XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, 25.10.2013 - 27.10.2013, Ostrava

 

25.10.2013

11:00 - 19:00

Registrace

 
14:00 - 14:10

Zahájení konference

 
14:15 - 19:30

ODBORNÝ PROGRAM - LÉKAŘI

 
14:15 - 15:00

Antimykotická léčba

Předsednictvo: Sedláček P., Haber J.

1.

TEORIE A PRAXE INDIKACE ANTIMYKOTIK, REÁLNÉ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY, DEESKALAČNÍ LÉČBA. ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

Haber J., Forsterová K., Čemusová B., Kolešková E.
Praha

 
2.

VÝSKYT INVAZIVNÍCH MYKÓZ U DĚTÍ LÉČENÝCH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, DIAGNOSTIKA, PREVENCE, LÉČBA

Sedláček P.(1), Chrenková V.(2), Múdry P.(3), Štěrba J.(3), Horáková J.(4), Šrámková L.(1), Hak J.(5), Novák Z.(6), Procházková D.(7), Kuhn T.(8), Timr P.(9), Votava T.(10) pro PSDH
1, 2 - Praha, 3 - Brno, 4 - Bratislava, 5 - Hradec Králové, 6 - Olomouc, 7 - Ústí nad Labem, 8 - Ostrava, 9 - České Budějovice, 10 - Plzeň

 
 
15:00 - 16:25

Kulatý stůl ITP

Koordinátorka: Pospíšilová D.
Předsednictvo: Pospíšilová D., Blažek B.

1.

PACIENTI S ITP 2010-12, ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

Zapletal O., Fiamoli V., Blatný J., Köhlerová S.
Brno

 
2.

IMUNOMODULANCIÁ A TROMBOMIMETIKÁ V LIEČBE REZISTENTNEJ IMUNITNEJ TROMBOCYTOPÉNIE

Galóová N.
Košice

 
3.

ZÁVAŽNÉ KOMPLIKACE CHRONICKÉ IMUNITNÍ TROMBOCYTOPENICKÉ PURPURY U ADOLESCENČNÍCH DÍVEK

Ludíková B., Novák Z., Stejskalová I., Mihál V., Pospíšilová D.
Olomouc

 
4.

SPLENEKTOMIE U DĚTÍ S CITP

Pros Starý, J., Praha
Cons Pospíšilová D., Olomouc

 
 
16:25 - 16:45

Přestávka

 
16:45 - 18:00

Leukémie

Předsednictvo: Starý J, Kaiserová E.

1.

VÝSLEDKY RANDOMIZOVANÉ STUDIE LÉČBY DĚTSKÉ AKUTNÍ LYMFOBLASTICKÉ LEUKÉMIE „ALL INTERCONTINENTAL- BFM 2002“ U 5 060 DĚTÍ V 15 ZEMÍCH TŘÍ KONTINENTŮ

Starý J.(1), Zimmermann M.(2), Campbell M.(3), Castillo L.(4), Dibar E.(5), Donska S.(6), Gonzalez A.(7), Izraeli S.(8), Janic D.(9), Jazbec J.(10), Konja J.(11), Kaiserová E.(12), Kowalczyk J.(13), Kovacs G.(14), Li CK(15), Magyarosy E.(14), Popa A.
1 – Česká republika, 2 – Německo, 3 – Chile, 4 – Uruguay, 5 – Argentina, 6 – Ukrajina, 7 – Kuba, 8 – Israel, 9 – Srbsko, 10 – Slovinsko, 11 – Chorvatsko, 12 – Slovensko, 13 – Polsko, 14 – Maďarsko, 15 – Hong Kong, 16 – Moskva, 17 – Itálie

 
2.

AKTUÁLNA PROGNÓZA PACIENTOV S AKÚTNOU LYMFOBLASTOVOU LEUKÉMIOU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Kaiserová E., Kolenová A., Foltinová A., Šubová Z., Bubanská E., Oravkinová I., Feketeová J., Makohusová M., Švec P., Copáková L.
Bratislava

 
3.

AKUTNÍ MEGAKARYOCYTÁRNÍ LEUKÉMIE A TRANSIENTNÍ MYELOPROLIFERATIVNÍ REAKCE U PACIENTŮ BEZ DOWNOVA SYNDROMU

Król L.(1), Kubřičanová Žaliová M.(1,2), Šrámková L.(1), Smíšek P.(1), Štěrba J.(3), Hrstková H.(4), Campr V.(5), Vodičková E.(6), Zemanová Z.(7), Starý J.(1)
1, 2, 5 – Praha, 3, 4 – Brno

 
4.

DYNAMIKA VÝVOJE SEKUNDÁRNÍCH LEUKÉMIÍ S PŘESTAVBAMI GENU MLL

Zimmermannová O. (1,2), Žaliová M. (1,2), Mejstříková E. (1,2), Froňková E. (1,2), Jarošová M. (3), Zemanová Z. (4), Meyer C. (5), Marschalek R. (5), Starý J. (2), Trka J. (1,2), Zuna J. (1,2)
1, 2, 4 - Praha, 3 - Olomouc, 5 - Frankfurt, Germany

 
5.

SEKVENOVÁNÍ NOVÉ GENERACE PRO SLEDOVÁNÍ MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ NEMOCI U LEUKÉMIÍ

Froňková E., Kotrová M., Bakardjieva - Mihaylova V., Kubričanová Žaliová M., Trka J.
Praha

 
 
18:00 - 18:15

Přestávka

 
18:15 - 19:15

Transplantace, selhání kostní dřeně

Předsednictvo: Horáková J., Mihál J.

1.

