12. ČESKO – POLSKO – SLOVENSKÝ KONGRES MIS, 01.11.2012 - 02.11.2012, Ostrava

 
Úvodní slovo

Vážené dámy, vážení pánové,

 

příznivci miniinvazivní chirurgie. Bude mi nesmírnou ctí přivítat vás v Ostravě na 12. česko-polsko-slovenský kongres MIS a současně  9. ostravských dnech miniinvazivní chirurgie. Geografická poloha města poblíž polských hranic a nedalekého Slovenska se přímo nabízí k uspořádání takovéto akce. Minimálně invazivní chirurgie se dále vyvíjí, jsou zde stále nové výzvy a je stále o čem diskutovat.

„Vše pod jednou střechou“ se odehraje v centru Ostravy, v Hotelu Imperial, v blízkosti Stodolní ulice a v blízkosti Obchodního a zábavního centra Forum Nová Karolína.

 

Těším se na setkání s vámi

doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.

Termín konání
01.11.2012 - 02.11.2012
Místo konání
Hotel Imperial
Tyršova 6
Ostrava
Pořádá
Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP
Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
Městská nemocnice Ostrava
Pod záštitou
doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc. – děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Ing. Jaroslava Palase – hejtmana Moravskoslezského kraje
Ing. Petra Kajnara – primátora města Ostravy
MUDr. Svatopluka Němečka, MBA – ředitele Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Tomáše Nykela – ředitele Městské nemocnice Ostrava
Odborný garant
doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
Témata
Lékařská sekce – téma: klasická laparoskopie versus sils, notes
a robotická chirurgie
Sesterská sekce – téma: Ošetřovatelská péče v laparoskopii a torakoskopii
Časový harmonogram
1. 11. 2011 (čtvrtek)
08.00–18.00 hodin – registrace, ubytování, prohlídka výstavy firem
09.00 - 9.20 hodin – slavnostní zahájení konference
09.30 - 17.40 hodin – odborný program – lékaři
09.30 - 11.00 hodin – odborný program – sestry
17.40 -18.10 hodin – Sympozium firmy Covidien ECE s.r.o.
18.10 -18.40 hodin – Sympozium firmy Johnson & Johnson
od 20.00 hodin – společenský večer v Hotelu Imperial Ostrava

2. 11. 2012 (pátek)
08.00–11.00 hodin – registrace, prohlídka výstavy firem
09.00–12.50 hodin – odborný program – lékaři
09.00–10.30hodin – odborný program – sestry
12.50 hodin – závěr konference
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16.,
lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení