10. česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium orální a maxillofaciální chirurgie a 2. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie, 07.11.2013 - 09.11.2013, Velké Karlovice

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru pozval na 10. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie a 2. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie, které se bude konat ve dnech 7. - 9. listopadu 2013 ve Velkých Karlovicích. Odborný program sympozia se bude skládat z části určené pro lékaře a sestry.

 

Věříme, že sympozium bude pro Vás kvalitní odbornou událostí i příjemným společenským setkáním.

 

Těšíme se na setkání ve Velkých Karlovicích

 

MUDr. Petr Michna

přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava

Termín konání
07.11.2013 - 09.11.2013
Místo konání
LÉKAŘSKÁ SEKCE - Hotel HORAL
Léskové 583
756 06 Velké Karlovice
SESTERSKÁ SEKCE - Hotel LATERNA
Léskové 659
756 06 Velké Karlovice
Pořádá
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Ostrava
Společnost maxillofaciální chirurgie ČLS JEP
Česká stomatologická komora
Pod záštitou
Ředitele Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr. Svatopluka Němečka, MBA
Děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, doc. MUDr. Jaromíra Horáčka, CSc.
Témata
• LÉKAŘSKÁ SEKCE - polytematické
• SESTERSKÁ SEKCE – péče o maxillofaciální pacienty, ošetřovatelská péče
Jednací jazyk
Jednacím jazykem sympozia bude čeština, slovenština, polština a angličtina (bez simultánního překladu). Abstrakta a projekce pro lékařskou sekci - pouze v angličtině.
Časový harmonogram
Čtvrtek 7. 11. 2013
13:00 - 20:00 Registrace, ubytování - HOTEL HORAL
18:00 Večeře
19:00 - 20:00 Zasedání výboru

Pátek 8. 11. 2013
07:30 - 18:00 Registrace - HOTEL HORAL
09:00 - 10:30 Registrace - sesterská sekce HOTEL LANTERNA
08:30 - 09:00 Zahájení
09:00 - 18:30 Odborný program - lékařská sekce
09:50 - 15:50 Odborný program - sesterská sekce
19:00 - 20:00 Večeře
20:00 - 01:00 Společenský večer

Sobota 9. 11. 2013
08:30 - 13:30 Registrace - HOTEL HORAL
09:00 - 13:30 Odborný program
13:30 - 13:40 Udílení ceny společnosti EDUMAX - přednáška do 35let
13:30 Zakončení sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Lékaři obdrží certifikáty s bodovým ohodnocením 5 bodů/1den udělené ČSK

SESTRY – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.