TRANSPLANTACE PUPEČNÍKOVÉ KRVE NA KDHO FN MOTOL

Říha P., Keslová P., Formánková R., Sedláček P., Starý J.
Praha

 
2.

RETROSPEKTÍVNA ANALÝZA PACIENTOV SO ZLYHANÍM KOSTNEJ DRENE V SÚBORE DFNSP BRATISLAVA ZA 15-ROČNÉ OBDOBIE

Fábri O., Horáková J., Boďová I., Šufliarska S., Chocholová A., Švec P., Tanušková D., Adamčáková J., Sýkora T., Laluhová-Striežencová Z., Kaiserová E.
Bratislava

 
3.

VÝZNAM PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE V ODLIŠENÍ ZÍSKANÝCH FOREM SELHÁNÍ KOSTNÍ DŘENĚ U DĚTÍ

Nováková M. (1), Suková M. (2), Pelková V. (1), Campr V. (3), Vodičková E. (4), Zapletal O. (5), Blatný J. (5), Lejhancová K. (6), Pospíšilová D. (7), Votava T. (8), Kuhn T. (9), Zemanová Z. (10), Trka J. (1,2), Starý J. (2), Hrušák O. (1,2), Mejstříková E. (1,2)
1, 2, 3, 4, 10 – Praha, 5 - Brno, 6 – Hradec Králové, 7 – Olomouc, 8 - Plzeň, 9 – Ostrava

 
4.

ZÁRODEČNÁ MUTACE GATA2 ZPŮSOBUJE KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A PORUCHU OBRANYSCHOPNOSTI

Starý J.(1), Mejstříková E.(1), Janda A.(2), Keslová P.(1), Suková M.(1), Smíšek P.(1), Černá Z.(3), Blažek B.(4), Timr P.(5), Blatný J.(6), Zemanová Z.(7), Svobodová T.(8), Čermák J.(9), Sedláček P.(1), Wlodarski M.(10).
1, 7, 8, 9 - Praha, 2, 10 - Freiburg, Německo, 3 - Plzeň, 4 - Ostrava, 5 - České Budějovice, 6 - Brno

 
 
19:30 - 21:00

Večeře

 
14:15 - 18:00

ODBORNÝ PROGRAM - SESTRY

 
14:15 - 15:45

Blok 1

Předsedající: Svěchovská K., Trávníčková J.

1.

DÍTĚ, NA KTERÉ NIKDY NEZAPOMENU

Medková P., Spurná Z., Poislová I.
Olomouc

 
2.

NEČEKANÁ PŘÍČINA VELMI TĚŽKÉ VINKRISTINOVÉ NEUROTOXICITY U PACIENTKY LÉČENÉ PRO AKUTNÍ LYMFOBLASTICKOU LEUKÉMII

Vodárková Y., Wintnerová J., Šrámková L.
Praha

 
3.

TAK ŠEL ČAS ...

Klínovská P., Trávníčková J.
Ostrava

 
4.

JAK SE DÁ BOJOVAT S AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIÍ ANEB HRDINA JAKOUBEK – KAZUISTIKA

Pařilová L., Kolenčíková Z., Pertlová A., Říha P., Formánková R., Keslová P., Šrámková L., Sedláček P.
Praha

 
5.

ÚLOHY AFERETICKEJ SESTRY PRI PRODUKTÍVNEJ GRANULOCYTAFERÉZE. SKÚSENOSTI V NÁRODNEJ TRANSFÚZNEJ SLUŽBE V BRATISLAVE

Samcová G., Hozáková M., Lovaštiková J. ,Choudhury S. ,Sviteková K.
Bratislava

 
 
15:45 - 16:15

Přestávka

 
16:15 - 18:00

Blok 2

Předsedající: Petlachová M., Wintnerová J.

1.

PRÁCE SESTER – AMBULANCE POZDNÍCH NÁSLEDKŮ KDHO

Nováková L., Bašeová J., Kouřimová A., Ganevová M., Mottl H., Mališ A., Lukš A., Kruseová J.
Praha

 
2.

MALIGNÍ LYMFOMY V DĚTSKÉM A ADOLESCENTNÍM VĚKU – KAZUISTIKY

Červinková I.
Brno

 
3.

TOXICKÉ ORGÁNOVÉ POŠKODENIE PO CYTOSTATICKEJ LIEČBE – KAZUISTIKA

Horáková E., Rusinková J.
Košice

 
4.

ROLE ZÁKROKOVÉ SESTRY V DĚTSKÉ ONKOLOGII

Červinková L., Petlachová M.
Brno

 
5.

SPECIFIKA IZOLACE DNA V MYKOLOGII

Michalská D., Tůma J., Chrenková V., Hubáček P., Dřevínek P.
Praha

 
6.

DĚTSKÝ MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK

Husovská B.
Ostrava

 
 
18:30 - 21:00

Večeře

26.10.2013

07:30 - 18:00

Registrace

 
08:30 - 19:50

ODBORNÝ PROGRAM - LÉKAŘI

 
08:30 - 10:00

Přednášky pozvaných zahraničních hostů - Invited speakers

Předsednictvo: Starý J., Blatný J.

1.

NEW STRATEGIES TO UNDERSTAND DISEASE-HOST-TREATMENT INTERACTIONS MAY IMPROVE CURE AND AVOID TOXICITIES IN CHILDHOOD ALL

Schmiegelow K.
Kodaň

 
2.

THROMBOTIC DISORDERS AND THE ROLE OF THROMBOPHILIA TESTING IN CHILDREN

Raffini L.
Philadelphia

 
 
10:00 - 10:30

Přestávka

 
10:30 - 11:50

Kulatý stůl Pozdní následky onkologické léčby

Koordinátor: Kepák T.
Předsednictvo: Kepák T., Oravkinová I.

