VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN, 31.05.2014, Liberec

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na VI. liberecký pediatrický den.
Těšíme se na společné setkání a doufáme, že Vás prezentované příběhy našich dětských pacientů zaujmou a budou přínosem pro praxi.

MUDr. Martin Kuchař
primář Dětského oddělení
Krajská nemocnice Liberec, a. s.
 
MUDr. Petr Rota
primář Pediatrického oddělení
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
 
MUDr. Josef Gut
primář Dětského a novorozeneckého oddělení
Nemocnice Česká Lípa, a. s.
 
Mgr. Petra Plašková
vrchní sestra Dětského oddělení
Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Termín konání
31.05.2014
Místo konání
Centrum Babylon a. s.,
Nitranská 1
Liberec
Sympozium lékařů – Kongresový sál – z ulice Košická přes halu recepce hotelu
Sympozium sester – Konferenční sál – ulice Nitranská, sál je umístěn u vstupu do centra po pravé straně sálu
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Odborné zajištění
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
MUDr. Martin Kuchař – primář Dětského oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.
MUDr. Petr Rota – primář Pediatrického oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
MUDr. Josef Gut – primář Dětského a novorozeneckého oddělení, Nemocnice Česká Lípa, a. s.

SYMPOZIUM SESTER
Mgr. Petra Plašková
Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s
Časový harmonogram
Sympozium lékařů
08.00 – 09.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 13.45 hodin Odborný program
13.45 – 14.15 hodin Polední přestávka
14.15 – 15.45 hodin Odborný program
15.45 hodin Závěr programu

Sympozium sester
08.00 – 09.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 12.45 hodin Odborný program
12.45 – 13.30 hodin Polední přestávka
13.30 – 15.00 hodin Odborný program
Po skončení odborného programu sesterského sympozia vstup na lékařské sympozium zdarma.
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.

SESTRY – dle vyhlášky č.4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním 4 kreditních bodů.