X. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN, 26.05.2018, Liberec

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na X. liberecký pediatrický den.

Těšíme se na společné setkání a doufáme, že Vás prezentované příběhy našich dětských pacientů zaujmou a budou přínosem pro praxi.

 

Za organizátory

 

MUDr. Martin Kuchař                                                                              

primář Dětského oddělení

Krajská nemocnice Liberec, a. s.   

                                                   

MUDr. Petr Rota

primář Pediatrického oddělení

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

 

MUDr. Josef Gut

primář Dětského a novorozeneckého oddělení

Nemocnice Česká Lípa, a. s.

 

Mgr. Petra Plašková

vrchní sestra Dětského oddělení

Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Termín konání
26.05.2018
Místo konání
Kongresové centrum Babylon, Liberec
Sympozium lékařů – Kongresový sál – z ulice Košická přes halu recepce hotelu
Sympozium sester – Konferenční sál – z ulice Nitranská, sál je umístěn u vstupu do centra po pravé straně
Odborné zajištění
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
prim. MUDr. Martin Kuchař – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

SYMPOZIUM SESTER
Mgr. Petra Plašková – Dětské oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Témata
Aktuality ze všech oborů pediatrie bez specifikace
Časový harmonogram
ČASOVÝ HARMONOGRAM
26.5.2018, sobota
Sympozium lékařů
08.00 – 15.00 hod. Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 10.45 hod. Odborný program
10.45 – 11.15 hod. Přestávka
11.15 – 13.05 hod. Odborný program
13.05 – 13.45 hod. Polední přestávka
13.45 – 15.30 hod. Odborný program
15.30 hodin Závěr programu

26.5.2018, sobota
Sympozium sester:
08.00 – 14.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 10.30 hodin Odborný program
10.30 – 11.00 hodin Přestávka
11.00 – 12.30 hodin Odborný program
12.30 – 13.00 hodin Polední přestávka
13.00 – 14.00 hodin Odborný program
Po skončení odborného programu sesterského sympozia vstup na lékařské sympozium zdarma.
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.