20. PSYCHOSOMATICKÁ KONFERENCE, 20.06.2024 - 22.06.2024, Liberec

 

20.06.2024

07:00 - 23:00

OBJEDNÁNÍ ÚČASTI NA KURZECH

1.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLvQTFf1pLlmyiExrY4gdqFrt0aHP4DiyH7XRPeAcO_71SoQ/viewform?usp=sharing

Workshopů se mohou účastnit pouze účastníci registrovaní na konferenci. Registrovaní účastníci obdrží e-mail s odkazem na objednávkový formulář.

 
 
09:00 - 18:30

Registrace

 
10:00 - 10:30

Zahájení konference (Aula)

Přivítání předsedkyně SPM ČLS JEP: MUDr. Michaela Ročňová
Slavnostní zahájení předsedou ČLS JEP: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA.
Zdravice prezidentského páru konference: MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Chválová Trapková

 
10:30 - 12:00

Hlavní blok I. - Zvaní přednášející - Aula

1.

Multisystémová resilience: Teorie a výzkumy v ČR - 45 min.

doc. RNDr. Mgr. Alice Koubová, Ph.D., Ph.D.

 
2.

Vliv psychiky na imunitní systém a nemoc - 45 min.

PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.

 
 
12:00 - 12:30

Přestávka na konverzaci u kávy a občerstvení

 
12:30 - 14:00

Hlavní blok II. - Zvaní přednášející - Aula

1.

Chyby a omyly v chirurgii - 45 min.

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D

 
2.

Jaký mají smysly smysl? - 45 min.

Bc. Clara Lewitová

 
 
14:00 - 15:00

Oběd

 
15:00 - 16:30

Hlavní blok III. - paralelně - posluchárny č. 313-315

I. Psychosomatika v pediatrii

 
15:00 - 16:30

I. Psychosomatika v pediatrii

1.

Kam kráčíš, dětská psychosomatiko? - 30 min.

MUDr. Ingrid Šilhánková

 
2.

Psychosomatická konzultace, intervence a terapie - 30 min.

MUDr. Barbora Branna

 
3.

Projekt integrativní pediatrie v nemocnici Hořovice - 30 min.

MUDr. Denisa Creasy
MUDr. Kateřina Kraťulová
MUDr. Eva Šikolová
Mgr. Vendula Hakenová

 
 
15:00 - 16:30

II. Psychosomatika v neurologii a léčbě bolesti

1.

Multidisciplinární přístup k diagnostice a léčbě Psychogenních neepileptických záchvatů (PNES) - 30 min.

prof. PhDr. Mgr. Lenka Krámská, PhD.
PhDr. Lucia Hrešková, Ph.D., doc.
MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D

 
2.

Hypnoterapie u chronické neuropatické bolesti – model psychosomatického onemocnění - 30 min.

PhDr. Alena Javůrková, Ph.D
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D

 
3.

Holistický přístup k léčbě chronické bolesti – zkušenosti z Nizozemí - 30 min.

MUDr. Kateřina Košťálová

 
 
15:00 - 16:30

III. Psychosomatika v diabetologii a porodnictví

1.

Diabetes mellitus v psychosomatických souvislostech - 30 min.

MUDr. Jana Švecová

 
2.

Jaký je zájem o psychologickou péči v diabetologických ordinacích? - 30 min.

MUDr. Jarmila Jirkovská
MUDr. Jozefína Štefánková
Ph.D, PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D

 
3.

Od početí k porodu s celostním přístupem - 30 min.

MUDr. Ludmila Lázničková

 
 
16:30 - 17:00

Konverzace u kávy a občerstvení

 
17:00 - 18:30

Workshopy a kasuistická sdělení, paralelně

 
17:00 - 18:30

I. Zkušenosti s praxe - aula

1.

Jak se žije s chronickou ránou - 30 min.

MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.

 
2.

Jizva na těle nebo na duši - 30 min.

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová

 
3.

Atopický poklus (kazuistika) - 30 min.

MUDr. Veronika Procházková

 
 
17:00 - 18:30

II. Workshopy - učebny č. 301-306

1.

Psychoedukace jako základní stavební kámen léčby chronické bolesti - 90 min.

MUDr. Kateřina Košťálová

 
2.

