XXXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, 06.04.2017 - 08.04.2017, Karlovy Vary

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé porodní asistentky,

srdečně Vás zveme na XXXIV. konferenci Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP, která se bude konat ve dnech 6.- 8. dubna 2017 v konferenčních prostorech Grandhotelu Ambassador Národní dům v Karlových Varech.

Hlavním odborným tématem bude „Předčasný porod“. V programu budou zařazeny vyžádané přednášky jak k hlavnímu odbornému tématu, tak k aktuálním problémům v porodnictví.

Součástí budou tradičně i volná sdělení, která budou vybrána z přihlášených posterových prezentací.

V programu konference je pamatováno i na naše porodní asistentky, které budou osloveny k účasti na odpoledním workshopu.

Milí přátelé, bude nám ctí, přijmete-li naše pozvání.

Těšíme se na Vaši účast a společné setkání v Karlových Varech.

 

doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.,

předsedkyně Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP

 

prim. MUDr. Tomáš Semerádt,

primář Gynekologicko-porodnického odd. Karlovarské krajské nemocnice a.s.

prezident konferenceKonference byla podpořena Karlovarským krajem.
www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz

Termín konání
06.04.2017 - 08.04.2017
Místo konání
Grandhotel Ambassador Národní Dům
T.G. Masaryka 1088/24, Karlovy Vary
Pořádá
Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
Prezident konference
MUDr. Tomáš Semerádt
Víceprezident
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Předsedkyně vědecké rady
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Organizační výbor a vědecká rada
ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY:
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.
doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
prof. MUDr. Antonín Pařízek, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
MUDr. Tomáš Semerádt
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.
MUDr. Petr Velebil, CSc.
MUDr. Radovan Vlk, Ph.D.

ČLENOVÉ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU:
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.
prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
prof. MUDr. Antonín Pařízek, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
prim. MUDr. Tomáš Semerádt
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.
MUDr. Petr Velebil, CSc.
MUDr. Radovan Vlk, Ph.D.
Témata
Předčasný porod
Časový harmonogram
ČTVRTEK 6.4.2017
14.00 – 19.00 Registrace
14.00 – 17.00 Schůze výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
17.00 – 18.00 Setkání výboru SPMF s regionálními perinatology
od 18.00 Společná večeře výboru SPMF s regionálními perinatology
15.00 – 18.00 Workshop pro porodní asistentky

PÁTEK 7.4.2017
07.00 – 17.30 Registrace
08.00 – 17.30 Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury
08.00 – 08.30 Zahájení konference
08.30 – 10.15 Odborný blok I.
10.15 – 10.40 Přestávka na kávu
10.40 – 12.00 Odborný blok II.
12.00 – 13.00 Přestávka na oběd, prohlídka výstavy a posterů
13.00 – 13.55 Odborný blok III.
13.55 – 14.45 Odborný blok IV.
14.45 – 15.15 Přestávka na kávu
15.15 – 17.30 Odborný blok V.
20.00 – 24.00 Společenský večer

SOBOTA 8.4.2017
08.00 – 10.00 Registrace
08.00 – 10.00 Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury
08.30 – 10.00 Odborný blok VI.
10.00 – 10.30 Přestávka na kávu
10.30 – 12.30 Odborný blok VII.
12.30 – Závěr konference
12.30 – 14.00 Oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI - Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

PORODNÍ ASISTENTKY A SESTRY - dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.