XXXVI. národní kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí, 24.09.2015 - 26.09.2015, Praha

 

24.09.2015

14:00 - 17:30

GMV non ablative Surgery Symposium

využití plazmové technologie v estetické medicíně a chirurgii
Předkongresové sympozium

1.

Zahraniční host

Fatuzzo Gianluca, M.D. (Italy)

 
2.

Program

Introduction of the company GMV
History of soft surgery Plexr Vibrance

Correction of soft surgical blepharoplasty
Non ablative blefaroplasty

The importance of Plexr in Soft Surgery
Latest developments in non ablative blepharoplasty
Blefaroplasty
Goose foot
Non ablative face and body lifting
Plexr therapy of active and cronic acne

Removal
- Tatto
- Xantelasmata
- Scar
- Stain
- Hemangioma
- Basal cell carcinoma

 
 
16:00 - 19:00

Registrace

Suite 1 (3. poschodí)

 
19:00 - 21:00

Uvítací koktejl

Let´s Eat (2. poschodí)

25.09.2015

07:00 - 19:00

Registrace

 
08:30 - 09:00

Zahájení kongresu

 
09:00 - 10:30

ESTETICKÁ A REKONSTRUKČNÍ CHIRURGIE HLAVY A KRKU I.

Moderátor: B. Zálešák, D. Stehlík

1.

Rekonstrukce poúrazového defektu nosu - 10 min.

M. Dušková, K. Schwarzmannová, J. Bayer, A. Sukop
Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV Praha, ČR

 
2.

Rekonstrukce defektů nosu čelním lalokem - 10 min.

Z. Dvořák, P. Novák, T. Výška, J. Veselý
KPECH FN U sv. Anny v Brně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, ČR

 
3.

Rhinoplastika v kombinaci se septoplastikou - 12 min.

R. Kufa, J. Kastner
Perfect Clinic, Praha, ČR

 
4.

Řešení ztrátových poranění měkkých tkání hlavy - 12 min.

J. Bayer, K. Schwarzmannová, M. Dušková, A. Sukop
Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV Praha, ČR

 
5.

Replantace akrálních částí hlavy - 12 min.

T. Kubek, L. Kučerová, J. Veselý, I. Stupka, P. Novák, T. Mrázek
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Klinika plastické a estetické chirurgie, Brno, ČR

 
6.

Submentální a supraklavikulární lalok - 10 min.

Z. Dvořák (1), R. Pink (2), P. Michl (2), P. Heinz (2), P. Tvrdý (2)
(1) KPECH FN u sv. Anny v Brně, (2) Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, FN Olomouc, ČR

Panelová diskuze k tématu: L. Dražan, V. Mařík, M. Molitor, L. Fialová

 
 
10:30 - 11:00

Coffee break

 
11:00 - 13:00

ESTETICKÁ A REKONSTRUKČNÍ CHIRURGIE HLAVY A KRKU II.

Moderátor: D. Stehlík, B. Zálešák

1.

Facial makeover - nové využití ortognátní chirurgie ke zlepšení estetiky obličeje - 15 min.

R. Foltán, K. Klíma, J. Šebek, L. Punčochářová
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK a VFN, Praha, ČR

 
2.

Využití 3D plánování v primární mikrochirurgické rekonstrukci obličejového defektu - 15 min.

R. Foltán (1), M. Molitor (2)
(1) Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1.LF UK a VFN, Praha, (2) Klinika plastické chirurgie, Nemocnice Na Bulovce, Praha, ČR

 
3.

Funkční rekonstrukce při paréze lícního nervu - 10 min.

Š. Stiborová, J. Veselý
Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně, LF MU Brno, ČR

 
4.

Víčkové implantáty v terapii lagoftalmu - 10 min.

M. Odehnal (1), M. Chovanec (2), J. Malec (1), D.Dotřelová (1)
(1) Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha, (2) Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, ČR

 
5.

Úskalí blepharoplastiky dolních víček - 15 min.

P. Kurial (1,2), V. Mařík (1,2)
(1) RRC-clinic, Hluboká nad Vltavou, (2) Nemocnice České Budějovice,a.s., Oddělení plastické chirurgie, České Budějovice, ČR

 
6.

Riešenie rozsiahleho hlbokého defektu v oblasti tváre - 15 min.

P. Lengyel, J. Gajdoš, M. Baran, J. Bumbera
Klinika pre liečbu popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Košice, SR

 
7.

Výsledky průzkumu využití operačních lupových brýlí v praxi plastického chirurga - 8 min.

