XXXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, 06.04.2017 - 08.04.2017, Karlovy Vary

 

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM KONFERENCE

Instalace výstavNÍCH EXPOZIC
čtvrtek            6.4.2017        14.00 – 20.00

čtvrtek            7.4.2017        07.00 – 08.00

doprovodná výstava
pátek              7.4.2017        08.00 – 17.00

sobota            8.4.2017        08.00 – 16.00

Demontáž výstavních expozic
sobota            8.4.2017        16.00 – 17.00