XXXIV. NEONATOLOGICKÉ DNY, 10.10.2018 - 12.10.2018, Hradec Králové

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

 

je mi velkou ctí a potěšením, že Vás mohu co nejsrdečněji pozvat na XXXIV. Neonatologické dny, které se budou konat ve dnech 10. – 12. října 2018 v Hradci Králové.

 

Jsme si vědomi skutečnosti, že dnešní uspěchaná doba, přinášející celou řadu povinností a starostí, limituje Váš volný čas. Přesto věříme, že Vás připravovaný odborný program kongresu osloví a budeme Vás moci přivítat v našem krásném městě. Neméně důležitou součástí každého ročníku je příležitost k vzájemným setkáním a možnost se alespoň na chvíli zastavit a přátelsky si popovídat, popřípadě relaxovat při procházce a nechat se oslovit příjemnou podzimní atmosférou historické části města. 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vynasnažíme se, aby XXXIV. ročník Neonatologických dnů splnil všechna Vaše očekávání a těšíme se na setkání s Vámi.

 

Jménem pořadatelů – lékařů a sester neonatologického úseku Dětské kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové,

Na setkání se těší

doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc.

primář Novorozeneckého úseku Dětské kliniky LF UK a FN Hradec Králové

Termín konání
10.10.2018 - 12.10.2018
Místo konání
Kongresové centrum ALDIS
Eliščino nábřeží 375
Hradec Králové
Pořádá
Česká neonatologická společnost ČLS JEP
Pod záštitou
Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové
Organizační výbor
doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc. a kolegové
Časový harmonogram
10.10.2018 – středa
14.00 – 18.00 hodin Registrace
17.00 – 23.00 hodin Pre-sympozium s uvítacím večerem – Nestle Nutrition Institute

11.10.2018 - čtvrtek
07.30 – 17.00 hodin Registrace
08.30 – 09.00 hodin Slavnostní zahájení kongresu
09.30 – 17.00 hodin Odborný program
17.30 – 19.00 hodin Doprovodný program
19.30 – 20.00 hodin Kulturní program
20.00 – 01.00 hodin Společenský večer

12.10.2018– pátek
08.00 – 13.00 hodin Registrace
09.00 – 12.45 hodin Odborný program
12.45 – 12.50 hodin Závěr kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.