1.

EPIDEMIOLOGY AND REGISTRATION OF CHILDHOOD CANCER IN GERMANY: WORKING METHOD AND SELECTED EXAMPLES OF POPULATION-BASED STUDIES

Kaatsch P.
Německo

 
2.

SEKUNDÁRNÍ NÁDORY PO LÉČBĚ HODGKINOVA LYMFOMU – AMBULANCE POZDNÍCH NÁSLEDKŮ KDHO

Kruseová J., Ganevová M., Čepelová M., Kabíčková E., Radvanská J., Mottl H., Mališ J., Churáčková M., Šmelhaus V., Lukš A., Starý J.
Praha

 
3.

POZDNÍ NÁSLEDKY LÉČBY A KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ A MLADISTVÝCH PO AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI KRVETVORNÉ TKÁNĚ – SOUBOR PACIENTŮ KDO BRNO

Kepák T., Kořístková V., Blatný M., Jelínek M., Onderčová Z., Tóthová K., Cetlová A., Štěrba J.
Brno

 
4.

POZDNÍ NÁSLEDKY ONKOLOGICKÉ LÉČBY Z POHLEDU ENDOKRINOLOGA

Koloušková S.
Praha

 
 
12:00 - 12:45

Histiocytozy z Langerhansových buněk

Předsednictvo: Bubanská E., Mališ J.

1.

HISTIOCYTÓZA Z LANGERHANSOVÝCH BUNIEK - SÚBOR PACIENTOV LIEČENÝCH V DETSKOM ONKOCENTRE V DFNSP BANSKÁ BYSTRICA

Bubanská E., Stančoková T., Mesár P., Žilinčanová L., Šuplatová D.
Banská Bystrica

 
2.

LÉČBA HISTIOCYTÓZY Z LANGERHANSOVÝCH BUNĚK PODLE PROTOKOLU LCH III VE FN MOTOL

Švojgr K., Mottl H., Cyprová S., Jeřábková V., Churáčková M., Kynčl M., Kodet R., Šmelhaus V., Starý J., Mališ J.
Praha

 
3.

RECIDIVUJÍCÍ HISTIOCYTÓZY Z LANGERHANSOVÝCH BUNĚK

Mališ J., Švojgr K., Mottl H., Cyprová S., Jeřábková V., Churáčková M., Kynčl M., Šmelhaus V., Starý J.
Praha

 
 
12:45 - 13:45

Oběd - lékaři

 
14:00 - 17:00

Doprovodný program

 
17:15 - 17:25

RET-HE, IRF A IPF – UŽITEČNÉ HEMATOLOGICKÉ A HEMATOONKOLOGICKÉ PARAMETRY KREVNÍHO OBRAZU

Valina O., Sysmex

 
17:30 - 18:30

Panelová diskuze AML

Koordinátor: Trka J.

1.

BIOLOGIE DĚTSKÉ AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Kubričanová-Žaliová M.
Praha

 
2.

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÁ VYŠETŘENÍ U DĚTSKÉ AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Streitová E.
Praha

 
3.

ÚLOHA PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE V DIAGNOSTICE A MONITORACI AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Mejstříková E., Hrušák O.
Praha

 
4.

LÉČBA AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE U DĚTÍ DLE REGISTR AML BFM 2012

Šrámková L., Žaliová M., Król L., Vávra V., Sedláček P., Vodičková E., Mejstříková E., Zemanová Z., Starý J.
Praha

 
 
20:30 - 01:00

Společenský večer

Představení knihy V. Bajčiová Mladá Fronta – Náhlé příhody v dětské onkologii
Udělení ceny nejlepší poster

 
08:30 - 12:00

ODBORNÝ PROGRAM - SESTRY

 
08:30 - 09:45

Blok 3

Předsedající: Mladá J., Pertlová A.

1.

TRANSPLANTACE KMENOVÝCH BUNĚK KRVETVORBY U DĚTÍ S VROZENÝM IMUNODEFICITEM

Pertlová A., Nagyová B., Říha P., Keslová P., Formánková R., Sedláček P.
Praha

 
2.

OŠETROVATELSKÁ STAROSTLIVOŤ O PACIENTA S METACHROMATICKOU LEUKODYSTROFIOU PO TRANSPLANTÁCII KRVOTVORNÝCH BUNIEK

Blehová D., Kováčová H.
Bratislava

 
3.

IDENTIFIKACE KVASINKOVITÝCH MIKROORGANISMŮ POMOCÍ SYSTÉMU MALDI-TOF

Tůma J., Michalská D., Chrenková V., Hubáček P., Dřevínek P.
Praha

 
4.

SESTRA V AKCI

Činčilová H., Trávničková J.
Ostrava

 
5.

OŠETŘOVATELSKÉ ASPEKTY UŽITÍ MIBG V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ NEUROBLASTOMU

Bařinová E., Holčíková Z.
Brno

 
 
09:45 - 10:15

Přestávka

 
10:15 - 12:00

Blok 4

Předsedající: Hůlková E., Vilmonová J.

1.

MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM U DÍTĚTE S DMO – KAZUISTIKA

Frelichová L., Vlčková J.
Olomouc

 
2.

KRTEK V SÍTI

Vyhlídal T.
Olomouc

 
3.

PRÁCE SESTER S DOPROVODEM DÍTĚTE NA TRANSPLANTAČNÍ JEDNOTCE

Kynkalová H., Skleničková P., Pertlová A. , Sedláček P.
Praha

 
4.