L. Vaněčková, B. Zálešák
Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc, ČR

Panelová diskuze k tématu: A. Sukop, M. Dušková, Z. Dvořák, J. Fedeleš jun.

 
 
13:00 - 14:00

Oběd

 
14:00 - 15:30

NOVÉ POSTUPY

Moderátor: B. Zálešák, D. Stehlík

1.

Porovnání technik zpracování tukové tkáně pro fat grafting in vitro - 10 min.

L. Streit (1), J. Jaroš (2), V. Jurtíková (2), J. Pospíšil (2), L. Dražan (1), P. Hýža (1), Z. Dvořák (1), I. Stupka (1), P. Novák, T. Výška (1), J. Veselý (1), A. Hamlp (2)
(1) FN u sv. Anny v Brně, Klinika plastické a estetické, Brno, (2) Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Ústav histologie a embryologie, Brno, ČR

 
2.

Srovnání počtu erytrocytů, leukocytů a progenitorových buněk v lipoaspirátu odebraném za použití různých liposukčních technik - 10 min.

I. Justan (1), E. Trupar (2), J. Skopalík (3)
(1) Surgal Clinic, Oddělení plastické a estetické chirurgie, Brno, Oddělení chirurgické onkologie, Brno, (2) Klinika popálenin, FN Brno, (3) Centrum biomedicínského inženýrství – Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno, ČR

 
3.

Rekonstrukce vrozených vývojových vad prsu lipomodelací - 10 min.

L. Streit (1), L. Dražan (1), P. Novák (1), Z. Dvořák (1), M. Schneiderová (2), J. Veselý (1)
(1) FN u sv. Anny v Brně, Klinika plastické a estetické chirurgie, Brno, (2) Masarykův onkologický ústav, Oddělení radiologie, Brno, ČR

 
4.

Naše skúsenosti s alogénnou acelulárnou dermálnou matrix při rekonštrukcii prsníka - 10 min.

M. Boháč, J. Koller (2), J. Fedeleš jr. (1), J. Fedeleš sen. (1)
Klinika plastickej estetickej a rekonštrukčnej chirurgie, Bratislava, Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie SZU a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, UNB Ružinov, (2) Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, UNB Ružinov, SR

 
5.

Použitie NPWT pri rekonštrukčných operáciách v plastickej chirurgii - 10 min.

J. Ulianko
KPCH FNsP FDR, Banská Bystrica, SR

 
6.

Syndróm tukovej embólie při laserom asistovanej liposukcii - raritná komplikácia a jedna kazuistika so šťastným koncom - 8 min.

M. Baran, P. Lengyel (1)
Estetique centrum , 1. súkromná nemocnica Košice-Šaca, (1) Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, 1. súkromná nemocnica Košice-Šaca, SR

 
7.

Plasmaterapie u chronických kožních defektů - výsledky prospektivní studie - 10 min.

D. Stehlík
Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc, ČR

Panelová diskuze k tématu: P. Kurial, D. Palenčár, R. Kufa, Š. Stiborová

 
 
15:30 - 16:00

SYMPOZIUM FIRMY MUCOS

Otok a lymfatický systém v pooperačním hojení
doc. MUDr. Martin Wald, PhD.

 
16:00 - 16:30

Coffee break

 
16:30 - 18:00

ZÁLEŽITOSTI OBORU A ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

Moderátor: D. Stehlík, B. Zálešák

1.

„QUO VADIS“ Plastická chirurgie v současném systému DRG? - 8 min.

A. Sukop (1), A. Fibír (2), J. Veselý (3), L. Dražan (3)
(1) FN Královské Vinohrady, Klinika plastické chirugie, Praha, (2) FN Hradec Králové, Oddělení plastické a estetické chirurgie a léčby popálenin, (3) FN u sv. Anny, Klinika plastické a estetické chirurgie, Brno, ČR

 
2.

Acta chirurgiae plasticae – minulost a budoucnost - 8 min.

A. Fíbr (1), M. Molitor (2)
(1) Odděení plastické a rekonstrukční chirurgie a léčby popálenin Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové, (2) Klinika plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha, ČR

 
3.

Plastická chirurgie v období restrikce lůžkového fondu - 8 min.

D. Stehlík, B. Zálešák
Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc, ČR

 
4.

Web společnosti - 8 min.

