19. Pediatrický den, 16.02.2013, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

zveme Vás na již 19. Pediatrický den do Ústí nad Labem. Tentokrát jsme termín konání přesunuli

do zimního období.

Jako obvykle bude program zaměřen na novinky, praktické zkušenosti a zajímavé kazuistiky několika podoborů dětského lékařství včetně oborů s dětským lékařstvím těsně souvisejícím.

Pediatrický den je pro Vás příležitostí získat nové informace, diskutovat s odborníky a také se kolegiálně a přátelsky setkat.

 

Za organizátory

 

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.                               Bc. Marie Lulková

primář Dětské kliniky IPVZ,                                vrchní sestra Dětské kliniky IPVZ,

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.   Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.       Krajská zdravotní, a. s.,                                     Krajská zdravotní, a. s.

Termín konání
16.02.2013
Místo konání
Krajský úřad Ústeckého kraje – konferenční sál, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem – centrum města
Sympozium lékařů – Konferenční sál
Sympozium sester – Zasedací sál č. 208
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Odborné zajištění sympozia lékařů
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. – Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní a. s.
Odborné zajištění sympozia sester
Bc. Marie Lulková – Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní a. s.
Časový harmonogram
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ:
08.00 – 09.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 13.00 hodin Odborný program
13.10 – 13.45 hodin Polední přestávka
13.45 – 17.00 hodin Odborný program
17.00 hodin Závěr programu
17.30 hodin Společenský večer

SYMPOZIUM SESTER:
08.00 – 09.15 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.15 – 13.00 hodin Odborný program
13.00 – 13.35 hodin Přestávka
13.35 – 15.10 hodin Odborný program
Po skončení odborného programu sesterského sympozia vstup na lékařské
sympozium zdarma.
17.30 hodin Společenský večer
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.

SESTRY – dle vyhlášky 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním 4 kreditních bodů.
Sympozium je určeno odbornostem:
Všeobecná sestra
Porodní asistentka
Zdravotní laborant
Nutriční terapeut
Zdravotnický záchranář
Farmaceutický asistent
Zdravotně sociální pracovník