TRANSIENTNÍ MYELOPROLIFERANTNÍ REAKCE A AKUTNÍ MAGAKARYOCYTÁRNÍ LEUKÉMIE U DĚTÍ S DOWNOVÝM SYNDROMEM

Kofroňová M., Król L., Šrámková L.
Praha

 
5.

JAK ZVLÁDNOUT PRÁCI SESTRY NA DĚTSKÉ ONKOLOGII I PO DVACETI LETECH

Cetlová A., Kamelandrová D.
Brno

 
6.

KAPKA NADĚJE

Švarcová, E., Svobodová V.
Praha

 
7.

BEZPEČNÁ MANIPULÁCIA S CYTOSTATIKAMI

Vilmonová J., Francová E.
Košice

 
 
12:00 - 13:45

Oběd - sestry

 
14:00 - 17:00

Doprovodný program

 
18:00 - 19:00

Posterová seskce

 
20:30 - 01:00

Společenský večer

Představení knihy V. Bajčiová Mladá Fronta – náhlé příhody v dětské onkologii.
Udělení ceny za nejlepší poster v kategorii lékaři a sestry.

Po ukončení odborného programu sekce sester bude sestrám umožněn volný vstup na program lékařské sekce.

27.10.2013

08:30 - 13:15

Registrace

 
09:00 - 12:50

ODBORNÝ PROGRAM - LÉKAŘI

 
09:00 - 10:30

Neonkologická hematologie

Předsednictvo: Komrska V., Kuhn T.

1.

ESENCIÁLNÍ TROMBOCYTÉMIE U DĚTÍ: AKTUALIZACE DATABÁZE PACIENTŮ

Pospíšilová D.(1), Horváthová M.(2), Solná R.(2), Kučerová J.(2), Starý J.(3), Campr V.(4), Hadačová I.(3), Smíšek P.(3), Procházková D.(5), Votava T.(6), Hak J.(7), Blatný J.(8), Kuhn T.(9), Divoky T.(2)
1, 2 – Olomouc, 3, 4 – Praha, 5 - Ústí nad Labem, 6 – Plzeň, 7 - Hradec Králové, 8 – Brno, 9 - Ostrava

 
2.

VROZENÁ NESFÉROCYTÁRNÍ HEMOLYTICKÁ ANÉMIE ZPŮSOBENÁ DEFICITEM GLUKÓZAFOSFÁTISOMERÁZY – PRVNÍ PŘÍPADY DIAGNOSTIKOVANÉ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ POPULACI

Mojzíková R. (1), Pospíšilová P. (1), Divoký V. (1,2), Procházková D. (3), Pospíšilová D. (4)
1, 2, 4 – Olomouc, 3 – Ústí nad Labem

 
3.

TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE DĚTSKÉHO VĚKU – ZKUŠENOSTI JEDNOHO PRACOVIŠTĚ V KONTEXTU SOUČASNÉHO STAVU VĚDĚNÍ

Lejhancová K.(1), Skálová S.(1), Rosík T. (2), Honzík T.(3), Seeman T. (2), Pozler O.(1)
1 - Hradec Králové, 2, 3 - Praha

 
4.

KRITICKÉ TROMBÓZY U NOVORODENCOV A DOJČIAT A ICH LIEČBA

Grešíková M.(1), Zavarská M.(1), Dolníková D.(2), Riedel R.(3)
1 - Olomouc, 2 - Bratislava

 
5.

DŮVODY A VÝSTUPY Z VYŠETŘENÍ TROMBOFILNÍCH STAVŮ U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V LETECH 2005-2009

Zapletal O., Blatný J., Janoušová E., Köhlerová S., Fiamoli V.
Brno

 
6.

AGONISTÉ TPO V LÉČBĚ CHRONICKÉ ITP U DĚTÍ

Blatný J., Fiamoli V., Zapletal O., Köhlerová S.
Brno

 
7.

SPOLUPRÁCE DĚTSKÉHO HEMATOLOGA A ORTOPEDA V PÉČI O PACIENTY S HEMOFILIÍ

Komrska V., Teyssler P., Pindurová E., Čepeláková V.
Praha

 
 
10:30 - 11:00

Přestávka

 
11:00 - 12:50

Dětská onkologie

Předsednictvo: Štěrba J., Eckschlager T.

1.

SIGNALIZACE EGFR V BUŇKÁCH MULTIFORMNÍHO GLIOBLASTOMU S NEOBVYKLOU ZTRÁTOU KOPIE GENU EGFR A MÍRNÝM KLINICKÝM PRŮBĚHEM ONEMOCNĚNÍ

Škoda J., Neradil J., Zitterbart K., Štěrba J., Veselská R.
Brno

 
2.

MTOR INHIBICE: PRVNÍ ZKUŠENOSTI S UŽITÍM EVEROLIMU K LÉČBĚ NÁDORŮ SPOJENÝCH S TUBERÓZNÍ SKLERÓZOU NA KLINICE DĚTSKÉ ONKOLOGIE LF MU A FN BRNO

Zitterbart K., Stehlíková O., Kýr M., Fiamoli V. Brichtová E., Mackerle Z., Pavelka Z., Veselská R. a Štěrba J.
Brno

 
3.

NÁDORY CHOROIDÁLNÍHO PLEXU U DĚTÍ NA KLINICE DĚTSKÉ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL

Zápotocký M., Churáčková M., Hecht T., Malinová B., Zámečník J., Kodet R., Kynčl M., Tichý M., Puchmajerová A., Starý J., Sumerauer D.
Praha

 
4.

