XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI, 20.09.2012 - 22.09.2012, Plzeň

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru pozvala na XX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, který se bude konat ve dnech 20.–22. září 2012 v Plzni.

Věříme, že sjezd bude pro Vás kvalitní odbornou událostí i příjemným společenským setkáním.

 

Těšíme se na setkání v Plzni

doc. MUDr. R. Říčařová, CSc., FEBO

Termín konání
20.09.2012 - 22.09.2012
Místo konání
SJEZD LÉKAŘŮ
Congress Centre Parkhotel Pilsen
U Borského parku 31
Plzeň

SEKCE SESTER
Golden Fish Hotel Apartments
U Borského parku 27
Plzeň
Pořádá
Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
Oční klinika FN a LF UK Plzeň
Prezident sjezdu
doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO
přednosta Oční kliniky FN a LF UK Plzeň
Organizační a vědecký výbor sjezdu
doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
as. MUDr. Šárka Belfínová
MUDr. Štěpán Rusňák
Bc. Eva Polívková
Kristýna Hanová
Časový harmonogram
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ – LÉKAŘŮ, SESTER
Congress Centre Parkhotel Pilsen, U Borského parku 31, Plzeň

OTEVÍRACÍ DOBA REGISTRAČNÍHO MÍSTA
Středa 19. 9. 2012 od 15.00 do 20.00 hodin
Čtvrtek 20. 9. 2012 od 07.00 do 18.00 hodin
Pátek 21. 9. 2012 od 07.30 do 18.00 hodin
Sobota 22. 9. 2012 od 08.00 do 11.00 hodin

DOPROVODNÁ VÝSTAVA
Čtvrtek 20. 9. 2012 od 08.30 do 18.00 hodin
Pátek 21. 9. 2012 od 08.00 do 18.00 hodin
Sobota 22. 9. 2012 od 08.30 do 12.00 hodin

PŘÍPRAVNA PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Středa 19. 9. 2012 od 15.00 do 19.30 hodin
Čtvrtek 20. 9. 2012 od 07.00 do 17.00 hodin
Pátek 21. 9. 2012 od 07.30 do 17.00 hodin
Sobota 22. 9. 2012 od 08.00 do 10.30 hodin
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce ve výši 17 kreditů.

SESTRY – dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Sympozium je určeno odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Zdravotní laborant
- Ortoptista
- Zdravotnický záchranář
- Farmaceutický asistent