4. ODBORNÉ SYMPOZIUM Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem, 18.09.2014 - 19.09.2014, Roudnice nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážení přátelé,

 

letos Vás zveme do Roudnice nad Labem do regionu Podřipsko u příležitosti 139. výročí založení naší nemocnice. A protože se sejdeme už počtvrté, dovolím si toto osobní oslovení. Co jsme si letos připravili?

 

Bude to opět sekce lékařská a sekce sesterská a znovu jeden den věnovaný traumatologii a jeden den věnovaný chirurgii. Ve čtvrtek 18. 9. 2014, kdy sympozium slavnostně zahajujeme, se budeme věnovat otázce hřebování a dlahování v traumatologii a rychle se rozvíjejícímu oboru, artroskopii. Ve čtvrtek odpoledne navštívíme některou z historických zajímavostí Podřipska a večer se pobavíme na Slavičím ostrově na Labi s živou hudbou a roudnickými zámeckými víny. V pátek nás čeká blok chirurgie se zaměřením na laparoskopii. Celé sympozium tradičně spojuje snaha o miniinvazivní postupy v traumatologii i chirurgii.

 

Pro naši nemocnici bude opravdovou ctí Vás, tedy kolegy, kolegyně, sestřičky i zdravotní bratry přivítat v našem historickém městě pod Řípem ve dnech 18.- 19. 9. 2014 na 4. Odborném sympoziu Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem. 

 

Za organizátory

 

MUDr. Ondřej Krajník

Chirurgické oddělení Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o.

Termín konání
18.09.2014 - 19.09.2014
Místo konání
Lékařská sekce – Amber Hotel Vavřinec, Karlovo náměstí 20, Roudnice nad Labem
Sesterská sekce – Městská knihovna Ervina Špindlera, Karlovo nám. 19, Roudnice nad Labem
Pořádá
Chirurgické oddělení Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.
Pod záštitou
Města Roudnice nad Labem
s garancí České společnosti úrazové chirurgie ČLS JEP
a s vědomím České chirurgické společnosti ČLS JEP
Prezident sympozia
MUDr. Ondřej Krajník
Chirurgické oddělení Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o.
Odborné předsednictvo - sekce lékařů
prof. Dr. med. Hans Zwipp - Ärztlicher Direktor Universitäts Centrum für Orthopädie und Unfallchirurgie Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. - emeritní přednosta Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. - přednosta Chirurgické kliniky FN KV a 3. LF UK v Praze
prim. MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. - primář Traumacentra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. KZ, a. s.
prim. MUDr. Jan Houser - emeritní primář Traumacentra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., KZ, a. s.
MUDr. Petr Vališ, Ph.D. - zástupce přednosty Ortopedické kliniky FN Brno Bohunice
MUDr. Martin Sauer - přednosta Chirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., KZ, a. s.
Odborné předsednictvo - sekce sester
Bc. Jana Misařová - vrchní sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., KZ, a. s.
Ludmila Nováková - hlavní sestra PNsP Roudnice n. L.
Mgr. Jana Bezděková - vrchní sestra PNsP Roudnice n. L.
Témata
TÉMATA SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
1. Hřebování vs. dlahování v traumatologii
2. Artroskopie
3. Miniinvazivní postupy v chirurgii

TÉMATA SEKCE SESTER
4. Traumatologie, artroskopie
5. Chirurgie vária
Časový harmonogram
18. 9. 2014
Lékařská sekce
07.30 – 16.30 Registrace
08.30 – 12.50 Odborný program
12.50 – 14.15 Oběd
14.15 – 16.30 Odborný program
20.00 – 01.00 Společenský večer

Sesterská sekce
08.00 – 16.30 Registrace
08.30 – 08.50 Slavnostní zahájení
09.30 - 13.00 Odborný program
13.00 – 14.00 Oběd
14.15 – 16.30 Odborný program (společný program v sekci lékařů)
20.00 – 01.00 Společenský večer

19. 9. 2014
Lékařská sekce
08.00 – 14.50 Registrace
09.00 – 12.20 Odborný program
12.20 – 13.20 Oběd
13.20 – 14.50 Odborný program
14.50 Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – dle vyhlášky 321/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Certifikáty budou vydávány po skončení sympozia.