XIII. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI, 04.10.2015 - 06.10.2015, Ústí nad Labem

 

04.10.2015

16:00 - 19:00

Registrace

 
19:00 - 21:00

Welcome drink

05.10.2015

07:30 - 18:00

RegistraceLÉKAŘSKÁ SEKCE 5.10.2015
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem

 
08:15 - 08:30

Opening ceremony

Sameš M., Vrzala J., Lukáš R., Rudinský B.

 
08:30 - 09:35

Blok I. – Deformity I.

Repko M., Sameš M.

1.

Sagitální profil pacientů a Scheuermannovým onemocněním operačně léčených solitárně zadním přístupem s využitím Smith-Petersenových osteotomií - 10 min.

Repko M., Leznar M., Filipovič M., Tichý V., Šprláková-Puková A. – Ortopedická klinika LF MU a FN Brno, Univerzitní centrum pro výzkum skolióz LF MU Brno

 
2.

Lze pomocí MR predikovat flexibilitu hrudní kyfózy u Scheuermannovy choroby? - 10 min.

Kaiser R. (1,2), Behrbalk E. (2), Walsh M. (2), Waldauf P. (3), Perez B. (2), Mehdian H. (2) – (1)Neurochirurgická a neuroonkologická klinika ÚVN a 1. LF UK, Praha, (2) Nottingham University Hospitals NHS Trust, QMC, The Centre for Spinal Studies and Surgery, Nottingham, UK, (3) FNKV a 3. LF UK, Klinika anesteziologie a resuscitace, Praha, ČR

 
3.

Sagitální a frontální profil operačně léčených skoliotických křivek při neurofibromatóze - 10 min.

Prýmek M., Leznar M., Repko M., Filipovič M. - Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 
4.

Vliv moderních páteřních instrumentárií na míru korekce adolescentní skoliózy typu Lenke 1 ve frontální a sagitální rovině - 10 min.

Repko M., Leznar M., Filipovič M., Břízová P., Prýmek M. - Ortopedická klinika LF MU a FN Brno, Univerzitní centrum pro výzkum skolióz LF MU Brno

 
5.

Naše skúsenosti s guided growth system SOCORE pri liečbe deformít chrbtice - 10 min.

Hartel M., Popluhár J., Vereš P. - Oddelenie pediatrickej ortopédie FNsP Žilina, SK

 
6.

Kardio Line - minisympozium
Treatment Options for Stabilization and Fusion of Thoracolumbar Fractures and Instabilities in Osteoporotic Patients
- 12 min.

Kilian F.Ch. - SPINE CENTER-Catholic Hospital Koblenz, Germany

 
 
09:35 - 10:20

Blok II. – Zvané přednášky

Spinal sagital balance - controvesion duel

1.

Thome C. – Universitätsklinikum für Neurochirurgie. Medizinische Universität Innsbruck - 15 min.

 
2.

Suchomel P. - Neurochirurgické oddělení, Neurocentrum, Krajská nemocnice Liberec - 15 min.

 
3.

Diskuse - 15 min.

 
 
10:20 - 10:40

Coffee break

 
10:40 - 11:30

Blok III. – Deformity II.

Chaloupka R., Skála-Rosenbaum J.

1.

Hluboké paraspinální svaly u idiopatické skoliozy – elektrofyziologická a histochemická studie - 10 min.

Krbec M. (3), Zámečník J. (1), Štětkářova I. (2), Háček J. (1), Dahmen R.A. (1), Skála-Rosenbaum J. (3), Boček V. (2), Brabec K. (2) - (1) Klinika patologie a molekulární medicíny, 2LF UK v Praze a FN Motol, (2) Neurologická klinika, 3 LF UK v Praze a FNKV, (3) Ortopedicko-traumatologická klinika, 3 LF UK v Praze a FNKV

 
2.

Neskoliotické sagitálne poruchy chrbtice u detí a ich riešenie - 10 min.

Popluhár J., Hartel M., Krauseová O., Šafek K. - Oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina, SK

 
3.

Kineziologické vyšetření pacientů s pravostrannou hrudní adolescentní idiopatickou křivkou a kontrolního souboru - 10 min.

Chaloupka R. (1), Hubáčková M. (2), Hladíková J. (2) - (1)Ortopedická klinika LF MU a FN Brno, (2)Rehabilitační oddělení FN Brno

 
4.

