24. PEDIATRICKÝ DEN, 17.02.2018, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážení přátelé dětského lékařství,

 

zveme Vás na další ročník již 24. PEDIATRICKÉHO DNE do Ústí nad Labem. Připravujeme pro Vás opět pestrý program naplněný novinkami, praktickými zkušenostmi a zajímavými kazuistikami z dětského lékařství a také z několika oborů s dětským lékařstvím těsně souvisejícím. Budete mít příležitost získat nové informace, diskutovat s odborníky a také se kolegiálně a přátelsky setkat.

 

Lékařské sympozium 24. ročníku pediatrického dne jsme opět umístili do konferenčních prostor Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem. Sesterské sympozium se bude konat v blízkém Hotelu Vladimír.

 

Za organizátory

 

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.                                

přednosta Dětské kliniky UJEP,                            

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.       

Krajská zdravotní, a. s.                                                

 

Mgr. Marie Lulková

vrchní sestra Dětské kliniky UJEP,

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Krajská zdravotní, a. s. 

Termín konání
17.02.2018
Místo konání
LÉKAŘSKÁ SEKCE – Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Špitálské nám. 3517

SESTERSKÁ SEKCE – Hotel Vladimir, Masarykova 3128/36
Odborné zajištění
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní a. s.

SYMPOZIUM SESTER
Mgr. Marie Lulková
Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní a. s.
Témata
Aktuality ze všech oborů pediatrie bez specifikace.
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
Sympozium lékařů
08.00 – 09.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 13.00 hodin Odborný program
13.00 – 13.45 hodin Polední přestávka
13.45 – 16.30 hodin Odborný program
16.30 hodin Závěr programu
18.00 hodin Společenský večer

Sympozium sester
08.00 – 09.15 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.15 – 12.15 hodin Odborný program
12.15 – 13.00 hodin Přestávka
13.00 – 15.00 hodin Odborný program
Po skončení odborného programu sesterského sympozia vstup na lékařské sympozium zdarma.

18.30 hodin Společenský večer
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.