26. BESKYDSKÝ ORL DEN - ZRUŠENO, 06.11.2020 - 07.11.2020, Vzhledem k současné epidemiologické situaci v České republice byla akce v daném termínu zrušena. Registrované účastníky budeme informovat emailem.

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 

dovolujeme si Vám oznámit, že v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací týkající se koronavirové infekce se organizátoři Beskydské ORL dne v čele s prof. MUDr. Pavlem Komínkem, Ph.D., MBA rozhodli zrušit 26. ročník Beskydské ORL dne, který se měl konat v termínu 6.-7.11. 2020 v Ostravici Sepetné.  

Doufáme, že se situace v dalších měsících uklidní a budeme se moci setkat v klidnější době, která bude přát hromadným setkáním.

Pro bližší informace kontaktujte, prosím, sekretariát kongresu.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

 

za organizační výbor prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava a LF OU

Termín konání
06.11.2020 - 07.11.2020
Místo konání
Horský hotel Sepetná
Ostravice 0956
739 14 Ostravice
Pořádá
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Pod záštitou
MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FN Ostrava
Odborný garant
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta kliniky ORLCHHK FN Ostrava; LF OU
Témata
Psychická podpora (nejen) v ORL

• indikace k psychologickému vyšetření
• problematika závislostí (zdravotníci, nezdravotníci)
• dětská psychiatrie – problémy
• osobnost problémového pacienta
• nespokojený pacient
• syndrom vyhoření
• psychosomatické problémy (nejen) v otorinolaryngologii
• kazuistiky
• kdy žádat psychologickou/psychiatrickou pomoc
• podpora onkologicky nemocných
Časový harmonogram
6. 11. 2020 – pátek
09.00 – 14.15 hodin Registrace
od 12.00 hodin Ubytování
12.00 – 13.40 hodin Předseminářový workshop
13:40 – 13:55 hodin Cesta za druhým uchem – všem teoriím navzdory, Ing. Vít Matějovský – bilaterální uživatel kochleárního implantátu
14.15 – 19.15 hodin Odborný program

7. 11. 2020 – sobota
08.00 – 10.00 hodin Poseminářové workshopy
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.