Degenerativní skoliosa - 10 min.

Tóth L., Včelák J., Šuman R. - Ortopedická klinika, Nemocnice Na Bulovce, Praha

 
5.

Bezprostredná rehabilitačná starostlivosť o pacienta po operačnej terapii deformít chrbtice - 10 min.

Kapitulíková D. - Oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina, SK

 
 
11:30 - 11:40

Výroční cena výboru ČSCHS za odbornou publikaci

 
11:40 - 12:40

Sympozium ProMedicus s.r.o.

 
12:40 - 13:40

Oběd

 
13:40 - 15:10

Blok IV. – Tumory

Štulík J., Vachata P.

1.

Radikální resekce primárních nádorů a solitárních metastáz páteře - 17 min.

Štulík J.- Spondylochrirugické oddělení FN Motol a 1. LF UK Praha

 
2.

Cervikální spondylektomie u primárních a sekundárních tumorů - 10 min.

Vachata P., Sameš M. - Neurochirurgická klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí n. L.

 
3.

Osteosarkom páteře - 10 min.

Včelák J., Tóth L., Matějovský Z. - Ortopedická klinika, Nemocnice Na Bulovce, Praha

 
4.

Metastatické postižení páteře u Grawitzova tumoru – chirurgická léčba - 10 min.

Pešek J., Cienciala J., Grosman R. – Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 
5.

Agresivní hemagiom - 10 min.

Filipovič M. - Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 
6.

Intradurálne extramedulárne tumory chrbtice (IDEM) - výsledky súboru 66 pacientov operovaných v 2009-2015 na neurochirurgii v Nitre - 10 min.

Koleják K., Šedivý O., Moják P., Bielich M. - Neurochirurgická klinika UKF Nitra, SK

 
7.

Ependymóm - chirurgická liečba, kazuistika - 10 min.

Sloboda T. - ÚVN SNP FN Ružomberok, Katolícka univerzita, SK

 
 
15:10 - 15:30

Coffee break

 
15:30 - 16:30

Panel – Metastázy - kazuistiky

Štulík J., Suchomel P., Repko M., Rudinský B., Hrabálek L., Sameš M., Feltl D., Chodacká M.

 
16:40 - 18:00

Blok V. – Krční

Hrabálek V., Vaněk P.

1.

Chirurgická terapie revmatického postižení kraniocervikálního přechodu - 10 min.

Vaněk P., Bradáč O., Saur K., Beneš Vl. - Neurochirurgická klinika 1. LF UK a VFN ÚVN Střešovice, Praha

 
2.

Atlanto-okcipitální dislokace - raritní poranění? - 10 min.

Skála-Rosenbaum J., Krbec M., Douša P. - Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha

 
3.

Přední transartikulární fixace u traumat se subluxací C1/2 - 10 min.

Bludovský D., Štěpánek D., Žídek S. - Neurochirurgická klinika LF UK a FN v Plzni

 
4.

Kraniocervikální pneumatizace provázená neurologickou symptomatikou – kazuistika - 10 min.

Šprláková – Puková A. (1), Keřkovský M. (1), Kocanda J. (2), Jura R. (3), Svoboda T. (4), Repko M. (2) – (1) Radiologická klinika LF MU a FN Brno, (2) Ortopedická klinika LF MU a FN Brno, (3) Neurologická klinika LF MU a FN Brno, (4)N eurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

 
5.

Vliv cervikální spondylogenní míšní komprese na korové funkce - 10 min.

Hrabálek L. (1), Hluštík P. (2), Hok P. (2), Čecháková E. (3), Wanek T. (1), Otruba P. (2), Vaverka M. (1), Kaňovský P. (2) - (1) Neurochirurgická klinika FN a LF UP v Olomouci, (2) Neurologická klinika FN a LF UP v Olomouci, (3) Radiologická klinika FN a LF UP v Olomouci

 
6.

Nestabilita po operacích krční páteře ze zadního přístupu - experiment - 10 min.

Ryba L. (1), Florián Z. (2), Návrat T. (2), Chaloupka R. (1), Ženčica P. (1) - (1) Ortopedická klinika LF MU a FN Brno, (2) VUT, Fakulta strojního inženýrství, Brno

 
7.

Adjacent disc height changes following single level anterior cervical discectomy and fusion - 10 min.

Youssef O., Refaat M.I. - Neurosurgery department, Cairo University, Cairo, Egypt

 
8.

