Akademie onkologie 2016, 26.10.2016, Plzeň

 
Úvodní slovo

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci AKADEMIE ONKOLOGIE v říjnu2016 – Středeční odborná akademie.

Pro tuto akce máme zažádáno o bodové hodnocení ČLnK, ČLK a ČAS do systému celoživotního odborného vzdělávání.

Termín konání
26.10.2016
Místo konání
Congress Center Park Hotel Plzeň
U Borského parku 31
Plzeň
Časový harmonogram
středa 26.10.2016
ODBORNÁ AKADEMIE
12:00 - 13:00 hod. Registrace
13:00 - 14:30 hod. Odborný program I.
15:00 - 16:30 hod. Odborný program II.
17:00 - 18:30 hod. Odborný program III.
18:30 - 19:00 hod. Zakončení akademie, rozdání certifikátů
Certifikáty o účasti
Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání lékárníků dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb. a jako taková je registrována u České lékárenské
komory – máme zažádáno o body.
Tato vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 – máme zažádáno o kreditní body.
Tato vzdělávací akce je zařazena do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů a zdravotních sester dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb.
a jako taková je registrována u České asociace sester – máme zažádáno o kredity.
Organizační zajištění
SEKRETARIAT
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČ: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.