25. PEDIATRICKÝ DEN, 23.02.2019, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážení přátelé dětského lékařství,

 

zveme Vás na další ročník již 25. PEDIATRICKÉHO DNE do Ústí nad Labem.

Připravujeme pro Vás opět pestrý program naplněný novinkami, praktickými zkušenostmi a zajímavými kazuistikami z dětského lékařství a také z několika oborů s dětským lékařstvím těsně souvisejícím. Novinkou pro 25. ročník bude společná sekce lékařů i sester. Budete mít příležitost získat nové informace, diskutovat s odborníky a také se kolegiálně a přátelsky setkat.

 

Sympozium jsme nově umístili do Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra Kampusu UJEP z důvodů komfortnějších prostor a větší kapacity pro obě společné sekce. Věříme, že i tato změna přispěje k Vaší spokojenosti k účasti na sympoziu.

 

 

Za organizátory

 

 

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.                                

přednosta Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s.

- Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

 

Mgr. Marie Lulková

vrchní sestra Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s.

- Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Termín konání
23.02.2019
Místo konání
POZOR: ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ
Multifunkční informační a vzdělávací centrum, Červená a Zelená aula
Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem
Odborné zajištění
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ a SESTER
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. – Dětská klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a KZ, a. s. - MNUL, o. z.
Mgr. Marie Lulková – Dětská klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a KZ, a. s. - MNUL, o. z.
Témata
Aktuality ze všech oborů pediatrie bez specifikace
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
Sympozium lékařů a sester

8.00 – 9.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
9.00 – 13.00 hodin Odborný program
13.00 – 13.45 hodin Polední přestávka
13.45 – 16.30 hodin Odborný program
16.30 hodin Závěr programu
17.30 hodin Společenské večerní setkání

Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.