XXXII. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí, 17.04.2015 - 18.04.2015, Liberec

 
Úvodní slovo

Milé kolegyně a kolegové, 

je mi ctí Vás oslovit v roli jednoho z organizátorů nové inovativní Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny. V letošním roce se konference Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny uskuteční v Libereckém kraji. Po vyhodnocení všech pro a proti jsme se konferenci rozhodli uspořádat v krásném prostředí města Liberec.

Hlavním tématem letošní konference bude „Screening nejčastějších těhotenských patologií“ zajímavý nejen pro kolegy z perinatologických center, ale i pro všechny ostatní, kteří se zabývají péčí o těhotné ženy, plod a novorozence.

Věříme, že kombinace kvalitního odborného programu a možnosti společenského vyžití v atraktivní lokalitě jarních Jizerských hor povedou k velkému zájmu všech účastníků konference.

 

Na Vaši účast se těší

 

MUDr. Ivana Bydžovská

Gynekologicko porodnické oddělení, Krajská nemocnice Liberec

Termín konání
17.04.2015 - 18.04.2015
Místo konání
Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec
Gutenbergova 3
Liberec
Pořádá
Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
Prezident konference
MUDr. Ivana Bydžovská
Víceprezident konference a předseda vědecké rady
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Vědecká rada
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.
doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.
doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
doc. MUDr. Antonín Pařízek, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
MUDr. Petr Velebil, CSc.
MUDr. Radovan Vlk
Organizační výbor
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
MUDr. Ivana Bydžovská
MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.
doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
doc. MUDr. Antonín Pařízek, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
MUDr. Petr Velebil, CSc.
MUDr. Radovan Vlk
Témata
Screening nejčastějších těhotenských patologií
Časový harmonogram
ČTVRTEK 16. 4. 2015
14.00 – 20.00 Registrace
14.00 – 17.00 Schůze výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
17.00 – 18.00 Setkání výboru SPMF s regionálními perinatology
Společná večeře

PÁTEK 17.4.2015
07.30 – 17.00 Registrace, prohlídka výstavy a posterů
08.30 – 12.00 Blok I: Ukazatele péče o plod, matku a dítě
12.00 – 13.00 Přestávka na oběd, prohlídka výstavy a posterů
13.00 – 17.10 Blok II: Perinatologie a fetomaternální medicína 1
20.00 – 24.00 Společenský večer

SOBOTA 18.4.2015
08.00 – 16.00 Registrace, prohlídka výstavy a posterů
09.00 – 12.00 Blok III: Perinatologie a fetomaternální medicína 2
12.00 – 13.00 Oběd, prohlídka výstavy a posterů
13.00 – 14.00 Blok IV: Neonatologie
14.20 – 16.00 Blok V: Kazuistiky - HELLP
16:00 – Závěr konference
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
SESTRY – dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Certifikáty budou předávány u registrace, vyzvedněte si je prosím před Vaším odjezdem z konference.