OSTRAVSKÉ CHIRURGICKÉ DNY, 13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, 08.11.2018 - 09.11.2018, Ostrava

 
Úvodní slovo

Vážené dámy a pánové, kolegové,

 

dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na v pořadí již 13. ročník Ostravských chirurgických dnů a miniinvazivní chirurgie, který se uskuteční 8.–9. 11. 2018 v kongresových prostorách hotelu Clarion v Ostravě, kde proběhne lékařská i sesterská sekce a společenský večer.

Konference opět pořádáme společně s kolegy z I. Chirurgické kliniky LF MU a FNUSA. Program je

připraven v několika blocích a tematicky se dotýká napříč jednotlivými obory s hlavním zaměřením

na onkochirurgii a miniinvazivní přístupy.

 

Těšíme se na setkání s Vámi, bohatou diskusi a věříme, že akce bude příjemná jak po stránce profesionální, tak po stránce společenské.

 

doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.            prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

předseda přípravného výboru             místopředseda přípravného výboru

 

doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.

čestný předseda přípravného výboru

Termín konání
08.11.2018 - 09.11.2018
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703
Ostrava Zábřeh
Pořádá
Chirurgicka klinika FN Ostrava a LF OU
I. Chirurgická klinika LF MU a FNUSA v Brně
Onkologická klinika FN Ostrava a LF OU
Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Pod záštitou
Hejtmana Moravskoslezského kraje
Primátora statutárního města Ostravy
Ředitele Fakultní nemocnice Ostrava
Rektora Ostravské univerzity
Organizační výbor
Předseda: doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Místopředseda: prof. MUDr Ivan Čapov, CSc.
Čestný předseda: doc. MUDr Jan Dostalík, CSc.
Vědecký výbor
prim. MUDr. Vladimír Richter, Ph.D.
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
prim. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.
PhDr. Andrea Vilímková
Témata
Poranění dutiny břišní a jejich komplikace
Miniinvazivní postupy v břišní chirurgii
Kolorektální karcinom
Kontroverze neoadjuvantní a adjuvantní terapie solidních tumorů GIT
Miniinvazivní přístupy v hrudní chirurgii
Otázky a odpovědi v mamologii
Trombotické a krvácivé komplikace po chirurgických výkonech
Varia
Novinky ošetřovatelské péče v chirurgických oborech
Moderní přístupy v ošetřování stomií
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
8. 11. 2016 (čtvrtek)
ODBORNÝ PROGRAM - LÉKAŘI
08.00 - 16.50 hodin – registrace, prohlídka výstavy firem
09.30 - 10.00 hodin – slavnostní zahájení konference
10.00 - 11.10 hodin – BLOK I
11.10 - 11.40 hodin - přestávka
11.40 - 13.00 hodin – BLOK II
13.00 - 14.00 hodin – oběd
14.00 - 15.20 hodin – BLOK III
15.20 - 15.50 hodin – přestávka
15.50 - 16.50 hodin – BLOK IV
19.00 - 24.00 hodin – společenský večer

ODBORNÝ PROGRAM - SESTRY
08.00 - 16.50 hodin – registrace
09.30 - 10.00 hodin – slavnostní zahájení
10.00 - 12.00 hodin – BLOK I
12.00 - 13.00 hodin – oběd
13.00 - 14.30 hodin – BLOK II
14.30 - 15.00 hodin – Coffee break
15.00 - 16.45 hodin – BLOK III
19.00 - 24.00 hodin – společenský večer

9. 11. 2018 (pátek)
ODBORNÝ PROGRAM - LÉKAŘI
08.00 - 12.00 hodin – registrace, prohlídka výstavy firem
08.30 - 9.50 hodin – BLOK V
09.50 - 10.20 hodin – přestávka
10.20 - 12.00 hodin – BLOK VI
12.00 - 12.10 hodin – zakončení konference, předání certifikátů

ODBORNÝ PROGRAM - SESTRY
08.00 - 12.00 hodin – registrace
09.30 - 11.30 hodin – BLOK IV
11.30 hodin – zakončení sesterské sekce, předání certifikátů
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.