ZKUŠENOSTI S BEVACIZUMABEM PŘI LÉČBĚ PACIENTŮ S MALIGNITAMI DĚTSKÉHO VĚKU VYSOKÉHO RIZIKA

Bobeková A., Kýr M., Mazánek P., Múdry P., Štěrba J.
Brno

 
5.

PATOLOGICKÁ MASA PRSU U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Bajčiová V., Bartoňková H., Hušek K.
Brno

 
6.

HEPATOCELULÁRNÍ KARCINOM U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Bajčiová V., Kala Z., Tůma J., Křen L.
Brno

 
7.

LÉČBA NEUROBLASTOMŮ U DĚTÍ MLADŠÍCH 18TI MĚSÍCŮ VĚKU

Mališ J., Švojgr K., Cyprová S., Jeřábková V., Churáčková M., Sumerauer D., Kynčl M., Táborská K., Kodet R., Pýcha K., Šmelhaus V. Starý J.
Praha

 
8.

STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI NÁDOROVÝCH BUNĚK V KOSTNÍ DŘENI U PACIENTŮ S NEUROBLASTOMEM POMOCÍ ČTYŘ NEZÁVISLÝCH METOD

Vícha A., Grüncveigová V., Mališ J., Jeřábková V.,Cyprová S., Churáčková M., Švojgr K. Vodičková E., Eckschlager T.
Praha

 
 
12:50 - 13:15

Udělení ceny za přednášku lékaře do 35 let

 
13:15 - 14:00

Oběd - lékaři a sestry

 
08:45 - 12:00

ODBORNÝ PROGRAM - RODIČOVSKÁ SEKCE

 
08:45 - 10:00

Blok 1

Předsedající: Češková M., Reichlová V.

1.

SOCIÁLNÍ KOORDINÁTOR NA DĚTSKÉ ONKOLOGII

Doležalová K.
Brno

 
2.

KOMPLEXNÁ A CELOROČNÁ POMOC RODINÁM S ONKOLOGICKY CHORÝMI DEŤMI NA VÝCHODNOM SLOVENSKU

Hunčíková M., Vilmonová J.
Košice

 
3.

TAK SE ŽIJE NA SEVERU ANEB REGION RAZOVITY

Láryšová I., Češková M.
Ostrava

 
4.

SPECIFIKA KVALITY ŽIVOTA DĚTSKÝCH HEMATOONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ PO SKONČENÍ LÉČBY – VIDEOPREZENTACE

Reichlová V.
Praha

 
 
10:00 - 10:30

Přestávka

 
10:30 - 12:00

Blok 2

Předsedající: Mihálová H., Cingrošová L.

1.

PROJEKT MŮJ NOVÝ ŽIVOT

Cingrošová L.
Praha

 
2.

OLOMOUCKÉ VĚNCOVÁNÍ

Hůlková E., Mihalová H., Trlicová H.
Olomouc

 
3.

HUMOR VE ZDRAVOTNICTVÍ

Edwards G.
Končiny

 
4.

NA KOLE DĚTEM

Střížová M.
Brno

 
 
12:00 - 12:50

Oběd - rodičovská sekce

 
12:50 - 13:15

Udělení ceny za přednášku lékaře do 35let

Udělení ceny nejlepší poster sekce sester/rodičovská

 
13:15 - 13:20

Zakončení konference


----------------------------------------------------------------------
P O S T E R O V Á S E K C E

LÉKAŘI - POSTERY (sobota 26.10.2013, 18.30-19.50)
Koordinátoři: Hrušák O., Zuna J.

1.

MORTALITY RATE A PŘÍČINY ÚMRTÍ NA KDO FDN BRNO V LETECH 1998 - 2012

Bajčiová V., Onderčová Z., Kodytková D., Kýr M.
Brno

 
2.

GENOTYPIZACE LIDSKÉHO CYTOMEGALOVIRU U PACIENTŮ PO ALLOGENNÍ TRANSPLANTACI KMENOVÝCH BUNĚK KRVETVORBY

Javornická T., Šumová J., Kašparovská I., Keslová P., Kouba M., Zajac M., Šťastná M., Sedláček P., Cetkovský P., Hubáček P.
Praha

 
3.

DETEKCE POLYOMAVIRU WU A KI A LIDSKÉHO BOCAVIRU U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI HEMATOPOETICKÝCH KMENOVÝCH BUNĚK A TRANSPLANTACI PLIC

Blagoevová K., Krausová B., Zajac M., Briksí A., Keslová P., Kouba M., Šimonek J., Sedláček P., Cetkovský P., Lischke R., Hubáček P.
Praha

 
4.

VÝSKYT RESPIRAČNÍCH VIROVÝCH INFEKCÍ U PACIENTŮ FN MOTOL V PRŮBĚHU RESPIRAČNÍ SEZÓNY 2012-2013

Hubáček P., Krausová B., Richterová L., Šumová J., Chramostová P., Benešová V., Zajac M.
Praha

 
5.

VÝZNAM PRAVIDELNÉHO MONITOROVANIA ADENOVÍRUSOVEJ INFEKCIE MOLEKULÁRNYMI METÓDAMI V SKOROM POSTTRANSPLANTAČNOM OBDOBÍ

Adamčáková J., Horáková J., Šufliarska S., Boďová I., Hučková D., Kováč Ľ., Demitrovičová A., Fábri O., Švec P., Chocholová A., Tanušková D., Sýkora T., Kaiserová E.
Bratislava

 
6.

ANALÝZA BAKTERIÉMIÍ ZAZNAMENANÝCH U DETSKÝCH ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV V ROKOCH 2009 – 2011

Pleško M., Sejnová D., Makohusová M., Chrenka B., Hederová S., Perďochová Ľ, Lisalová M.
Bratislava

 
7.

