4. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY, 21.03.2014 - 22.03.2014, Ústí nad Labem

 

21.03.2014

08:30 - 16:30

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
09:30 - 09:35

Úvodní slovo – zahájení

Procházka J. – Ambulance bolesti Neurochirurgické kliniky UJEP, MNUL, o. z., KZ, a.s.

 
09:35 - 11:00

I. blok Chronizace bolesti

Procházka J.

1.

Podmínky vzniku chronické bolesti - 20 min.

Rokyta R. – Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK, Praha

 
2.

Perzistentní pooperační bolest - 15 min.

Fricová J. – Centrum pro léčbu bolesti, KARIM, VFN a 1. LF UK, Praha

 
3.

Přechod akutní pooperační bolesti v chronickou - 15 min.

1) Málek J., 1) Kurzová A., 2) Hess L. - 1) KAR FNKV a 3. LF UK Praha, 2) IKEM, Praha

 
4.

Hyperalgezie – co bychom o ní měli vědět - 15 min.

Lejčko J. – ARK/CLB, FN Plzeň

 
 
11:00 - 11:30

Přestávka

 
11:30 - 13:15

II. blok Operační / konzervativní přístup - I.

Kozák J.

1.

Indikace k míšní stimulaci - 15 min.

Kozák J. – Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů, FN Motol, Praha

 
2.

Minimálně invazivní operace páteře – přehled moderních metod operativy - 15 min.

Steindler J., Bláha M., Vlasák A., Leško R., Tichý M. – Neurochirurgická klinika dětí
a dospělých, FN Motol a 2. LF UK, Praha

 
3.

Neuralgie trigeminu - konzervativní léčba x chirurgie - 15 min.

Masopust V. – Neurochirurgická klinika, ÚVN, Praha

 
4.

Konzervativní versus chirurgická léčba výhřezu meziobratlové ploténky: výsledky studií a jejich použití v praxi - 15 min.

Hořínek D. – Neurochirurgická klinika UJEP, MNUL, o. z., KZ, a.s.

 
5.

Možnosti, limity a predikce úspěchu rehabilitačních postupů u bolestí zad - 15 min.

Maršálek P. – Rehabilitační oddělení, MNUL, o. z., KZ, a.s.

 
 
13:15 - 14:30

Oběd

 
14:30 - 16:20

III. blok Operační / konzervativní přístup - II.

Humhej I.

1.

Opioidy- standardní léčba chronické bolesti? - 20 min.

Vondráčková D. – Ambulance léčby bolesti, NCH klinika ÚVN, Praha

 
2.

Léčba opioidy v perioperačním období - 15 min.

Šísl F. – ARO-Ambulance léčby bolesti, Nemocnice České Budějovice a.s.

 
3.

Thoracic outlet syndrom - diagnostika a indikace k chirurgické léčbě - 15 min.

Humhej I., Sameš M. - Neurochirurgická klinika UJEP, MNUL, o. z., KZ, a.s.

 
4.

Periradikulární terapie, RF x ozon, naše zkušenosti - 15 min.

1)Hrubešová J., 2)Ryška P. – 1)Ambulance pro léčbu bolesti KARIM FN HK, 2)Radiologická

 
5.

Fibrózní dysplazie neurokrania a lební báze doprovázená torpidní cefaleou - 15 min.

Vachata P. – Neurochirurgická klinika UJEP, MNUL, o. z., KZ, a.s.

 
 
18:15 - 01:00

Společenský doprovodný program

22.03.2014

08:30 - 12:30

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
09:00 - 10:30

IV. blok Kasuistiky / Varia - I.

Málek J.

1.

Léčba periferní neuropatické bolesti 8%capsaicinem ve formě náplasti-zkušenosti z klinické praxe - 15 min.

1)Popperová N., 2)Lejčko J., Lengálová E., Pieran M., Rusín, Záthurecká, Gabrhelík – 1)Algeziologická ambulance, Lékařský dům, České Budějovice, 2)ARK/CLB, FN Plzeň

 
2.

Šetrná léčba bolestí pohybového aparátu - 15 min.

Jarošová H. – Revmatologický ústav, Praha

 
3.

Možnosti netradičních aplikačních cest opioidů a sedativ v pokusu na zvířeti - 15 min.

Kurzová A., Hess L., Málek J., Šimůnková Z. - KAR FNKV a 3. LF UK, Praha

 
4.

Analgetický tým - 15 min.

Vojtíšek P. – Oddělení anestezie a intenzívní medicíny, MNUL, o. z., KZ, a.s.

 
 
10:30 - 11:00

Přestávka

 
11:00 - 12:30

V. blok Kasuistiky / Varia - II.

Procházka J.

1.

Nestandardní součásti algoritmu léčby chronických bolestí zad - 15 min.

Procházka J. – Ambulance bolesti Neurochirurgické kliniky UJEP, MNUL, o.z., KZ, a.s.

 
2.

Kazuistika s otevřeným koncem - 15 min.

Trnka J. – ARO, Ambulance léčby bolesti, Nemocnice Sokolov, Nemos s.r.o.

 
3.

Periferní nervové blokády s ultrazvukovou asistencí v pooperační analgezii - 15 min.

Beňo L. – Oddělení anestezie a intenzívní medicíny, MNUL, o. z., KZ, a.s.

 
4.

"Doctor, it hurts! Přístup k bolesti za oceánem: máme co se naučit?" - 15 min.

Malucelli A., Hořínek D., Sameš M. - Neurochirurgická klinika UJEP, MNUL, o. z., KZ, a.s.

 
 
12:30 - 12:35

Závěr sympozia


Diskuze proběhnou po každé přednášce v délce max. 5 až 10 minut.
V případě překročení času určeného pro přednášku bude o tento čas zkrácena diskuze. Toto pravidlo bude uplatněno u všech přednášek.