PEDIATRICKÝ DEN 2020, 14.11.2020, Ostrava

 
Termín konání
14.11.2020
Místo konání
Imperial Hotel Ostrava
Tyršova 6
702 00 Ostrava (centrum města)
Pořádá
Klinika dětského lékařství FN Ostrava a LF OU
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Odborný garant
MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.
Klinika dětského lékařství FN Ostrava, LF OU

Bc. Katina Svěchovská
Klinika dětského lékařství FN Ostrava, LF OU
Čestný prezident
doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.
Klinika dětského lékařství FN Ostrava, LF OU
Témata
Neurologie
Spánkové poruchy u dětí
Gastroenterologie
Nefrologie
Respirační onemocnění
Kardiologie
Časový harmonogram
REGISTRACE
14. 11. 2020 7.30 – 16.50

LÉKAŘSKÁ SEKCE
14. 11. 2020 8.30 – 16.35

SESTERSKÁ SEKCE
14. 11. 2020 7.30 – 15.20
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů

SESTRY – Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů, jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestry obdrží potvrzení o účasti.
Organizační zajištění
SEKRETARIÁT KONFERENCE
Ing. Šárka Martiníková
Tel.: +420 595 136 808
Mob: +420 722 035 305
E-mail: martinikova@bos-congress.cz

REGISTRAČNÍ ODDĚLENÍ
Alena Fraňková
Tel: +420 475 207 082
E-mail: info@bos-congress.cz

BOS. org s.r.o.
Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem
www.bos-congress.cz

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. IČ: 64049876, DIČ: CZ64049876