ZKUŠENOSTI S RETROSPEKTIVNÍM STANOVENÍM BETA-1,3-D-GLUKANU U DĚTSKÝCH HEMATOONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ

Chrenková V., Michalská D., Hubáček P., Tůma J., Sedláček P., Keslová P., Dřevínek P.
Praha

 
8.

DIAGNOSTIKA PLICNÍHO POSTIŽENÍ Z BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽE U DĚTSKÝCH HEMATOONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ

Mrhalová K., Šrámková L., Svobodová T., Chrenková V., Hubáček P., Sumerauer D. , Říha P., Starý J.
Praha

 
9.

PERAKUTNÍ SEPSE V INDUKCI ALL, RELAPS ALL NA KDO BRNO OD ROKU 2007

Domanský J., Zapletalová D., Bernatíková H., Lokaj P., Štěrba J.
Brno

 
10.

PRÍČINY VČASNÝCH ÚMRTÍ U DETÍ S AML V SR

Chrenka B. (1), Kolenová A. (1), Petržalková D. (1), Švec P. (1), Klučková K. (1), Fulla M. (2), Podhorská A. (2), Paloušová D. (3), Sejnová D. (1), Kaiserová E. (1)
1, 2 – Bratislava, 3 - Brno

 
11.

INFEKČNÉ A NEINFEKČNÉ KOMPLIKÁCIE PO ALOGÉNNEJ TKB U PACIENTA S PH+ ALL

Sýkora T., Horáková J., Šufliarska S., Boďová I., Švec P., Fabri O., Chocholová A., Tanušková D., Adamčáková J., Buzzasyová D., Topoľský I., Demitrovičová A., Kaiserová E.
Bratislava

 
12.

HYPOGLYKÉMIE U DĚTÍ LÉČENÝCH PRO AKUTNÍ LYMFOBLASTICKOU LEUKÉMII

Smíšek P., Suková M., Obermannová B., Starý J.
Praha

 
13.

CENTRÁLNÍ NEUROTOXICITA U DĚTÍ S AKUTNÍ LYMFOBLASTICKOU LEUKÉMIÍ LÉČENÝCH DLE PROTOKOLU AIEOP BFM ALL 2009

Janečková D. (1), Šrámková L. (1), Janotová I. (1), Kynčl M. (2), Štěrba J. (3), Timr P. (4), Blažek B. (5), Pospíšilová D. (6), Černá Z.(7), Hak J. (8), Procházková D. (9), Starý J. (1)
1, 2 – Praha, 3 – Brno, 4 – České Budějovice, 5 – Ostrava, 6 – Olomouc, 7 – Plzeň, 8 – Hradec Králové, 9 – Ústí nad Labem

 
14.

EXISTUJE ASOCIÁCIA VÝSKYTU PAI-1 (SERPINE 1) POLYMORFIZMU SO VZNIKOM AVASKULÁRNEJ NEKRÓZY KOSTÍ U PEDIATRICKÝCH ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV?

Géczová L.,. Horáková J., Šufliarska S., Šoltýsová A., Mladosievičová B.
Bratislava

 
15.

FORMY ATRA SYNDROMU U DĚTSKÝCH APL

Vávra V., Šrámková L., Sedláček P., Keslová P., ,Smíšek P., Suková M., Kroll L,. Mrhalová K., Starý J.
Praha

 
16.

JUMPING TRANSLOKACE V BUŇKÁCH KOSTNÍ DŘENĚ U DĚTÍ S HEMATOLOGICKÝMI MALIGNITAMI

Lizcová L. (1), Zemanová Z. (1), Malinová E. (1), Jarošová M. (2), Holzerová M. (2), Smíšek P. (3), Janotová I. (3), Suková M. (3), Mejstříková E. (3), Starý J. (3), Michalová K. (1)
1, 3 - Praha, 2 - Olomouc

 
17.

MULTIREZISTENCE KE KINÁZOVÝM INHIBITORŮM U TEL/ABL-POZITIVNÍ AKUTNÍ LYMFOBLASTICKÉ LEUKEMÉMIE

Zimmermannová O., Machová K., Lizcová L., Zemanová Z., Trka J., Zuna J., Žaliová M.
Praha

 
18.

TRANSPLANTÁCIA KRVOTVORNÝCH BUNIEK U DETÍ S CHRONICKOU GRANULOMATÓZNOU CHOROBOU

Horáková J., Šufliarska S., Boďová I., Švec P., Chocholová A., Adamčáková J., Tanušková D., T. Sýkora T., Čižnár P., Kuková Z.
Bratislava

 
19.

KAZUISTIKA LYMFOMATOIDNÍ GRANULOMATÓZY (LYG GR III) U DÍTĚTE S PRIMÁRNÍ VROZENOU NEZAŘAZENOU IMUNODEFICIENCÍ, (S)CID, JAKO INDIKACE K PROVEDENÍ ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ

Křenová Z. (1), Litzman J. (2), Zápotocký M. (3), Sedláček P. (3), Moulis M. (4), Múdry P. (1), Štěrba J. (1)
1, 2, 4 - Brno, 3 - Praha

 
20.

NEOBVYKLÉ PROJEVY A PRŮBĚHY HISTIOCYTÓZY Z LANGERHANSOVÝCH BUNĚK (LCH)

Cyprová S., Jeřábková V., Churáčková M., Švojgr K., Mottl H., Kynčl M., Táborská K., Kodet R., Malinová B., Starý J., Mališ J.
Praha

 
21.