Biosyntetická skupinová práce s tělem - 90 min.

Mgr. Eva Hafoudhová
Matyáš Muller

 
3.

Prevence syndromu vyhoření formou muzikoterapeutických přístupů - 90 min.

PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.

 
4.

Psychosomatické smýšlení v dotyku a palpaci - 90 min.

Mgr. Hana Bláhová
Mgr. Petra Garbová, Ph.D.

 
5.

HRV analýza není jen o stresu - 90 min.

MUDr. Lenka Bachratá

 
6.

Symboly, sny, imaginace - cesta k psychosomatické celistvosti - 90 min.

PhDr. Lucie Vlček Pelková, Ph.D.

 
 
20:00 - 00:00

Diskusní večer - Irská restaurace Black Horse

Nerudovo nám. 108/1, Liberec 1

21.06.2024

08:00 - 18:00

Registrace

 
09:00 - 10:30

Hlavní blok IV. - Zvaní přednášející - Aula

1.

Budoucnost psychosomatiky? - 45 min.

MUDr. Jaromír Kabát, Ph.D

 
2.

Za vším hledej terapeutický vztah…? - 45 min.

prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D

 
 
10:30 - 11:00

Konverzace u kávy a občerstvení

 
11:00 - 12:30

Hlavní blok V.- paralelně

 
11:00 - 12:30

I. Obecné aspekty psychosomatiky - Aula

1.

Z jakých důvodů a pro koho rozvíjíme psychosomatickou medicínu? - 30 min.

doc. MUDr. David Skorunka, Ph.D.

 
2.

Rizika vzniku a prevence syndromu vyhoření v léčbě psychosomatických pacientů - 30 min.

MUDr. Daniela Šroubková

 
3.

Jak dlouho trvá léčba psychosomatického pacienta - 30 min.

MUDr. Michaela Ročňová

 
 
11:00 - 12:30

II. Výuka, sebepoznání - posluchárna č. 315

1.

Zkušenost a sebezkušenost jako pilíře somatické a psychosomatické praxe - 30 min.

MUDr. Petr Kolátor

 
2.

Zkušenost z vedení sebezkušenostních skupin pro lékaře na subkatedře psychosomatiky IPVZ - 30 min.

MUDr. Alena Večeřová Procházková

 
3.

Jak vnímají postavení psychosomatické medicíny studenti 4. ročníku Lékařské fakulty – svítá na lepší časy - 30 min.

prof. MUDr. Eliška Sovová
Ph.D., MBA, MUDr. Barbora Branna

 
 
12:30 - 13:00

Společná fotografie

 
13:00 - 14:30

Oběd

 
14:30 - 16:00

Hlavní blok VI. – paralelně - posluchárny č. 313-315

 
14:30 - 16:00

I. Interdisciplinární spolupráce

1.

Od izolace k synergii - 30 min.

Mgr. Martina Lufferová
MUDr. Jaromír Kabát, Ph.D

 
2.

Projekt Nebuď pod tlakem - 30 min.

Mgr. Pavel Horák a kol.

 
3.

Hypnoterapie u IBD – model psychosomatického onemocnění - 30 min.

PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.

 
 
14:30 - 16:00

II. Hypnoterapie

1.

Hypnóza jako spouštěč terapie disociativní poruchy - 30 min.

PhDr. David Unger

 
2.

Hypnóza a Simontonova metoda pro onkologické pacienty - 30 min.

Mgr. et Mgr. Šárka Bezvodová

 
3.

Hypnotické výlety s deskou na hlavě - 30 min.

PhDr. Marie Pečená

 
 
14:30 - 16:00

III. Psychedeliky asistovaná psychoterapie + zkušenost ze zahraničí

1.

Kam kráčí psychedeliky asistovaná terapie? - 30 min.

MUDr. Jan Peychl, PhD.

 
2.

Práce s tělem a somatickým symptomem v ketaminem asistované psychoterapii - 30 min.

MUDr. Karel Saur

 
3.

Zprávy z EAPM aneb co se děje v mezinárodní psychosomatické komunitě - 30 min.

doc. MUDr. David Skorunka, Ph.D.
PhDr. Et Mgr. Adéla Holmanová

 
 
16:00 - 16:30

Konverzace u kávy a občerstvení

 
16:30 - 18:00

Zkušenosti, workshopy – paralelně 1x blok a 5x workshop

 
16:30 - 18:00

I. Zkušenosti - aula

1.

