20. PEDIATRICKÝ DEN, 15.02.2014, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážení přátelé dětského lékařství,

zveme Vás na jubilejní ročník tradičního setkání 20. PEDIATRICKÝ DEN do Ústí nad Labem.

Připravili jsme pro Vás pestrý program plný novinek, praktických zkušeností a zajímavých kazuistik několika podoborů dětského lékařství včetně oborů s dětským lékařstvím těsně souvisejícím.

Budete mít příležitost získat nové informace, diskutovat s odborníky a také se kolegiálně a přátelsky setkat.

 

Za organizátory

 

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.                                

přednosta Dětské kliniky,                                 

Masarykova nemocnice, o. z., Krajská zdravotní, a. s.

Bc. Marie Lulková
vrchní sestra Dětské kliniky,

Masarykova nemocnice, o. z., Krajská zdravotní, a. s.

Termín konání
15.02.2014
Místo konání
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 48
Ústí nad Labem

Sympozium lékařů – Konferenční sál
Sympozium sester – Zasedací sál
(místo konání shodné s minulými ročníky)
Pod záštitou
Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.
ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
Dětská klinika, Masarykova nemocnice, o. z., Krajská zdravotní a. s.,

SYMPOZIUM SESTER
Bc. Marie Lulková
Dětská klinika, Masarykova nemocnice, o. z., Krajská zdravotní a. s.
Témata
Aktuality ze všech oborů pediatrie bez specifikace
Časový harmonogram
Sympozium lékařů
8.00 – 9.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
9.00 – 13.20 hodin Odborný program
13.20 – 13.50 hodin Polední přestávka
13.50 – 17.00 hodin Odborný program
17.00 hodin Závěr programu
17.00 – 17.20 hodin Seminář
18.00 hodin Společenský večer

Sympozium sester
8.00 – 9.15 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
9.15 – 11.15 hodin Odborný program
11.15 – 11.30 hodin Přestávka
11.30 – 13.30 hodin Odborný program
13.30 – 14.00 hodin Oběd
14.00 – 15.35 hodin Odborný program
Po skončení odborného programu sesterského sympozia vstup na lékařské
sympozium zdarma.
18.00 hodin Společenský večer
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.

SESTRY – dle vyhlášky 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním 4 kreditních bodů.

Sympozium je určeno odbornostem:
Všeobecná sestra
Porodní asistentka
Zdravotní laborant
Nutriční terapeut
Zdravotnický záchranář
Farmaceutický asistent
Zdravotně sociální pracovník