KONGENITÁLNÍ DYSERYTROPOETICKÁ ANÉMIE TYPU II (CDAII) S TĚŽKOU NEONATÁLNÍ PREZENTACÍ A UNIKÁTNÍ MUTACÍ GENU SEC23B

Lejhancová K.(1), Malý J.(1), Schwarz K.(2), Špaček J.(3), Lukeš A. (1), Heimpel H.(4)
1 - Hradec Králové, 2, 3 – Praha

 
22.

AKUTNÍ IMUNITNÍ TROMBOCYTOPENICKÁ PURPURA U DĚTÍ V OLOMOUCKÉM REGIONU V PRŮBĚHU 5 LET

Procházková K., Novák Z., Stejskalová I., Ludíková B., Mihál V., Pospíšilová D.
Olomouc

 
23.

CEREBRÁLNÍ SINOVENÓZNÍ TROMBÓZY ( CSVT) U NOVOROZENCŮ- 2 KAZUISTIKY

Polanecká L., Hadačová I., Fajt M., Heinige P.
Praha

 
24.

SEVERE SPONTANEOUS INTRACRANIAL BLEEDING IN 11 MONTHS OLD BOY WITH CONGENITAL AFIBRINOGENEMIA WITH NOVEL MUTATION - DELETION Aα 6477A IN FIBRINOGEN GENE

Blatný J.(1), Zapletal O.(1), Kotlín R.(2), Dyr J. E.(2)
1 - Brno, 2 – Praha

 
25.

HEMATOLOGICKÁ PÉČE O PACIENTY S EPIDERMOLYSIS BULLOSA

Köhlerová S. , Blatný J., Zapletal O., Fiamoli V., Bučková H., Štěrba J.
Brno

 
26.

VAKUOLY V LYMFOCYTECH - PŘÍNOS MORFOLOGIE K POTVRZENÍ ALFA-MANNOSIDOSY U STIGMATIZOVANÉHO A MENTÁLNĚ POSTIŽENÉHO CHLAPCE V 16 LETECH VĚKU

Köhlerová S.(1), Blatný J.(1), Zapletal O.(1), Fiamoli V.(1), Procházková D.(2), Pešková K.(3), Poupětová H.(3)
1, 2 – Brno, 3 - Praha

 
27.

POROVNÁVANIE ÚSPEŠNOSTI PRODUKTÍVNEJ TROMBOCYTAFERÉZY A PRODUKTÍVNEJ GRANULOCYTAFERÉZY U PRVODARCOV AFERÉZY.SKÚSENOSTI V NTS BRATISLAVA-RUŽINOV

Choudhury S., Hozáková M., Kusendová K., Sviteková K.
Bratislava

 
28.

MOŽNO OVPLYVNIŤ VČASNOSŤ DIAGNÓZY NON-HODGKINOVHO LYMFÓMU U DETÍ?

Bubanská E.(1), Mesár P.(1), Fillová H.(1), Fedoráková I.(1), Petrík O.(2), Plank L.(3), Szépe P.(3)
1, 2 - Banská Bystrica, 3 - Martin

 
29.

CO MÁ SPOLEČNÉHO EMBRYO S MALIGNÍMI TUMORY: ROLE HLA SYSTÉMU V IMUNOPATOLOGII NÁDORŮ

Křen L ., Slabý O.
Brno

 
30.

EURONET-PHL-C2 STUDIE PRO LÉČBU KLASICKÉ FORMY HODGKINOVA LYMFOMU U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ

Čepelová M., Malinová B., Novák Z.
Praha

 
31.

NESKORY RELAPS MEDULOBLASTOMU

Puškáčová J., Šuvada J., Džatková M., Čechvalová A., Kaiserová E.
Bratislava

 
32.

IDENTIFIKACE PODSKUPIN MEDULOBLASTOMU POMOCÍ MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ U NÁDOROVÝCH TKÁNÍ A Z NICH ODVOZENÝCH BUNĚČNÝCH LINIÍ

Chlapek P., Filipová L., Zitterbart K., Štěrba J., Veselská R.
Brno

 
33.

POKROKY V LIEČBE MELANÓMOV V DETSKOM VEKU A NAŠE SKÚSENOSTI

Šuvada J., Džatková M., Hlavatá Z., Béder I., Čermák M., Mihók L., Plank L., Oravkinova I., Povinec P., Pavlovičová Z., Jasenková M., Sokolová Z., Brecht I., Kaiserová E.
Bratislava

 
34.

EFEKTY KOMBINOVANÉHO PÔSOBENIA KYSELINY ALL-TRANS RETINOVEJ, KYSELINY KÁVOVEJ A CELECOXIBU NA OSTEOSARKÓMOVÉ BUNKOVÉ LÍNIE

Chovanová S., Krzyžánková M., Chlapek P., Štěrba J., Veselská R.
Brno

 
35.

KASABACH- MERRITOVEJ SYNDRÓM S KONGENITÁLNYM GIGANTICKÝM HEMANGIÓMOM- KAZUISTIKA

Hederová S., Mikesková M., Baníková K., Sejnová D., Grešíková M., Klepanec A.
Bratislava

 
36.

EXPRESE RECEPTORU CXCR4 U SARKOMOVÝCH BUNĚČNÝCH LINIÍ

Kočková H., Neradil J., Zambo I., Hermanová M., Hušek K., Múdry P., Zitterbart K., Štěrba J., Veselská R.
Brno

 
37.

INFLAMATÓRNY MYOFIBROBLASTICKÝ TUMOR– ZRIEDKAVÁ DIAGNÓZA

Klučková K., Čižmár A., Kaiserová E., Sejnová D., Plank L., Szépe P., Cingel V.
Bratislava

 
38.

