36. PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ NEFROLOGIE, 21.05.2015 - 23.05.2015, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

poprvé v historii se budou  pracovní dny dětské nefrologie konat v květnu 2015 v Ústí nad Labem.

Konference bude probíhat v moderním kongresovém centru Clarion Congress Hotel, odborný program bude  společný pro lékaře i sestry. 

Přijeďte se seznámit s novinkami v oboru, pobesedovat s odborníky, přednést ostatním výsledky své práce, prohlédnout si Ústí nad Labem a pobavit se na společenském večeru na zámečku Větruše.

Zveme tedy všechny příznivce dětské nefrologie z řad lékařů i sester do Ústí nad Labem a těšíme se na setkání.

 

Za organizační výbor konference

 

MUDr. Jana Laubová 

Dětská klinika UJEP

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,                  

Krajská zdravotní, a. s.    

                                                      

prof.  MUDr. Tomáš Seeman, CSc.

předseda Pracovní skupiny dětské nefrologie

Pediatrická klinika

Fakultní nemocnice v Motole a 2.LF UK v Praze

Termín konání
21.05.2015 - 23.05.2015
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem,
Špitálské náměstí 3517
Ústí nad Labem
Pořádá
Pracovní skupina dětské nefrologie při České pediatrické společnosti ČLS JEP
Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., KZ, a.s.
Koordinátor
MUDr. Jana Laubová – Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., KZ, a.s.
Vědecký výbor
prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
prim. MUDr. Josef Gut
prof. MUDr. Jan Janda, CSc.
MUDr. Alexander Kolský, CSc.
doc. MUDr. Sylva Skálová, CSc.
MUDr. Terezie Šuláková, Ph.D.
Organizační výbor
MUDr. Jana Laubová
MUDr. Martina Samešová
Bc. Michaela Capková
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
Témata
Hemolyticko - uremický syndrom a trombotická trombocytopenická purpura
Cystická onemocnění ledvin
Renální osteodystrofie
Infekce močových cest
Nefrotický syndrom
Varia
Časový harmonogram
RÁMCOVÝ PROGRAM
21. 5. 2015 - čtvrtek
19.00 – 21.00 hodin Registrace
od 20.00 hodin Schůzka výboru PSDN

22. 5. 2015 - pátek
07.30 – 17.30 hodin Registrace
08.30 – 09.00 hodin Slavnostní zahájení
09.00 – 17.30 hodin Odborný program
od 19.30 hodin Společenský program

23. 5. 2015 – sobota
07.30 – 13.00 hodin Registrace
08.30 – 13.00 hodin Odborný program
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem 10 kreditů.

SESTRY - Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení
s přiznáním kreditních bodů.