Pediatrický den 2016, 12.11.2016, Ostrava

 
Termín konání
12.11.2016
Místo konání
Imperial Hotel Ostrava
Tyršova 6
702 00 Ostrava 2
Pořádá
Klinika dětského lékařství FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Odborný garant
doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.
přednosta Kliniky dětského lékařství FN Ostrava; LF OU v Ostravě

MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn
zástupce přednosty pro vědu a výuku, Klinika dětského lékařství FN Ostrava; LF OU v Ostravě
Podpora:
Projekt je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje.
Témata
Pediatrie dnes 5
Časový harmonogram
12. 11. 2016 (sobota)
Lékařská sekce
07.30 – 08.30 Registrace, prohlídka výstavy firem
08.30 – 09.00 Zahájení konference
09.00 – 10.30 Blok I.
10.30 – 11.00 Přestávka
11.00 – 12.00 Blok II.
12.00 – 13.00 Oběd
13.00 – 14.00 Blok III.
14.00 – 15.00 Blok IV.
15.00 – 15.30 Přestávka
15.30 – 16.40 Blok V.
16.40 Zakončení konference, předání certifikátů

Sesterská sekce
07.30 – 08.30 Registrace, prohlídka výstavy firem
08.30 – 09.00 Zahájení konference v sále
09.00 – 11.00 Blok I.
11.00 – 11.30 Přestávka
11.30 – 13.15 Blok II.
13.15 – 14.15 Oběd, prohlídka výstavy firem
14.15 – 15.00 Blok III.
15.00 Zakončení konference, předání certifikátů
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedením počtu kreditů.

SESTRY – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
Organizační zajištění
SEKRETARIÁT
Ing. Monika Miškaříková
FN Ostrava - Domov sester
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava - Poruba

Tel.: +420 595 136 011
Fax: +420 475 205 169
E-mail: miskarikova@bos-congress.cz

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY - REGISTRACE
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
E-mail: sekretariat@bos-congress.cz

IČ: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733