11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO– CHIRURGICKO–ONKOLOGICKÉ DNY 2014, 25.09.2014 - 26.09.2014, Ostrava

 
Úvodní slovo

Dámy a pánové,

navazujeme na tradici Ostravských dnů miniinvazívní chirurgie 11. ročníkem.

Multidisciplinární přístup v léčbě našich pacientů je v současnosti samozřejmý.  Proto jsme se rozhodli promítnout tento přístup i v názvu kongresu na: Gastroenterologicko-chirurgicko-onkologické dny. Naší pacienti profitují z multidisciplinárního

přístupu a pevně věřím, že i nám tento nový přístup přinese užitek. Skloubení miniinvazivity v rámci diagnostiky a terapie představuje dlouhodobý trend.

Opět proběhne lékařská i sesterská sekce a večer společenská část kongresu. Těšíme se na společné setkání v Ostravě.

 

doc. MUDr. Pavel Zonča, PhD., FRCS

doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

doc. MUDr. David Feltl, PhD., MBA

Termín konání
25.09.2014 - 26.09.2014
Místo konání
Mamaison Hotel Imperial Ostrava
Tyršova 6
Ostrava
Pořádá
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
Interní klinika Fakultní nemocnice Ostrava
Onkologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP
Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Městská nemocnice Ostrava
Odborný garant
doc. MUDr. Pavel Zonča, PhD., FRCS
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
doc. MUDr. David Feltl, PhD., MBA
Časový harmonogram
25. 9. 2014 (čtvrtek)
70.30 - 18.00 hodin – registrace, ubytování, prohlídka výstavy firem
08.45 - 08.55 hodin – slavnostní zahájení konference
08.40 - 18.00 hodin – odborný program – lékaři
09.00 - 10.20 hodin – odborný program – sestry
od 20.00 hodin – společenský večer v Hotelu Imperial Ostrava

26. 9. 2014 (pátek)
08.00 - 12.30 hodin – registrace, prohlídka výstavy firem
08.45 - 12.30hodin – odborný program – lékaři
12.30 hodin - závěr konference
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.