12. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY, 24.03.2023 - 25.03.2023, Ústí nad Labem

 

24.03.2023

09:30 - 09:35

Úvodní slovo

Procházka J.

 
09:35 - 10:45

BLOK I. NEUROPATICKÁ BOLEST - 1 - DIAGNOSTIKA

Lejčko J.

1.

Neuropatická bolest - patofyziologie

Rokyta R.

 
2.

Nádorová neuropatická bolest

Lejčko J. - Centrum léčby bolesti, KARIM, FN Plzeň

 
3.

Anesthesia dolorosa- vývoj diagnostického konceptu

Řehulka P. - Centrum pro diagnostiku a léčbu boleti hlavy, I. neurologická klinika, FN u sv. Anny a LF MU v Brně

 
 
10:45 - 11:00

Přestávka

 
11:00 - 12:20

BLOK II. NEUROPATICKÁ BOLEST - 2 - INTERVENČNÍ LÉČBA

Tirpák R.

1.

Perkutánní RF denervace krčních facetových kloubů a TON

Tirpák R. - Europainclinics Praha

 
2.

PRT Lumbální transforaminální podání steroidů (by SIS guidelines)

Tirpák R. - Europainclinics Praha

 
3.

Současný pohled na uplatnění Leksellova gama nože v léčbě neuralgie trojklaného nervu

May J. - Odd. stereotaktické a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha

 
4.

Periferní mononeuropatie a možnosti jejich intervenčního řešení

Matias M. - CLB KARIM 1.LF UK a VFN Praha

 
 
12:20 - 13:30

Oběd

 
13:30 - 15:00

BLOK III. NEUROPATICKÁ BOLEST - 3 – FARMAKOTERAPIE I.

Fricová J.

1.

Léčebné konopí a neuropatická bolest

Trnka J. - MOJIP+LB, Nemocnice Sokolov

 
2.

Extrakty z léčebného konopí v prostředí ČR - perspektiva použití a úskalí pro denní praxi

Ocelka T. - E&H Services, a.s. CannabiLab

 
3.

Tapentadol v léčbě nenádorové bolesti

Fricová J. - VFN a 1.LF UK, KARIM, Centrum pro léčbu bolesti

 
4.

Metadon-adjuvantní opiod

Klein O.

 
 
15:00 - 15:15

Přestávka

 
15:15 - 16:15

BLOK IV. NEUROPATICKÁ BOLEST - 4 - PACIENTI

Kozák J.

1.

Neurogenní blokády kloubů

Kozák J.

 
2.

Diagnóza nebo příznaky pro volbu léčby bolesti?

Vondráčková D. - Ústřední vojenská nemocnice

 
3.

Pacientka se sekundární neuralgií trigeminu- kasuistika

Ehrlichová B. - ARIM a ambulance LB

 
 
16:30 - 20:00

Exkurze

Centrum léčby chronické bolesti - pavilon T, Masarykovy nemocnice

 
20:00 - 23:59

Společná večeře

25.03.2023

09:30 - 10:30

BLOK V. NEUROPATICKÁ BOLEST - 5 - FARMAKOTERAPIE II.

Málek J.

1.

Topický sevofluran v léčbě bolestivých bércových vředů

Málek J. - Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV Praha

 
2.

Edukace pacientů s KRBS

Zelinková A. - Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů

 
3.

Co si mám koupit na neuropatii a má to smysl polykat?

Langmaierová K. - oddělení klinické farmacie, KZ a.s. Ústí nad Labem

 
 
10:30 - 10:45

Přestávka

 
10:45 - 11:45

BLOK VI. NEUROPATICKÁ BOLEST - 6 – VARIA

Procházka J.

1.

Neuropatická bolest a RS

Vachová M. - Neurologické oddělení Teplice

 
2.

Neuropatická bolest - diagnostika a léčba

Saková V. - Centrum léčby chronické bolesti při KAPIM a Neurologické oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí n.L

 
3.

Riziko serotoninového syndromu při léčbě bolesti

Procházka J. - Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny

 
 
11:45 - 11:50

Zakončení sympozia

 
11:50 - 12:30

Oběd