OSTRAVSKÉ CHIRURGICKÉ DNY, 13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, 08.11.2018 - 09.11.2018, Ostrava

 
Úvodní slovo

Vážené dámy a pánové, kolegové,

 

dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na v pořadí již 13. ročník Ostravských chirurgických dnů a miniinvazivní chirurgie, který se uskuteční 8.–9. 11. 2018 v kongresových prostorách hotelu Clarion v Ostravě, kde proběhne lékařská i sesterská sekce a společenský večer.

Konference opět pořádáme společně s kolegy z I. Chirurgické kliniky LF MU a FNUSA. Program je

připraven v několika blocích a tematicky se dotýká napříč jednotlivých oborů s hlavním zaměřením

na onkochirurgii a miniinvazivní přístupy.

Kromě účastníků z ČR je přislíbena i účast odborníků ze Slovenska a zahraničí.

 

Těšíme se na setkání s Vámi, bohatou diskusi a věříme, že akce bude příjemná jak po stránce profesionální, tak po stránce společenské.

 

doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.            prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

předseda přípravného výboru             místopředseda přípravného výboru

 

doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.

čestný předseda přípravného výboru

Termín konání
08.11.2018 - 09.11.2018
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703
Ostrava Zábřeh
Pořádá
Chirurgicka klinika FN Ostrava a LF OU
I. Chirurgická klinika LF MU a FNUSA v Brně
Onkologická klinika FN Ostrava a LF OU
Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Organizační výbor
Předseda: doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Místopředseda: prof. MUDr Ivan Čapov, CSc.
Čestný předseda: doc. MUDr Jan Dostalík, CSc.
Vědecký výbor
prim. MUDr. Vladimír Richter, Ph.D.
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
prim. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.
Mgr. Pavlína Homzová, MBA
Témata
Poranění dutiny břišní a jejich komplikace
Miniinvazivní postupy v břišní chirurgii
Kolorektální karcinom
Kontroverze neoadjuvantní a adjuvantní terapie solidních tumorů GIT
Miniinvazivní přístupy v hrudní chirurgii
Otázky a odpovědi v mamologii
Trombotické a krvácivé komplikace po chirurgických výkonech
Varia
Novinky ošetřovatelské péče v chirurgických oborech
Moderní přístupy v ošetřování stomií
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
8. 11. 2016 (čtvrtek)
ODBORNÝ PROGRAM - LÉKAŘI
08.30 - 10.00 hodin – registrace, prohlídka výstavy firem
10.00 - 10.15 hodin – slavnostní zahájení konference
10.15 - 12.00 hodin – BLOK I
12.00 - 13.30 hodin – oběd
13.30 - 15.30 hodin – BLOK II
15.30 - 16.00 hodin – přestávka
16.00 - 18.00 hodin – BLOK III
19.00 - 24.00 hodin – společenský večer

ODBORNÝ PROGRAM - SESTRY
10.00 - 12.00 hodin – BLOK I
12.00 - 13.30 hodin – oběd
13.30 - 16.00 hodin – BLOK II

9. 11. 2018 (pátek)
ODBORNÝ PROGRAM - LÉKAŘI
08.00 - 12.00 hodin – registrace, prohlídka výstavy firem
08.30 - 10.00 hodin – BLOK IV
10.00 - 10.30 hodin – přestávka
10.30 - 12.00 hodin – BLOK V
12.00 - 12.10 hodin – zakončení konference, předání certifikátů
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.