Akútny pooperačný spinálny epidurálny hematóm v krčnej chrbtici - 10 min.

Žingor D., Rudinský B. - Neurochirurgická klinika Nové Zámky, SK

 
 
18:00 - 18:00

Závěr jednacího dne

 
18:00 - 19:00

Schůze ČSCHS

 
20:00 - 02:00

Společenský večer Hotel a restaurant Větruše

Doprava pro účastníky zajištěna kongresovými autobusy.


SESTERSKÁ SEKCE 5.10.2015
BEST WESTERN Hotel Vladimir

 
07:30 - 12:30

Registrace - Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem

 
13:00 - 17:30

Registrace - Best Western hotel Vladimír

 
14:00 - 15:35

Blok I.

Nemčeková E., Tomová K., Zemanová V.

1.

Úvodní slovo - 5 min.

Tomová K. – Neurochirurgická klinika UJEP, KZ, a.s., MN,o.z. v Ústí n.L.

 
2.

Představení NCH kliniky Ústí nad Labem - 15 min.

Tesařová M., Lippertová L. – Neurochirurgická klinika UJEP, KZ, a.s., MN,o.z. v Ústí n.L.

 
3.

Perioperační péče - degenerativní onemocnění LS páteře - zadní přístupy - 15 min.

Lengálová L., Marková I. – COS ortopedie, FN Brno

 
4.

Perioperační péče - degenerativní onemocnění LS páteře - přední výkony - 15 min.

Marková I., Lengálová L. – COS ortopedie, FN Brno

 
5.

Vertebroplastiky a kyfoplastiky - 15 min.

Bílková A. – Neurochirurgická klinika UJEP, KZ, a.s., MN,o.z. v Ústí n.L.

 
6.

Péče o pacieta po SI fixaci - 15 min.

Dvořáková P. – Neurochirurgická klinika UJEP, KZ, a.s., MN,o.z. v Ústí n.L.

 
7.

Chirurgická léčba revmatického postižení krční páteře - 15 min.

Hillová D., Janáčková D. – Spondylochirurgické oddělení, Neurochirurgická klinika ÚVN Praha

 
8.

Diskuse

 
 
15:35 - 16:00

Coffee break

 
16:00 - 17:30

BLOK II.

Slabáková K., Zemanová V., Lippertová L.

1.

Používání RTG ochranných pomůcek na operačním sále, RTG legislativa - 15 min.

Drábková L., Zemanová V. – COS, Neurochirurgická klinika UJEP, KZ, a.s., MN,o.z. v Ústí n.L.

 
2.

Konzervativní léčení pacientů s poraněním páteře a ošetřovatelská péče - 15 min.

Šlechtická A., Omerovič D. – Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 
3.

Spondylochirurgické výkony z pohledu ambulantní sestry - 15 min.

Vernerová I., Murdychová O. – Neurochirurgická klinika UJEP, KZ, a.s., MN,o.z. v Ústí n.L.

 
4.

Spinální operativa z pohledu perioperační sestry - 15 min.

Rokošová J. – COS, Neurochirurgická klinika UJEP, KZ, a.s., MN,o.z. v Ústí n.L.

 
5.

Ošetřovatelská péče o pacienty po stabilizačních operacích - 15 min.

Klimšová K., Vavrečková P. – Neurochirurgická klinika, FN Ostrava

 
6.

Operačná liečba detí so špecifickou spondylidiscitidou - 15 min.

Máliková L., Mráziková M., Šíšová K. – Pediatrická ortopédia - operačná sála, FNsP Žilina,Slovensko

 
7.

Diskuse

 
 
20:00 - 02:00

Společenský večer Hotel & Restaurant Větruše

Doprava pro účastníky zajištěna kongresovými autobusy.

06.10.2015

08:30 - 15:00

RegistraceLÉKAŘSKÁ SEKCE 6.10.2015
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem

 
09:00 - 09:50

Blok VI. – Komplikace

Toth L., Rudinský B.

1.

Infekty ve spondylochirurgii - 10 min.

Ženčica P., Motyčka J., Vyskočil R., Ryba L., Chaloupka R. - Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 
2.

Riešenie pooperačného úniku likvoru a ranovej infekcie po operácii driekovej chrbtice - 10 min.

Bačinský P., Filko P., Rosival R. – Neurochirurgia Žilina, SK

 
3.

