SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou, 11.04.2014 - 13.04.2014, Ústí nad Labem

 

11.04.2014

15:00 - 19:00

Příjezd, ubytování, registrace

 
17:30 - 19:00

Prohlídka města a Větruše

 
19:00 - 22:00

Večerní posezení

12.04.2014

08:00 - 12:30

Registrace

 
09:00 - 10:20

Odborný program

1.

Úvodní slovo

MUDr. V. Plzák – Gyn – E Centrum Ústí nad Labem

 
2.

Postupy v prenatální diagnostice po zavedení NIPT do klinické praxe - 15 min.

prof. MUDr. P. Calda, CSc. - Centrum fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky
1.LF UK a VFN, III. Department of Gynecology and Obstetrics, Slovak Medical
University, Košice

 
3.

Některé aktuality prenatální kardiologie - 20 min.

doc. MUDr. J. Homola, CSc., P. Homola – Specializované pracoviště fetální kardiologie Ústí nad Labem

 
4.

Management abnormálních nálezů při screeningu v prvním trimestru těhotenství - 20 min.

MUDr. V. Frisová, Ph.D. - Profema-centrum fetální medicíny & Gynekologicko-porodnická klinika, FN Hradec Králové

 
5.

Význam stanovení placentárního růstového faktoru v rámci I. trimestrálního screeningu - 15 min.

MUDr. L. Hympánová, J.Vojtěch, L.. Hašlík, L..Haaková, L. Krofta, J. Feyereisl - Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

 
 
10:20 - 10:30

Přestávka

 
10:30 - 11:05

Odborný program

1.

Nejčastější prenatální patologické nálezy na močovém ústrojí a jejich postnatální vývoj - 20 min.

MUDr. J. Laubová, MUDr. Al-Eraidi Hilmi - Dětská klinika, MNUL, o.z., KZ a.s., Gynekologicko- porodnická klinika, MNUL, o.z., KZ a.s.

 
2.

Přehled prenatálního záchytu VVV v ústeckém regionu v roce 2013 - 15 min.

MUDr. J. Laštůvková, M. Soukupová, A. Klímová, M. Wilimská, V. Harmaš, M. Stará - Oddělení lékařské genetiky, MNUL, o.z., KZ a.s.

 
 
11:05 - 11:20

Přestávka

 
11:20 - 12:45

Odborný program

1.

Prenatální diagnostika vrozených vad obličeje - 20 min.

MUDr. V. Frisová, Ph.D. - Profema-centrum fetální medicíny & Gynekologicko-porodnická klinika, FN Hradec Králové

 
2.

Těhotenství a porod u žen s traumatickou míšní lézí - 20 min.

MUDr. I. Špálová - Gynekologicko - porodnická klinika, FN Motol, Praha

 
3.

Časné a pozdní komplikace po Císařském řezu – diagnostika, léčba - 15 min.

MUDr. Z. Žižka - Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK a VFN v Praze

 
4.

Nástřik cév placentárního řečiště za účelem vizualizace interfetálních cévních anastomóz a vaskulárního ekvátoru u monochoriálních dvojčat - 15 min.

MUDr. L. Hympánová, J.Vojtěch, L.. Hašlík, L..Haaková, L. Krofta, J. Feyereisl - Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

 
 
12:45 - 12:50

Závěr

 
14:30 - 17:00

Doprovodný program

 
20:00 - 01:00

Společenský večer

13.04.2014

08:00 - 12:30

Registace

 
09:00 - 10:25

Odborný program

1.

Kardiologické minor markery - 15 min.

MUDr. F. Kašák - Dětská kardiologie, MNUL, o.z., KZ, a.s.

 
2.

Naše zkušenosti s prováděním prvo- a druhotrimestrálního screeningového vyšetření v Ústeckém regionu - 15 min.

MUDr. K. Helcl - Gynekologie MUDr. Brožek s.r.o.

 
3.

Možnosti predikce preeklampsie: význam ultrazvukového vyšetření - 15 min.

as.MUDr. R. Vlk - Gynekologicko- porodnická klinika, FN Motol, Praha

 
4.

HELLP syndrom - 15 min.

MUDr. T. Hanzelková - Gynekologicko - porodnická klinika, FN Motol, Praha

 
5.

TAR syndrom - 15 min.

MUDr. M. Švecová - Gynekologicko-porodnická klinika, MNUL, o.z., KZ, a.s.

 
 
10:25 - 10:40

Přestávka

 
10:40 - 12:15

Odborný program

1.

Follow up dětí po intrauterinních výkonech pro komplikace u monochoriálních dvojčat - 15 min.

MUDr. L. Hašlík, J. Vojtěch, L. Hympánová, L. Haaková, L. Krofta - Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

 
2.

Porušená placentace - korelace zobrazovacích technik, histopatologického nálezu a strategie císařského řezu - 15 min.

MUDr. J. Vojtěch, L. Hašlík, L. Hympánová, L. Haaková, L. Krofta –
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

 
3.

Orofaciální rozštěp – kasuistika - 15 min.

MUDr. L. Prajka - Gynekologicko-porodnická klinika, MNUL, o.z., KZ, a.s.

 
4.

Kostní dyzplázie – kasuistika - 15 min.

MUDr. B. Kubešová - Gynekologicko porodnická fakulta FNKV a 3.LF UK v Praze

 
5.

Kazuistika - neobvyklá lokalizace tumoru v malé pánvi - 15 min.

MUDr. M. Matoušková, R. Wohlgemuth, J. Palásková, J. Vykouk - GPO Nemocnice Slaný

 
6.

Právní okénko - 15 min.

Mgr. P. Jirásková Málková - Ústí nad Labem

 
 
12:15 - 12:20

Závěr sympozia