PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY, 03.10.2019 - 05.10.2019, Doksy

 

         14. 1. 2019    Otevření registrace a informace na webových stránkách

         30. 6. 2019    PRODLOUŽENÍ - uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstraktu (přednáška) 

         31. 7. 2019    Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

           5. 8. 2019    Oznámení autorům o přijetí/nepřijetí přednášky

         10. 9. 2019    Program

         15. 9. 2019    Termín úpravy/uploadu abstraktu přednášky do sborníku 

    3.–5. 10. 2019    PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY