21. PEDIATRICKÝ DEN, 21.02.2015, Ústí nad Labem

 

21.02.2015

08:00 - 17:00

SYMPOZIUM LÉKAŘŮ - Konferenční sál

 
08:00 - 17:00

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
09:00 - 10:40

Odborný program I

Zahájení: Škvor J.
Předsedající: Zahradníček L.

1.

Návrat spalniček do Ústeckého kraje - 15 min.

Trmal J. – KHS, Ústí nad Labem

 
2.

TSS – syndrom toxického šoku – kazuistika - 10 min.

Kroh J. – Nemocnice Chomutov, o. z., Krajská zdravotní, a.s.

 
3.

Eosinofilní esofagitida – dnes - 10 min.

Šochman P. – Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

 
4.

Kraniocerebrální poranění u dětí - 15 min.

Radovnický T., Hejčl A., Humhej I., Sameš M. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
5.

IBD-biologická léčba na Dětské klinice UJEP - 10 min.

Skálová J., Zahradníček L. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
6.

Neonatální Marfanův syndrom - 10 min.

Klímová A., Soukupová M., Laštůvková J., Kašák F., Cibulková P. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z.,
Krajská zdravotní, a. s.

 
 
10:40 - 11:00

Přestávka – občerstvení

 
11:00 - 12:55

Odborný program II

Předsedající: Škvor J.

1.

Některé aktuality prenatální kardiologie - 15 min.

Homola J. – KARDIO Homola s.r.o., Ústí n. L.

 
2.

Kardiální rizika aktivně sportujících dětí – je jejich screening reálný? - 15 min.

Homola P. – KARDIO Homola s.r.o., Ústí n. L.

 
3.

Možnosti postnatálního záchytu vrozených srdečních vad - 15 min.

Mrázek J., Kašák F. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
4.

Indikace a načasování vyšetření novorozence kardiologem - 15 min.

Kašák F., Mrázek J. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
5.

Sport a jeho kardiovaskulární rizika z pohledu tělovýchovného lékaře - 20 min.

Radvanský J. – FN v Motole, Praha

 
6.

Trojí funkce bránice. Má význam její rehabilitace u refluxní choroby jícnu? - 5 min.

Šulc J. – Olivova dětská léčebna

 
 
12:55 - 13:40

Přestávka – oběd, prohlídka výstavy firem

 
13:40 - 15:15

Odborný program III

Předsedající: Cipra A.

1.

Münchhausenův syndrom by proxy - 15 min.

Sirotková H. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
2.

Serologická vyšetření – interpretace - 15 min.

Přibíková R. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
3.

Infekční onemocnění kůže u dětí - 15 min.

Humhejová D. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
4.

Streptokoková fasciitida - 15 min.

Fialová M., Pajerek J., Přibíková R., Gabera A. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
5.

Fraktura femuru - 7 min.

Konečný M. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
 
15:15 - 15:35

Přestávka

 
15:35 - 16:55

Odborný program IV

Předsedající: Pajerek J.

1.

Komplexní péče o pacienty nejen s DMO v regionu, aplikace botulotoxinu u dětí - 15 min.

Rennerová L. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
2.

Pět let u ledu - 10 min.

Pánková-Hrabáková J. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
3.

Herpetická meningoencefalitida - 10 min.

Tlustá P. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
4.

Neobvyklá příčina pneumoperitonea - 10 min.

Astalošová T. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
5.

Mukokutánní forma Herpes simplex II s meningoencefalitidou u novorozence manifestovaná akutní supraglotitidou - 10 min.

Přibíková R. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

Diskuze proběhne na konci každého přednáškového bloku.
Dodržování času přednášek bude důsledně vyžadováno.

Do programu lékařů budou zařazeny tyto firemní přednášky:

Pravidelné očkování dětí aneb Hexacima již 1 rok na trhu v ČR - 5 min.
sanofi-aventis s.r.o.

CutisHelp - Péče o pokožku při atopickém ekzému - 5 min.
Spišjak V. - CutisHelp Europe s.r.o.

 
 
16:55 - 17:00

Závěr odborné části programu: Škvor J.

----------------------------------------------------------------------------------------------
PRO ZÁJEMCE – LÉKAŘE I SESTRY – JSME PŘIPRAVILI SEMINÁŘ
Po skončení odborného programu lékařů Krajský úřad – Konferenční sál

1.

Resuscitace u dětí - 20 min.

Gabera A., Vacíková J. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
 
08:00 - 16:00

SYMPOZIUM SESTER - zasedací sál č. 208

 
08:00 - 16:00

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
09:15 - 11:10

Odborný program

Zahájení: Lulková M.

1.

Psychosomatická problematika dětského pacienta v kontextu rodinného systému - 30 min.

Kolátor P. – Centrum komplexní péče Roseta, s.r.o., Praha

 
2.

Münchhausenův syndrom by proxy - 20 min.

Sirotková H. – Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
3.

Sociálně-právní problémy intoxikovaných adolescentů na dětské JIP - 30 min.

Pajerek J. – Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
4.

Intoxikace u dětí - 20 min.

Koláčná M. – Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
 
11:10 - 11:30

Přestávka - občerstvení

 
11:30 - 13:30

Odborný program

1.

CutisHelp - Péče o pokožku při atopickém ekzému - 5 min.

Spišjak V. - CutisHelp Europe s.r.o.

 
2.

Edukace my a oni - 10 min.

Kolářová L. – Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
3.

Edukace dětí a rodičů s hematoonkologickým onemocněním - 10 min.

Sokolová D., Jahelková J. – IMP, Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
4.

Infekce močových cest u dětí - 15 min.

Capková M. – Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
5.

Nová vyšetřovací metoda při onemocnění cystickou fibrózou - 10 min.

Hadravová D. – Oddělení kojenců a batolat, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
6.

Měření TK u dětí - 10 min.

Kolková M., Mandíková L. – Dětská kardiologická ambulance, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
7.

Orální onemocnění 1 (zubní kaz, zánět dásní) - 30 min.

Gallová A. – Praha

 
 
13:30 - 14:00

Přestávka - oběd, prohlídka výstavy firem

 
14:00 - 16:00

Odborný program

1.

Novorozenec drogově závislé matky - kazuistika - 15 min.

Jirkovská Z. – JIP novorozenecké oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
2.

Fibrodysplasia ossificans - 15 min.

Rothová M. – Oddělení Dětské chirurgie, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
3.

Střelné poranění - 15 min.

Cibulková P. – Oddělení Dětské chirurgie, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 
4.

Rehabilitace v pediatrii a nutnost mezioborové spolupráce - 20 min.

Těšínská M., Beranová R. – Rehabilitační oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s..

 
5.

Negativní vliv špatné manipulace s dítětem na jeho další vývoj - 15 min.

Kiedroňová E. – autor metodiky, dětská rehabilitační sestra

 
6.

Orální onemocnění 2 (eroze, hypersenzitivita) - 15 min.

Gallová A. – Praha

Diskuze proběhne na konci každého přednáškového bloku.
Dodržování času přednášek bude důsledně vyžadováno.

 
 
16:00 - 16:05

Závěr programu

Po skončení odborného programu sesterského sympozia
vstup na lékařské sympozium v ceně poplatku.
----------------------------------------------------------------------------------------------
PRO ZÁJEMCE – LÉKAŘE I SESTRY – JSME PŘIPRAVILI SEMINÁŘ
Po skončení odborného programu lékařů Krajský úřad – Konferenční sál

1.

Resuscitace u dětí - 20 min.

Gabera A., Vacíková J. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Krajská zdravotní, a. s..