2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN, 24.03.2012, Ústí nad Labem

 

24.03.2012

08:30 - 09:00

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
09:00 - 11:00

Odborný program

1.

Úvodní slovo – zahájení - 5 min.

Procházka J. - Ambulance bolesti Neurochirurgické kliniky UJEP, KZ a.s., MNUL, o.z.

 
2.

Patofyziologie neuropatické bolesti - 20 min.

Rokyta R. – Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3.LF UK v Praze

 
3.

Neuropatická bolest v algeziologické praxi - 20 min.

Lejčko J. – Centrum pro léčbu bolesti, Anesteziologicko-resuscitační klinika LF a FN
v Plzni

 
4.

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) v léčbě orofaciální bolesti - 20 min.

Fricová J. - Centrum pro léčbu bolesti, KARIM VFN, 1. LF UK Praha

 
5.

Vyšetření u neuropatické bolesti a kazuistika - 20 min.

Žáčková M. – Neurologické oddělení, KZ, a.s. - Nemocnice Děčín

 
 
11:00 - 11:20

Přestávka

 
11:20 - 13:30

Odborný program

1.

Praktické aspekty diagnostiky a léčby diabetické neuropatie - 20 min.

Ceé J. - Litnea s.r.o., Neurologická ambulance, Litoměřice

 
2.

Qutenza v ambulanci algeziologa Vysokomýtské nemocnice - 20 min.

Novotná S. - Anesteziologické oddělení, Ambulance léčby bolesti, Vysoké Mýto

 
3.

Occipitální stimulace v léčbě bolestí hlavy - 20 min.

Masopust V. - Neurochirurgická klinika, ÚVN Praha

 
4.

Mikrovaskulární dekomprese u neuralgie trigeminu - 20 min.

Sameš M., Provazníková E., Vachata P., Bartoš R. - Neurochirurgická klinika UJEP,
KZ a.s., MNUL, o.z.

 
 
13:30 - 13:50

Přestávka

 
13:50 - 15:45

Odborný program

1.

Stimulace ulnárního nervu u neztišitelné neuropatické bolesti – kasuistika - 20 min.

Steindler J. (1), Kobešová A. (2), Kolář P. (2), Vrba I. (3), Kozák J. (4) -
1, Neurochirurgické oddělení, FN Motol, Praha
2, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol, Praha
3, Anesteziologické a resuscitační oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
4, Centrum pro léčbu a výzkum bolestivých stavů, FN Motol, Praha

 
2.

Postherpetická neuralgie - 20 min.

Greguš I. - ARO - Poradna pro léčbu bolesti, KZ, a.s., Nemocnice Most, o.z.

 
3.

Gabapentin u vertebrogenní neuropatické bolesti - 20 min.

Procházka J. - Ambulance bolesti Neurochirurgické kliniky UJEP, KZ a.s., MNUL, o.z.

 
4.

Meralgia paresthetica - možnosti chirurgické léčby - 20 min.

Humhej I., Sameš M. - Neurochirurgická klinika UJEP, KZ a.s., MNUL, o.z.

 
 
15:45 - 15:50

Závěr sympozia


Po skončení odborného programu proběhne společenská večeře
v Hotelu pivovaru Na Rychtě.