Repair of lateral incidental durotomies in lumbar decompressive surgeries using fat and muscle grafts - 10 min.

Youssef O. - Neurosurgery department, Cairo University, Cairo, Egypt

 
4.

Dysfágia po prednej krčnej diskektómii a implantácii klietky s integrovanou dlahou - 10 min.

Opšenák R., Kolarovszki B., Šutovský J., Benčo M. – Neurochirurgická klinika JLF UK, Univerzitná nemocnica Martin, SK

 
5.

Komplikácia "stand alone" PLIF - kazuistika - 10 min.

Filko P., Bačinský P., Rosival R. - Neurochirurgické oddelenie FNsP Žilina, SK

 
 
09:50 - 10:20

Sympozium Medtronic Czechia s.r.o.

 
10:20 - 10:40

Coffee break

 
10:40 - 11:40

Blok VII. – Bederní I.

Chrobok J., Pilát P.

1.

Dlhodobé výsledky po prednej intervertebrálnej fúzii (ALIF) - 10 min.

Žingor D., Rudinský B. - Neurochirurgická klinika Nové Zámky, SK

 
2.

Operační léčba olisthesy metodou ALIF stand alone - 10 min.

Pilát P. (1), Sauer M. (2) - (1) Ortopedické oddělení, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (2) Chirurgické oddělení, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

 
3.

Dlouhodobý průběh a konsekvence u bederních endoprotéz - 10 min.

Chrobok J., Šťastná D. - Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha

 
4.

Zadná dynamická stabilizácia v liečbe degeratívneho ochorenia driekovej chrbtice - 10 min.

Chochol J., Džubera A. - Neurochirurgická klinika LFUK, SZU a UNB, Dérerová NsP, Bratislava, SK

 
5.

Úprava motorického deficitu kořene L5 po odstranění výhřezu disku - 10 min.

Teplý J., Nevšímal M. – Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

 
6.

Timing lumbální mikrodisektomie - 10 min.

Vaverka M. – Neurochirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci

 
7.

Juvenilní istmická spondylolistesa – možnosti řešení - 10 min.

Bolcha M. - Neurochirurgická klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

 
 
11:40 - 12:30

Blok VIII. – Bederní II.

Cienciala J., Barsa P.

1.

Je 360° bederní fúze provedená metodou PLIF z laminektomie rizikem pro akceleraci degenerativních změn v přilehlém segmentu? - 10 min.

Barsa P. (1), Cienciala J. (2), Suchomel P. (1) – (1)Neurochirurgické oddělení, Neurocentrum, Krajská nemocnice Liberec, (1) Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 
2.

Dlouhodobé výsledky totální náhrady disku bederní páteře a vliv na přilehlý segment i sagitální balanci - 10 min.

Cienciala J., Němec F., Návrat T. – Ortopedická klinika LF MU a FN Brno, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky

 
3.

Funkční důsledky herniace intervertebrálního disku pro pohybový segment páteře - 10 min.

Tichý M. - FZS UJEP v Ústí nad Labem

 
4.

Etiopatogeneze lumbální spinální stenózy: úloha vaskularizace v rozvoji hypertrofie ligamentum flavum - 10 min.

Ježek J. (1)Jirásek T. (2), Krbec M. (1) – (1)Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3. LF UK, (2)Patologie, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

 
5.

Zmeny profilu cytokínov a chemokínov u pacientov s spondylolistézou lumbálnej chrbtice - 10 min.

Šutovský J. (1), Benčo M. (1), Miklušica J. (2), Šutovská M. (3) – (1) Neurochirurgická klinika UN Martin, SK, (2) Chirurgická klinika a transplantačné centrum, (3) Ústav farmakológie

 
 
12:30 - 13:30

Oběd

 
13:30 - 15:00

Blok IX. – Varia

Žídek S., Masopust V.

1.

Současný stav experimentální rekonstrukce traumatické míšní léze - 10 min.

Hejčl A. (1.2), Jendelová P. (2), Syková R. (2), Sameš M. (1) – (1)Neurochirurgická klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., (2)Ústav experimentální medicíny AV ČR

 
2.

Počítačové modelování mechanismu vzniku zlomenin Th-L přechodu u jezdců rally - 10 min.

