Záznam odborného programu XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP 2022, 10.10.2022 - 30.06.2023, Záznam sjezdu Brno 2022