S grafem v ruce - 30 min.

MUDr. Iva Švarcová

 
2.

Přestavení nového pracoviště psychosomatické medicíny v Olomouci - 30 min.

MUDr. PhDr. Lenka Hansmanová

 
3.

Kooperativní hypnoterapie s dětmi (práce s videoukázkou) - 30 min.

doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

 
 
16:30 - 18:00

II. Workshopy - učebny č. 302-306

1.

Řekni mi, kde jsi doma, když ne v tobě samém? (Tomáš z Kempenu, 1380-1471) - 90 min.

Bc. Clara Lewittová
Požadavky: Volné oblečení

 
2.

Psychoterapeutická práce s dechem a imaginacemi u tělesných symptomů - 90 min.

PhDr. Leona Rajdlová Dyrehauge

 
3.

Kung Fu terapie - práce s tělesnými zdroji síly - 90 min.

Mgr. Marek Šmejkal

 
4.

Bio-psycho-sociální přístup k gendrové dysforii - 90 min.

PhDr. Ludmila Trapková Chválová
MUDr. Vladislav Chvála

 
5.

Nácvik asertivity v rámci skupinové KBT - 90 min.

Mgr. Roman Pešek
Mgr. Martina Lufferová

 
 
18:00 - 18:30

Ocenění členů SPM

 
18:30 - 19:00

Konverzace u kávy a občerstvení

 
19:00 - 20:00

Koncert

Prostory TUL Liberec – Aula

 
20:00 - 23:00

Společenská večeře

Prostory TUL Liberec – Kantýna Husova

22.06.2024

08:00 - 13:30

Registrace

 
09:00 - 10:00

Shromáždění členů SPM

 
10:00 - 11:30

Hlavní blok VII. - paralelně - posluchárny č. 313-315

 
10:00 - 11:30

I. Gynekologie

1.

Psychosomatika a onemocnění prsu - 30 min.

Prof. MUDr. David Pavlišta
Ph.D., Bc. Renata Desortová
MUDr. Michal Kníže
MUDr. Andrej Černý

 
2.

Klinická psychologie v gynekologii - 30 min.

Mgr. Jana Černá, Dis.

 
3.

Vaginální porod po císařském řezu - Mohou hrát roli psychosociální faktory při rozhodování zda rodit císařským řezem? - 30 min.

MUDr. Iva Staňová

 
 
10:00 - 11:30

II. Epigenetika, transgenerační perspektiva, relaxace

1.

Epigenetika – Jak dědíme vlastnosti svých předků - 30 min.

MUDr. Lenka Bachratá

 
2.

Psychosomatika a transgenerační přenos - 30 min.

PhDr. Ingrid Strobachová

 
3.

Relaxace jako prevence - 30 min.

Mgr. Mikulášková
Mgr. Pavel Horák
Ing. Mgr. B. Imrichová

 
 
10:00 - 11:30

III. Napříč obory

1.

Pozitivní vliv arteterapie na celkový stav pacienta a její uplatnění v lůžkové adiktologické péči v ČR. - 30 min.

Mgr. A., MgA., Bc. Kateřina Zachová
Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.
Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D
doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc

 
2.

Vztahová (ne)jistota a souvislosti se sexuálním chováním a partnerským životem u vysokoškolských studentů - 30 min.

MUDr. Bc. Jakub Medal a kol.

 
3.

Cíle ve fyzioterapii - 30 min.

Bc. Pavlína Hrdličková

 
 
11:30 - 12:00

Konverzace u kávy a občerstvení

 
12:00 - 13:30

Hlavní blok VIII. - Závěr – Zvaní přednášející – Aula

1.

Naděje v paliativní péči - 30 min.

PhDr. Gražina Kokešová Kleinová

 
2.

Poslání a smysl psychosomatiky v 21. století - 30 min.

doc. MUDr. Jiří Šimek

 
3.

Jak dál s psychosomatikou? - 30 min.

PhDr. Ludmila Trapková
MUDr. Vladislav Chvála

 
 
13:30 - 14:00

Závěrečné slovo, dojmy

 
14:00 - 14:10

Ukončení konference