22. PEDIATRICKÝ DEN, 06.02.2016, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážení přátelé dětského lékařství,

zveme Vás na další ročník již 22. PEDIATRICKÉHO DNE do Ústí nad Labem.

Připravujeme pro Vás opět pestrý program naplněný novinkami, praktickými zkušenostmi a zajímavými kazuistikami z dětského lékařství a také z několika oborů s dětským lékařstvím těsně souvisejícími. Budete mít příležitost získat nové informace, diskutovat s odborníky, také se kolegiálně a přátelsky setkat.

Sympozium lékařů 22. ročníku pediatrického dne jsme nově umístili do konferenčních prostor Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem. Sympozium sester se bude konat v blízkém IBS HOTELU VLADIMIR, který poskytuje komfortnější prostor a větší kapacitu sesterské sekci. V době polední přestávky nám oba prostory umožnily zajistit na základě Vašeho přání teplé obědové menu. Věříme, že i tato změna přispěje k Vaší spokojenosti k účasti na sympoziu.

 

Za organizátory

 

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.                                

přednosta Dětské kliniky UJEP,                            

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.       

Krajská zdravotní, a. s.                                                

 

 

Mgr. Marie Lulková

vrchní sestra Dětské kliniky UJEP,

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Krajská zdravotní, a. s.
Termín konání
06.02.2016
Místo konání
MÍSTO KONÁNÍ – POZOR ZMĚNA!
LÉKAŘSKÁ SEKCE
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
Špitálské nám. 3517
Ústí nad Labem

SESTERSKÁ SEKCE
IBS HOTEL VLADIMIR
Masarykova 3128/36
Ústí nad Labem
Odborné zajištění
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní a. s.

SYMPOZIUM SESTER
Mgr. Marie Lulková
Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní a. s.
Témata
Aktuality ze všech oborů pediatrie bez specifikace
Časový harmonogram
Sympozium lékařů
08.00 – 17.00 hod. Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 10.40 hod. Odborný program I.
10.40 – 11.00 hod. Přestávka - občerstvení
11.00 – 13.00 hod. Odborný program II.
13.00 – 13.40 hod. Přestávka - oběd, prohlídka výstavy firem
13.40 – 15.05 hod. Odborný program III.
15.05 – 15.25 hod. Přestávka
15.25 – 17.00 hod. Odborný program IV.
17.00 – 17.20 hod. Závěr odborné části programu. Seminář pro zájemce – lékaře i sestry.

Sympozium sester
08.00 – 16.00 hod. Registrace, prohlídka výstavy firem
09.15 – 11.10 hod. Odborný program
11.10 – 11.30 hod. Přestávka
11.30 – 13.30 hod. Odborný program
13.30 – 14.15 hod. Přestávka
14.15 – 16.00 hod. Odborný program
17.00 – 17.20 hod. Závěr odborné části programu. Seminář pro zájemce – lékaře i sestry.

Po skončení odborného programu sesterského sympozia vstup na lékařské sympozium zdarma.
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – dle vyhlášky 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.