech Republic

Gabriela Mala email: mala@bos-congress.cz
www.bos-congress.cz
phone: 00420 475 534 332
mobil phone: 00420 725 809 870
Časový harmonogram
09:00 surgery start, positioning, monitoring, craniotomy
approach selection
microsurgery, instruments. tricks and skills
postoperative care, discussion
14:00-17:00 Conference
Brain stem anatomy
Brain stem tumors and cavernomas
Video session
Case discussion open (bring your cases to discuss management with prof. Bertalanffy)
18:00 Dinner and music