EXPRESE IZOFORMY ΔNp73 VE VZTAHU K AMPLIFIKACI CENTROSOMŮ V BUNĚČNÝCH LINIÍCH DERIVOVANÝCH Z NEUROGENNÍCH NÁDORŮ

Mikulenková E., Neradil J., Zitterbart K., Štěrba J., Veselská R.
Brno

 
39.

ANGIOSARKÓM SRDCA-KAZUISTIKA

Stančoková T., Bician P., Moravčíková D, Králinský K.
Banská Bystrica

 
40.

DETEKCE ANTIGENU CD133 A JEHO EPITOPU AC133 V RHABDOMYOSARKOMOVÝCH BUNĚČNÝCH LINIÍCH

Ňuňuková A., Škoda J., Neradil J., Zitterbart K., Múdry P., Štěrba J., Veselská R.
Brno

 
41.

DETEKCE CD133 U OSTEOSARKOMOVÝCH BUNĚČNÝCH LINIÍ

Škoda J., Neradil J., Zambo I., Hermanová M., Štěrba J., Veselská R.
Brno

 
42.

MÔŽE ZA TO CHOROBA MIZNÚCICH KOSTÍ?

Murgašová M. (1), Hlaučová E. (1), Szépe P. (2), Kajo K. (3), Hyrdelová E. (1), Hladká M. (4), Haľáková E. (1), Bánovčin P. (1)
1, 2, 4 - Martin, 3 - Bratislava

 
43.

DATABÁZE PACIENTŮ S DIAMONDOVOU-BLACKFANOVOU ANÉMIÍ V ČESKÉ REPUBLICE - UPDATE 2013

Ludíková B. (1), Čmejla R. (2), Starý J. (3), Černá Z. (5), Hak J. (4), Timr P. (7), Blažek B. (8), Blatný J. (9), Vokurka S. (10), Pospíšilová D. (1)
1 – Olomouc; 2 – Chambon; 3, 4 – Praha; 5 - Hradec Králové; 6, 10 – Plzeň; 8 – Ostrava; 7 - České Budějovice; 9 - Brno

 
44.

CHARACTERISATION OF ALL PATIENTS WITH TRANSLOCATION t(1;19)(q23;p13)

Žákovičová A., Ružbacký R., Svoreň Z., Kutková M., Čermák M., Leitnerová M., Mikulášová Z., Janíková P., Szabóová Ž., Copáková L. Bratislava

 
45.

THIAMIN-RESPONZIVNÍ MEGALOBLASTICKÁ ANÉMIE

Votava T., Doležalová L., Pomahačová R., Jehlička P., Černá Z.
Plzeň

----------------------------------------------------------------------

 
46.

SESTRY - POSTERY (sobota 26.10.2013, 18.00-19.00)


PALIATÍVNA A HOSPICOVÁ STAROSTLIVOSŤ O DETSKÉHO PACIENTA
Ďurišová I., Jančová J.
Banská Bystrica

 
47.

KAZUISTIKA DIEŤAŤA S CASTLEMANOVOU CHOROBOU

Baranová M., Kapustová K.
Banská Bystrica

 
48.

SVATBA ZA DVA DNY ANEB JEK SESTRY ZACHRÁNILY SVATEBNÍ OBŘAD

Srbová J., Knížková Z., Tytlová M.
Plzeň

 
49.

PŘEVOD KOSTNÍ DŘENĚ/KMENOVÝCH BUNĚK U DĚTÍ S NÁDORY CNS U DĚTÍ MLADŠÍCH ŠESTI LET

Klementová M., Ondřejová I., Šandová Y., Kobylka P., Mališ J.
Praha

 
50.

DŮLEŽITOST DENTÁLNÍ PREVENCE U DĚTÍ V PRŮBĚHU VYSOKODÁVKOVANÉ CHEMOTERAPIE

Choniawkova M., Nevyjelová J.
Praha

 
51.

INVAZIVNÍ TECHNIKY PŘI ŘEŠENÍ KOMPLIKACÍ ONKOLOGICKÉ TERAPIE

Lelová Z. , Mikovinyová J., Hégerová A., Sumerauer D.
Praha

 
52.

GIGANTICKÝ HEMANGIÓM PDK - DIFÚZNA HEMANGIOMATÓZA - KASABACH – MERRITOVEJ FENOMÉN

Farbiaková K., Zimermanová M., Jalovecká Z.
Bratislava

 
53.

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DETSKÉHO PACIENTA S DIAGNÓZOU RETINOBLASTÓM PO INTRAARTERIÁLNEJ APLIKÁCII MELFALANU

Škultétyová D., Gellenová E.
Bratislava

 
54.

KDYŽ DĚTI KRESLÍ V NEMOCNICI

Hradilová M.
Olomouc

 
55.

PROBLEMATIKA POTŘEB RODIČŮ DĚTÍ S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM V BIO – PSYCHO – SOCIÁLNÍM KONTEXTU

Filová A. (1,2), Sikorová L. (1)
1 – Ostrava, 2 - Zlín

 
56.

MOBILNÍ HOSPICOVÁ PÉČE KLINIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE A NADAČNÍHO FONDU KRTEK

Drápalová R., Doležalová R., Lokaj P.
Brno

 
57.

LÉČBA BOLESTI U DĚTÍ S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Klimková K., Šťastná S.
Brno

 
58.

KOMPLEXNÁ A CELOROČNÁ POMOC RODINÁM S ONKOLOGICKY CHORÝMI DEŤMI NA VÝCHODNOM SLOVENSKU

Hunčíková M., Vilmonová J.
Košice