XVII. OLOMOUCKÉ ONKOLOGICKÉ DNY, 20.02.2014 - 21.02.2014, Olomouc

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru srdečně pozval na XVII. OLOMOUCKÉ ONKOLOGICKÉ DNY, které se budou konat ve dnech 20. - 21. února 2014 v Olomouci.
Věřím, že tradice a profesní úroveň konference, ve spojení s přátelskou pohostinností a atmosférou historického jádra města, bude dostatečnou zárukou kvalitního odborného i společenského setkání.
Bude mi ctí a potěšením, přivítat Vás v Olomouci v nových prostorech a v novém podání.   

MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
FN Olomouc

Termín konání
20.02.2014 - 21.02.2014
Místo konání
Clarion Congress Hotel Olomouc
Jeremenkova 36
Olomouc
Pořádá
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého
Společnost maxillofaciální chirurgie ČLS JEP
Oblastní stomatologická komora v Olomouci
Prezident konference
MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
Přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie
FN Olomouc
Organizační výbor konference
MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D
Prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc
MUDr. Vítězslav Zbořil, Ph.D
MUDr. Richard Pink, Ph.D
MUDr. Petr Michl
Témata
maxillofaciální onkologie a onkochirurgie
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
Čtvrtek 20.2.2014
12.00 – 17.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
13.00 – 17.00 hodin Odborný program
19.00 – 23.00 hodin Společenský večer

Pátek 21.2.2014
07.30 – 11.00 hodin Registrace
08.00 – 11.30 hodin Odborný program
11.30 hodin Závěr
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Lékaři obdrží certifikáty s bodovým ohodnocením 2x5 bodů udělené ČSK.

SESTRY – dle vyhlášky č.4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Sympozium je určeno odbornostem:
Všeobecná sestra
Nutriční terapeut
Zubní technik
Dentální hygienista