21. Beskydský ORL den, 06.11.2015 - 07.11.2015, Ostravice

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovoluji si Vás pozvat na 21. ročník Beskydského ORL dne, který pořádá naše odborná společnost, ORL klinika Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta v Ostravě. Jedná se o ročník, který zahajuje již třetí desetiletí historie této odborné akce, která si získala přízeň lékařů i sester z celé republiky ale i kolegů ze Slovenska. Je to nepochybně proto, že se organizátorům podařilo najít model odborné akce, který ideálně spojuje odbornou část na jedné straně se společenskou částí celého večera.

Tématem našeho setkání je problematika onemocnění hrtanu, která mohou vést k dušení. Problematika dušení je trvale aktuální jak pro ambulantní pracoviště, tak pro pracoviště lůžková. Onemocnění vedoucí k dušení představují navíc typickou mezioborovou problematiku. I letos se proto budeme pohybovat na hranicích jednotlivých odborností a specializací (ORL, anesteziologie, pneumologie, onkologie, hrudní chirurgie, zobrazovací metody a další). Naším cílem je prodiskutovat vybrané otázky související s diagnostikou a managementem těchto nemocí formou panelu tak, aby jste získali maximum nových informací, utřídili si to, co již víte a odešli ze semináře odborně „silnější“. Naší snahou ale také je, aby naše setkání bylo přínosné i společensky, abyste se také pobavili a zapomněli alespoň na chvíli na tlaky a stres, kterým jsme v běžném pracovním procesu vystaveni.

 

Pevně věřím, že setkání v krásném prostředí centrální části Beskyd, kde budeme navazovat nová přátelství a utužovat stará přátelství, bude pro nás všechny velkým přínosem nejen po stránce odborné, ale i společenské a naplní nás silami do dalších medicínských dnů. Jménem všech pořadatelů se těším na setkání s Vámi a přeji Vám příjemný pobyt v Ostravici.

 

za organizační výbor

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

přednosta ORL kliniky, FN Ostrava

Termín konání
06.11.2015 - 07.11.2015
Místo konání
Horský hotel Sepetná
Ostravice 0956
739 14 Ostravice
Pořádá
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Pod záštitou
doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA
pověřeného vedením FN Ostrava
Odborný garant
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
ORL klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, člen České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Témata
Sufokující nemoci hrtanu
Časový harmonogram
6. 11. 2015 (pátek)
09.00 - 19.15 hodin Registrace, ubytování, prohlídka výstavy firem
12.00 - 14.00 hodin Předseminářový workshop
14.15 - 19.15 hodin Odborný program
19.15 hodin Závěr odborného programu
od 20.00 hodin Společenský večer

7. 11. 2015 (sobota)
08.00 - 10.00 Snídaně, odjezd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI– Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.