V. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN, 01.06.2013, Liberec

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na V. liberecký pediatrický den.

Těším se na společné setkání a doufám, že Vás prezentované příběhy našich dětských pacientů zaujmou a budou přínosem pro praxi. Sponzorujícím firmám děkujeme za odborné prezentace

a podporu, bez níž by nebylo možné tuto akci uspořádat.

 

MUDr. Martin Kuchař

primář Dětského oddělení

Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 

Bc. Petra Plašková

vrchní sestra Dětského oddělení

Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Termín konání
01.06.2013
Místo konání
Centrum Babylon a. s.
Nitranská 1
Liberec
(místo konání shodné s minulými ročníky)
Sympozium lékařů – Kongresový sál – z ulice Košická přes halu recepce hotelu
Sympozium sester – Konferenční sál – z ulice Nitranská, sál je umístěn u vstupu do centra po pravé straně
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Odborné zajištění
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
prim. MUDr. Martin Kuchař – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

SYMPOZIUM SESTER
Bc. Petra Plašková – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s
Pod záštitou
primátorky Statutárního města Liberec Bc. Martiny Rosenbergové
Časový harmonogram
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
08.00 – 09.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 10.40 hodin Odborný program
10 40 – 11.00 hodin Přestávka
11.00 – 13.00 hodin Odborný program
13.00 – 13.30 hodin Přestávka
13.30 – 15.25 hodin Odborný program
15.25 hodin Závěr programu

SYMPOZIUM SESTER
08.00 – 09.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 10.30 hodin Odborný program
10.30 – 11.00 hodin Přestávka
11.00 – 12.45 hodin Odborný program
12.45 – 13.20 hodin Přestávka
13.20 – 15.10 hodin Odborný program
15.10 hodin Závěr programu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.

SESTRY – dle vyhlášky 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním 4 kreditních bodů.

Sympozium je určeno odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Porodní asistentka
- Nutriční terapeut
- Zdravotní laborant
- Zdravotnický záchranář
- Farmaceutický asistent
- Zdravotně sociální pracovník