8. MOSTECKÉ OFTALMOLOGICKÉ SETKÁNÍ TRADIČNÍ - MOST 2016, 02.12.2016, Most

 
Termín konání
02.12.2016
Místo konání
Hotel Cascade
Radniční 3
Most
Odborné zajištění
MUDr. Radomír Mach
primář Očního oddělení Nemocnice Most, o. z., Krajská zdravotní a. s.
Časový harmonogram
Předběžný časový harmonogram
08.00 – 09.00 registrace účastníků
09.00 – 12.30 odborný program
12.30 – 13.30 oběd
13.30 – 15.30 odborný program
15.30 – 16.00 závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s přiznáním kreditů.

SESTRY – dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.