VIII. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN, 28.05.2016, Liberec

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na VIII. liberecký pediatrický den.

Těšíme se na společné setkání a věříme, že Vás prezentované příběhy našich dětských pacientů zaujmou a budou přínosem pro praxi.

 

Obě sekce sympozia VIII. ročníku pediatrického dne jsme nově umístili do konferenčních prostor Clarion Grandhotelu Zlatý lev v Liberci.

Věříme, že i tato změna přispěje k Vaší spokojenosti k účasti na sympoziu.

 

MUDr. Martin Kuchař

primář Dětského oddělení

Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 

MUDr. Petr Rota

primář Pediatrického oddělení

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

 

MUDr. Josef Gut

primář Dětského a novorozeneckého oddělení

Nemocnice Česká Lípa, a. s.

 

Mgr. Petra Plašková

vrchní sestra Dětského oddělení

Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Termín konání
28.05.2016
Místo konání
POZOR, ZMĚNA- MÍSTA KONÁNÍ!
Clarion Grandhotel Zlatý lev
Gutenbergova 126/3, Liberec
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Odborné zajištění
Sympozium lékařů
prim. MUDr. Martin Kuchař – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Sympozium sester
Mgr. Petra Plašková – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s
Témata
Aktuality ze všech oborů pediatrie bez specifikace.
Časový harmonogram
Předběžný časový harmonogram
28.05.2016
Sympozium lékařů
08.00 – 16.00 hodin Registrace
09.00 – 16.00 hodin Odborný program
16.00 – 16.05 hodin Závěr sympozia

28.05.2016
Sympozium sester
08.00 – 15.00 hodin Registrace
09.15 – 15.00 hodin Odborný program
15.00 – 15.05 hodin Závěr sympozia
Po skončení odborného programu sesterského sympozia bude umožněn vstup na lékařské sympozium zdarma.
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY - Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude předáno potvrzení
s přiznáním kreditních bodů.