19. BESKYDSKÝ ORL DEN, 01.11.2013 - 02.11.2013, Ostravice

 

01.11.2013

09:00 - 14:15

Registrace, ubytování, prohlídka výstavy firem

 
12:00 - 14:00

Předseminářový "workshop"

 
14:15 - 19:15

Odborný program

1.

Chrápání – úvod

P. Komínek – ORL klinika, FN Ostrava

 
2.

Poruchy dýchání ve spánku

K. Šonka – Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

 
3.

Diagnostika poruch dýchání ve spánku

V. Novák – Klinika dětské neurologie, FN Ostrava

 
4.

ORL diagnostika, chirurgie chrápání a OSA

J. Klozar – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol

 
5.

Nosní odpor a průchodnost vliv na OSA

V. Chrobok, P. Komínek – ORL klinika, FN Hradec Králové, ORL klinika, FN Ostrava

 
6.

Konzervativní léčba poruch dýchání

K. Šonka – Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

 
7.

Léčba OSA dle EBM, kdy operovat apnoika?

J. Plzák – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol

 
8.

Chirurgie nosu u poruch chrápání

T. Pniak – ORL klinika, FN ostrava

 
9.

Nové metody v chirurgii chrápání

V. Pavelec – ORL ambulance Plzeň

 
10.

Poruchy chrápání u dětí

M. Ondrová – ORL klinika FDN Brno

 
11.

Panelová diskuse:

V. Chrobok, J. Klozar, V. Novák, V. Pavelec, M. Ondrová, J. Plzák, T. Pniak, I. Šlapák, K. Šonka

 
 
19:15 - 19:20

Závěr odborného programu

 
20:00 - 01:00

Společenský večer

02.11.2013

08:00 - 10:00

Snídaně, odjezd