Obruba P. (1), Čapek L. (2), Avenarius J. (1), Černohorský P. (3) – (1)Klinika úrazové chirurgie UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., Krajská zdravotní, a.s., (2) Technická univerzita v Liberci, Laboratoř aplikované mechaniky, (3) Asociace jezdců rally ČR

 
3.

Úskalí gerontospondylochirurgie - 10 min.

Žídek S., Kulle M., Bludovský D. – Neurochirurgická klinika FN Plzeň

 
4.

Lumbar pedicle cortical bone trajectory screws, a recent modality in osteoporotic spinal fixation procedures: technique and earely outcome - 10 min.

Youssef O., Alaa Azzazi – Neurosurgery department, Cairo University, Cairo, Egypt

 
5.

Neuromodulace u epiduralni fibrozy - 10 min.

Masopust V., Holubova J. – Neurochirurgická a neuroonkologická klinika ÚVN-VFN a 1. LF UK, Praha

 
6.

Local steroid application for early postsurgical lumbar discectomy pain relief - 10 min.

Youssef O. – Neurosurgery department, Cairo University, Cairo, Egypt

 
7.

Denervace facetových kloubů LS páteře - 10 min.

Vrzala J. ml.. – Ortopedické oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí n.L., o.z..

 
8.

Rádiofrekvenčná ablácia - naše skúsenosti - 10 min.

Rusnák R., Sloboda T. – ÚVN SNP FN Ružomberok, Katolícka univerzita, SK

 
9.

RTG záření ve spondylochirurgii - 10 min.

Soukup J. – Ortopedické oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.

 
 
15:00 - 15:00

Závěr kongresuSESTERSKÁ SEKCE
BEST WESTERN Hotel Vladimir

 
08:30 - 12:00

Registrace - Best Western hotel Vladimír

 
09:00 - 10:30

BLOK III.

Marková I., Zemanová V., Tomová K.

1.

S4 cervical system-zadní stabilizace krční páteře - 15 min.

Svobodová M. – OSL-Neurochirurgická klinika, FN Plzeň

 
2.

Ošetřovatelská péče o nemocné po operaci hrudní a bederní páteře - 15 min.

Jehličková J., Hubičková S. – Neurochirurgická klinika, FN Plzeň

 
3.

Manažment komunikácie a perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti při operačnej liečbe deformít chrbtice u detí - 15 min.

Nemčeková E. – Oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina, Slovensko

 
4.

Ošetrovateľské špecifiká pri nádoroch chrbtice - 15 min.

Feriancová M., Cabadajová S. – Neurochirurgické oddělení, FNsP Žilina, Slovensko

 
5.

Kdo je zdravotní sestra? - 15 min.

Slabáková K., Petulová L., Somorovská L. – Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín

 
6.

Diskuse

 
 
10:30 - 11:00

Coffee break

 
11:00 - 12:00

BLOK IV.

Janáčková D., Tomová K., Lippertová L.

1.

Interspinózne fixácie - 15 min.

Rajčanová I., Hrnčárová S. – Neurochirurgické oddělení, FNsP Žilina, Slovensko

 
2.

Bezprostredná rehabilitačná starostlivosť o pacienta po operačnej terapii deformít chrbtice - 15 min.

Kapitulíková D. – Oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina, Slovensko

 
3.

Spondylochirurgie z pohledu instrumentářky - 15 min.

Panská M. – OSL-Neurochirurgická klinika, FN Plzeň

 
4.

Diskuse

 
 
12:00 - 12:00

Závěr sekce sesterE-POSTERY

1.

P1. Krátkodobé klinické výsledky occipitocervicální fůze

Kazda s., Mužík V.
Fakultní nemocnice Brno, Klinika úrazové chirurgie, Brno, Česká republika

 
2.

P2. Nitrokloubní artrodéza při nestabilitě krční páteře – první výsledky prospektivní studie

Novák V., Wanek T., Hrabálek L.
Neurochirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci

 
3.

P3. Naše skúsenosti s vertebroplastikou a kyfoplastikou

Filko P., Rosival R., Bačinský P.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Neurochirurgické oddelenie, Žilina, SK

 
4.

P4. Naše skúsenosti s interspinóznou fixáciou systémom Stenofix

Rosíval R., Filko P.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Neurochirurgické oddelenie, Žilina, SK

 
5.

P5. Metastatické postižení páteře – praxe a postup na našem pracovišti

Kharisov A., Brož T., Janiga M.
Neurochirurgické odd., NPK a.s., Pardubice