14. kongres miniinvazivní chirurgie Ostrava - ZRUŠENO, 08.10.2020 - 09.10.2020, Vzhledem k současné epidemiologické situaci v České republice a především v Moravskoslezském kraji byla akce v daném termínu zrušena. Registrované účastníky budeme informovat emailem.

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

je nám nesmírně líto, že se na Vás musíme obrátit s tímto dopisem. Vzhledem k současné epidemiologické situaci v České republice, a především v Moravskoslezském kraji, jsme se po důkladném zvážení rozhodli, že termín konání 14. KONGRESU MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE OSTRAVA !!!  přesuneme na rok 2021.

Toto rozhodnutí bylo pro nás obzvláště složité, poněvadž organizačně, finančně, prostorově i personálně máme kongres kompletně zajištěný. Obava ze současné situace a možné následky jsou však natolik závažným argumentem, že jsme byli nuceni přistoupit ke změně termínu.

 

Vážení kolegové, doufám, že tento, náš jistě nelehký krok pochopíte a společně se setkáme na 14. kongresu miniinvazivní chirurgie Ostrava !!! v roce 2021.

O termínu Vás budeme včas informovat.

 

S přátelským pozdravem   

                                                                                                             

doc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.

předseda organizačního výboru

Termín konání
08.10.2020 - 09.10.2020
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703/84
Ostrava – Zábřeh
Pořádá
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava a LF OU
I. chirurgická klinika LF MU a FNUSA v Brně
Onkologická klinika FN Ostrava a LF OU
Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP
Pod záštitou
Hejtmana Moravskoslezského kraje
Primátora statutárního města Ostravy
Organizační výbor
Předseda: doc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Místopředseda: prof. MUDr Ivan Čapov, CSc.
Čestný předseda: doc. MUDr Jan Dostalík, CSc.
Vědecký výbor
MUDr. Aleš Foltys, Ph.D., MBA
Mgr. Hana Horelová
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA
MUDr. Vladimír Richter, Ph.D.
doc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
MUDr. Marcel Mitták, Ph.D., FETCS
MUDr. Otakar Kubala, Ph.D.
MUDr. Petr Jelínek
MUDr. Ivana Slívová
Témata
Miniinvazivita operačních přístupů
Časový harmonogram
8.10.2020 (čtvrtek)
ODBORNÝ PROGRAM – LÉKAŘI
08.00 - 17.00 hodin – registrace
09.30 - 10.00 hodin – slavnostní zahájení
10.00 – 11.10 hodin – BLOK I
11.10 – 11.40 hodin – Coffee break
11.40 – 13.00 hodin – BLOK II
13.00 – 14.00 hodin – oběd
14.00 – 15.20 hodin – BLOK III
15.20 – 15.50 hodin – Coffee break
15.50 – 17.00 hodin – BLOK IV
19.00 – 01.00 hodin – společenský večer

ODBORNÝ PROGRAM – SESTRY
08.00 – 17.00 hodin – registrace
09.30 – 10.00 hodin – slavnostní zahájení
10.00 – 12.00 hodin – BLOK I
12.00 – 13.00 hodin – oběd
13.00 – 14.30 hodin – BLOK II
14.30 – 15.00 hodin – Coffee break
15.00 – 16.45 hodin – BLOK III
19.00 – 01.00 hodin – společenský večer

9. 10. 2020 (pátek)
ODBORNÝ PROGRAM – LÉKAŘI
08.00 – 12.00 hodin – registrace
08.30 – 09.50 hodin – BLOK V
09.50 – 10.20 hodin – přestávka
10.20 – 12.00 hodin – BLOK VI
12.00 hodin – zakončení konference, předání certifikátů

ODBORNÝ PROGRAM – SESTRY
08.00 - 12.00 hodin – registrace
09.30 - 11.30 hodin – BLOK IV
11.30 hodin – zakončení sesterské sekce, předání potvrzení o účasti
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci
s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.