B. Zálešák, P. Christodoulou
Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc, ČR

Shromáždění členů společnosti
VÝBOR SPOLEČNOSTI
Slovo prezidenta společnosti
Změna stanov, diskuze a hlasování

 
 
20:00 - 01:00

Společenský večer

26.09.2015

08:00 - 19:00

Registrace

 
08:30 - 10:00

REKONSTRUKČNÍ CHIRURGIE, VÁRIA

Moderátor: B. Zálešák, D. Stehlík

1.

Rekonstrukce traumatických defektů distální třetiny bérce fasciokutánním surálním lalokem - naše zkušenosti - 8 min.

I. Slaninka, A. Fibír, R. Čáp, L. Klein, F. Hošek, L. Hasenöhrlová, A. Bajus, O. Šedivý
Oddělení plastické a rekonstrukční chirurgie a léčby popálenin, Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové, ČR

 
2.

Anestezie a rekurence maligního melanomu - 8 min.

O. Šedivý, A. Fibír, I. Slaninka
Oddělení plastické a estetické chirurgie a léčby popálenin, FN Hradec Králové, ČR

 
3.

Nové trendy? Stopkované perforátorové laloky - 8 min.

Š. Staňková
1. chirurgická klinika VFN Praha, ČR

 
4.

Nízká osteoplastická amputace bérce pomocí vaskularizovaného kostního štěpu. - 8 min.

P. Christodoulou, B. Zálešák, R. Lysák
Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc, ČR

 
5.

Použitie TRAM lalokov k rekonštrukcii hrudnej steny - 8 min.

J. Ulianko
KPCH FNsP FDR, Banská Bystrica, SR

 
6.

Bariérová účinnost polyuretanové fólie v prevenci pooperační infekce u volných svalových laloků - 8 min.

K. Podkalská-Sommerová, B. Zálešák, D. Stehlík, R. Lysák
Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc, ČR

 
7.

Historické záznamy o operacích kosmetických vad prsů - 8 min.

J. Měšťák1, A. Sukop2 , A. Nejedlý2
1Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Bulovka, Praha, 2Klinika plastické chirurgie a 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha, ČR

 
8.

“Tako-tsubo” - ojedinělá interní komplikace estetického výkonu - 8 min.

I. Menšík
BODY klinika plastické chirurgie, s. r. o., Brno, ČR

Panelová diskuze k tématu: A. Nejedlý, J. Fedeleš sen, T. Kydlíček, L. Kučerová

 
 
10:00 - 10:30

Coffee break

 
10:30 - 12:30

REKONSTRUKČNÍ A ESTETICKÁ CHIRURGIE PRSU

Moderátor: D. Stehlík, B. Zálešák

1.

SSM s rekonstrukcí implantátem-náš koncept - 8 min.

V. Mařík, P. Kurial, J. Kasper, H. Janoušková
Oddělení plastické chirurgie České Budějovice, ČR

 
2.

Využí dermálních suspensních laloků u "Wise pattern" mamaplastiky - prevence rekurentní glandulární ptozy - 10 min.

B. Zálešák, D. Stehlík, R. Lysák, J. Šilhánková
Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc, ČR

 
3.

Rekonstrukce prsu na českém západě - děláme to dobře? - 10 min.

V. Bursa, T. Kydlíček, I. Třešková
FN Plzeň, Oddělení plastické chirurgie, FN Plzeň, OPCH

 
4.

Spokojenost pacientek po dvoudobé okamžité rekonstrukci prsu - retrospektivní studie - 8 min.

I. Justan, O. Coufal, L. Gabrielová, O. Zapletal, P. Hýža, P. Krsička
Masarykův onkologický ústav, Oddělení chirurgické onkologie, Brno, ČR

 
5.

Komplikace okamžité dvoudobé rekonstrukce prsu po mastektomii - 8 min.

I. Justan, O. Coufal, L. Gabrielová
Masarykův onkologický ústav, Oddělení chirurgické onkologie, Brno, ČR

 
6.

Primární rekonstrukce prsu implantátem - 8 min.

L. Zárubová (1,2), A. Sukop (1), R. Gurlich (2), L. Betlachová (3)
(1) Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Klinika plastické chirurgie, Praha, (2) Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Chirurgická klinika, Praha, (3) Nemocnice Na Bulovce, Ústav radiační onkologie, Praha, ČR

 
7.

Dva spôsoby zlepšenia cievneho zásobenia DIEP laloku - 8 min.

D. Palenčár, Š. Krivosudský, K. Simonová, J. Fedeleš sen.
Klinika plast chir LFUK SZU a UNB Bratislava, SR

 
8.

