XX. KONGRES ČESKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI , 18.09.2022 - 20.09.2022, Praha

 

18.09.2022

16:00 - 21:00

Program bude k dispozici po 30.6.2022

1.

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM KONGRESU

18. 9. 2022 - neděle
16.00 – 19.00 Registrace na kongres
19.00 – 21.00 Uvítací koktejl

19. 9. 2022 - pondělí
07.30 – 18.00 Registrace
08.30 – 12.30 Odborný program – lékařská sekce
12.30 – 13.30 Oběd / Schůze výboru ČSChS ČLS JEP
13.30 – 17.00 Odborný program – lékařská sekce
13.00 – 17.00 Odborný program – sesterská sekce
17.00 – 17.30 Členská schůze ČSChS ČLS JEP
20.00 – 01.00 Společenská večeře

20. 9. 2022 - úterý
08.00 – 13.30 Registrace
08.30 – 12.00 Odborný program – sesterská sekce
08.30 – 12.50 Odborný program – lékařská sekce
12.50 – 13.00 Závěr kongresu
12.00 – 14.00 Oběd

Program je k dispozici na www.spondylo-kongres.cz