10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, 07.11.2013 - 08.11.2013, Ostrava

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


minulý kongres, který byl současně kongresem mezinárodním, se natolik vydařil, že jsme se rozhodli pokračovat v těchto našich setkáních. Nosné téma – Komplikace miniinvazivních výkonů a jejich řešení, je dle našeho názoru velmi přitažlivé. Každý chirurg se ve svém profesním životě s nějakou komplikací určitě setkal a pak hledá důvod, proč k tomu došlo, zda neudělal nějakou chybu a jak situaci dále řešit.
Náš kongres bude jubilejní, desátý, a proto máme důvod k radosti. Opět pod jednou střechou, v centru Ostravy, proběhne lékařská i sesterská sekce a večer společenská část kongresu.


Těšíme se na setkání s vámi v Ostravě.


doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.

Termín konání
07.11.2013 - 08.11.2013
Místo konání
Hotel Imperial Ostrava
Tyršova 6
Ostrava
Pořádá
Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP
Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Chirurgické oddělení Městské nemocnice Ostrava
Odborný garant
doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.
Témata
Lékařská sekce – Komplikace laparoskopie a torakoskopie
Sesterská sekce – Ošetřovatelská péče v laparoskopii a torakoskopii
Časový harmonogram
7. 11. 2013 (čtvrtek)
08.00–18.00 hodin – registrace, ubytování, prohlídka výstavy firem
09.00 - 9.20 hodin – slavnostní zahájení konference
09.30 - 17.40 hodin – odborný program – lékaři
09.30 - 11.00 hodin – odborný program – sestry
od 20.00 hodin – společenský večer v Hotelu Imperial Ostrava

8. 11. 2013 (pátek)
08.00–11.00 hodin – registrace, prohlídka výstavy firem
09.00–12.50 hodin – odborný program – lékaři
09.00–10.30hodin – odborný program – sestry
12.50 hodin – závěr konference
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním10 kreditních bodů.

SESTRY – dle vyhlášky 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.