Kombinovaná autoaugmentácia a augmentácia prsníkov - 8 min.

V. Jurášek,
Porta Med s.r.o., Košice, SR

Panelová diskuze k tématu: M. Krejča, T. Doležel, V. Bursa, I. Menšík

 
 
12:30 - 13:00

SYMPOZIUM FIRMY POLYTECH

Téma vyhrazeno

 
13:00 - 14:00

Oběd


ISAPS PANEL
UPDATE IN BREAST SURGERY

 
14:00 - 14:20

Mammoplasty and mastopexy: a personal approach

C. Roxo /Brazílie/

 
14:20 - 14:40

Strategy for natural breast augmentation

E. Auclair /Francie/

 
14:40 - 15:00

Breast implants: characteristics of implant according to types and companies

N. Friedman /Izrael/

 
15:00 - 15:20

Augmentation mammoplasty: difficult cases

G. Campiglio /Itálie/

 
15:20 - 15:40

Polyurethane implants

M. Pelle /Itálie/

 
15:40 - 16:00

Anatomical implants: how to avoid complications

S. Saad /Libanon/

 
16:00 - 16:30

Coffee break

 
16:30 - 16:50

Strategies for correction of secondary defects in revisional mammaplasty

B. Henriquez /Kolumbie/

 
16:50 - 17:10

The Versatility of Fat in Breast Surgery

D. Del Vecchio /USA/

 
17:10 - 17:30

Augmentation mastopexy

N. Cerkes /Turecko/

 
17:30 - 17:50

Elevation of submammary fold: myth or reality

N. Celik /Turecko/

 
17:50 - 18:10

Breast aesthetic surgery. An algorithm for successful results

V. Kontoes /Řecko/

 
18:10 - 18:30

Tuberous breast correction

A. Mandrekas /Řecko/

 
18:30 - 18:35

End of the CongressSESTERSKÁ SEKCE
ROLE SESTRY V LÉČBĚ CHRONICKÝCH KOŽNÍCH DEFEKTŮ - NOVÉ TRENDY

 
14:00 - 15:30

Blok I.

I. Hatalová, E. Směšná

1.

Lymfangiom krku u dětí

M. Vychodilová
FN Olomouc, Centrální operační sály

 
2.

Krytí defektu preexpandovaným kožním štěpem

P. Woltnerová
FN Olomouc, Centrální operační sály

 
3.

Moderní metody používané při lokální terapii diabetické nohy z pohledu sestry

I. Hatalová, P. Kudlová (1), J. Keprtová (2)
FN Olomouc, Oddělení plastické a estetické chirurgie, UTB Zlín (1), FN Olomouc, II. chirurgická klinika (2)

 
4.

Není rána jako rána

J. Pospíšilová, T. Ježková, V. Šípková
TN Praha, Ošetřovatelská poliklinika – Ambulance chronických ran

 
5.

Hlavně když nás to baví

V. Šípková, T. Ježková, J. Pospíšilová
TN Praha, Ošetřovatelská poliklinika – Ambulance chronických ran

 
6.

Využití Polymemu v léčbě ran

R. Eysseltová
FN Brno

 
7.

Komplikované rány - kazuistiky

L. Dolejší, J. Tlášková
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, I .chirurgická klinika, VFN Praha

Diskuze k přednáškovému bloku I.

 
 
15:30 - 16:00

COFFEE BREAK

 
16:00 - 17:30

Blok II.

I. Hatalová, E. Směšná

1.

Abdominoplastika u obézních pacientů

K. Čurdová, J. Sikorová
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, I.chirurgická klinika, VFN

 
2.

Komplikace po PEG - kazuistika

M. Galková, V. Bujnová, V. Zborovjanová
FN Olomouc, II. interní klinika – gastro-enterologická a hepatologická

 
3.

Chronická rána a výživa

B. Heřmanská
Nemocnice Šumperk

 
4.

Využití materiálů se safetac technologií na našem oddělení

S. Galušková, S. Reichertová (1)
FN Plzeň, Oddělení plastické chirurgie, Privamed, Interní oddělení (1)

 
5.

Využití VAC systému - kazuistika

D. Tomandlová, S. Galušková
FN Plzeň, Oddělení plastické chirurgie

 
6.

35 let boje s chronickými defekty

L. Hajžmanová
FN Plzeň, Oddělení plastické chirurgie

Diskuze k přednáškovému bloku II.

 
 
17:30 - 17:35

Závěr Sesterské sekce