15. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE, 29.05.2015, Ústí nad Labem

 

29.05.2015

08:00 - 16:00

Registrace

 
09:00 - 09:05

Zahájení

 
09:05 - 10:50

Odborný program

1.

Bolesti dolních zad – predikce úspěchu léčby z pohledu naší komplexní civilizace - 15 min.

MUDr. Pavel Maršálek
Rehabilitační oddělení KZ, a. s. , Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 
2.

Bolesti dolních zad z pohledu centrálních mechanismů bolesti a jiné veselé příhody - 40 min.

as. MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Klinika rehabilitace, 3. lékařská fakulta a FN Královské Vinohrady, Praha

 
3.

Bolesti dolních zad z pohledu diferenciální diagnostiky - 20 min.

doc. PaedDr. MUDr. Jan Kálal, Csc.
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta a FN v Motole

 
4.

Diferenciální diagnostika bolestí dolních zad a spolehlivost vyšetřovacích manévrů SIK - 15 min.

MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice

 
5.

Současný výzkum a minulost LBP - 15 min.

Eva Nováková, Dipl. MDT
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice

 
 
10:50 - 11:00

Diskuze

 
11:00 - 11:30

Přestávka - občerstvení

 
11:30 - 13:00

Odborný program

1.

Bolesti zad z pohledu algeziologa - 30 min.

MUDr. Pavlína Nosková
Centrum léčby bolesti Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

 
2.

Bolesti dolních zad z pohledu radiologa a umění rituálu periradikulární terapie - 15 min.

MUDr. David Škvára
Radiodiagnostické oddělení, KZ a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

 
3.

Vliv výhřezu meziobratlové plotýnky na funkci páteře - 15 min.

doc. MUDr. Miroslav Tichý, Csc.
Fakulta zdravotnických studií Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 
4.

Bolesti dolních zad z pohledu neurochirurga - 15 min.

MUDr. Martin Bolcha
Neurochirurgické oddělení KZ a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o. z.

 
5.

Impingement kyčelního kloubu jako možný původce bolesti - 15 min.

MUDr. Pavel Neckář
Ortopedické oddělení KZ, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 
 
13:00 - 13:10

Diskuze

 
13:10 - 13:20

Nové technologie v rehabilitační technice a novinky v oblasti servisu zdravotnické techniky – MADISSON s.r.o.

DiS. Jan Sova

 
13:20 - 14:00

Přestávka - oběd

 
14:00 - 15:10

Odborný program

1.

Stanish protokol - 15 min.

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
Rehaspring centrum s. r. o., Čelákovice

 
2.

Bolesti dolních zad z pohledu psychosomatiky - 35 min.

Mgr. Veronika Roudná
Rehabilitační oddělení KZ, a. s. , Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 
3.

Bolesti dolních zad z pohledu čínské medicíny - 20 min.

PaedDr. Petr Tlapák, CSc.
Fakulta zdravotnických studií Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 
 
15:10 - 15:20

Diskuze

 
15:20 - 15:30

Vydávání certifikátů

 
15:30 - 16:00

Tai chi v praxi (v prostoru před jižním vchodem do přednáškového komplexu)

PaedDr. Petr Tlapák, CSc.
Fakulta zdravotnických studií Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem