XXXVI. NEONATOLOGICKÉ DNY, 03.11.2021 - 05.11.2021, Ostrava

 
Úvodní slovo

Milá kolegyně, vážený kolego.

 

Přestože se celostátní neonatologické dny v loňském roce nemohly uskutečnit z důvodu závažné

epidemiologické situace způsobené pandemií COVID 19, doufáme, že v letošním roce Vás v Ostravě

budeme moci přivítat. Ostrava jako průmyslové město se značně změnila, již není jenom „ocelovým

srdcem“ republiky, ale může nabídnout i celou řadu kulturních či vzdělávacích akcí – např. velmi

známý hudební festival Colours of Ostrava. Podobný názvem – Colours of sepsis – je mezinárodně

uznávaný kongres zabývající se problematikou péče o kriticky nemocné pacienty v dětské i dospělé

medicíně.

Letošní neonatologické dny se budou zabývat jak fyziologickým, tak jakkoliv problematickým

novorozencem, zaměříme se na hypoxii a hypotermii, parenterální a enterální výživu, infekce, ATB

strategii, stabilizací novorozence na porodním sále. 

Presympozium, zaměřené na kůži novorozence, se uskuteční v prostorech Dolní oblasti Vítkovic,

která prošla rozsáhlou rekonstrukcí a je reprezentativní částí Ostravy.

Pevně doufáme, že se Vám v Ostravě bude líbit a strávený čas zde přinese spousty nových

poznatků.

 

MUDr. Hana Wiedermannová

primář Oddělení neonatologie FN Ostrava

Termín konání
03.11.2021 - 05.11.2021
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ostrava****
Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava – Zábřeh


V případě nepříznivé epidemiologické situace se bude kongres konat ve stejném termínu formou ON-LINE.
Pořádá
Česká neonatologická společnost ČLS JEP
Novorozenecké oddělení FN Ostrava
Pod záštitou
MUDr. Hana Wiedermannová
primář Oddělení neonatologie FN Ostrava
Vědecký výbor
prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.
prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
MUDr. Jozef Macko, Ph.D.
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
MUDr. Jan Malý, Ph.D.
Organizační výbor
MUDr. Hana Wiedermannová a kolegové Oddělení neonatologie FN Ostrava
Témata
TÉMATA LÉKAŘSKÉ SEKCE
Hypoxie, hypotermie novorozence
Parenterální a enterální výživa
Infekce novorozence, ATB terapie
Stabilizace novorozence na porodním sále
Fyziologický novorozenec
Varia

TÉMATA SESTERSKÉ SEKCE
Prevence infekce
Péče o kůži novorozence
Péče o fyziologického novorozence
Novorozenec na porodním sále
Kazuistiky
Varia
Časový harmonogram
STŘEDA 3. 11. 2021 Brick house, Dolní oblast Vítkovic
12.00 – 18.00 hodin Registrace
13.30 – 16.00 hodin Sympozium
17.00 – 18.00 hodin Presympozium – Kůže novorozence
18.00 – 21.30 hodin Uvítací koktejl, zasedání výboru, koncert

ČTVRTEK 4. 11. 2021 Clarion Congress Hotel Ostrava
07.00 – 17.30 hodin Registrace
08.00 – 08.30 hodin Zahájení kongresu
08.30 – 18.30 hodin Odborný program – LÉKAŘSKÁ SEKCE
08.00 – 16.45 hodin Odborný program – SESTERSKÁ SEKCE
12.00 – 14.00 hodin Oběd
12.35 – 14.00 hodin Panelová diskuse nad klinickými případy indikace k řízené hypotermii, aEEG
20.00 – 01.00 hodin Společenský večer


PÁTEK 5. 11. 2021
07.30 – 08.30 hodin Workshop – Sdělování špatných zpráv
10.45 – 11.30 hodin Workshop – praktický nácvik používání programu Nutrium pro výpočet nutričních potřeb novorozenců
08.00 – 13.30 hodin Registrace
08.30 – 13.30 hodin Odborný program – LÉKAŘSKÁ SEKCE
09.00 – 13.00 hodin Odborný program – SESTERSKÁ SEKCE
13.30 hodin Zakončení kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.